อดีตรถเมล์สาย 1-20
 

สาย

จาก - ไปถึง

เส้นทางผ่าน

1

ท่าเตียน - ถนนตก

ท่าเตียน   มหาราช  สนามไชย  เจริญกรุง   จงสวัสดิ์  นเรศ  สุรวงศ์   เจริญกรุง  ถนนตก

2

ปากคลองตลาด - สำโรง

ปากคลองตลาด   อัษฎางค์  ราชดำเนินกลาง   หลานหลวง  เพชรบุรี   ประตูน้ำ  ราชดำริ   ราชประสงค์  เพลินจิต   สุขุมวิท  สำโรง

3

คลองสาน - เกษตรฯ

คลองสาน   วงเวียนใหญ่  สะพานพุทธ   เจริญกรุง  สนามหลวง   บางลำพู  เกียกกาย   สะพานควาย  วิภาวดีฯ  เกษตรฯ

4

ภาษีเจริญ - คลองเตย

ภาษีเจริญ   เทอดไท  วงเวียนใหญ่   สะพานพุทธ  อัษฎางค์   เจริญกรุง  วงเวียน 22   ไมตรีจิต  หัวลำโพง   สุนทรโกษา  คลองเตย

5

จักรวรรดิ์ - นนทบุรี

จักรวรรดิ์   พาหุรัด  ราชดำเนินกลาง   พระราม 5  บางซื่อ  บางกรวย   นนทบุรี

6

บุคคโล - บางขุนพรหม

บุคคโล   คลองสาน  วงเวียนเล็ก   สะพานพุทธ  สนามหลวง   บางลำพู  บางขุนพรหม

7

คลองขวาง - วงเวียน 22

คลองขวาง   บางแค  วงเวียนใหญ่   สะพานพุทธ  อัษฎางค์   เจริญกรุง  หัวลำโพง   วงเวียน 22

8

คลองจั่น - พาหุรัด

คลองจั่น   บางกะปิ  สะพานควาย   อนุสาวรีย์ชัยฯ  ศรีอยุธยา   หลานหลวง  จักรวรรดิ์   พาหุรัด

9

ภาษีเจริญ - เตาปูน

ภาษีเจริญ   เทอดไท  วงเวียนใหญ่   สะพานพุทธ  สนามหลวง   ราชดำเนินกลาง  สามเสน   สุโขทัย  บางกระบือ  เตาปูน

10

วัดนางนอง - นางเลิ้ง

วัดนางนอง   วัดสิงห์  วงเวียนใหญ่   สะพานพุทธ  อัษฎางค์  ดินสอ   วิสุทธิกษัตริย์  นครสววรค์   พิษณุโลก  นางเลิ้ง

11

วงกลมหมู่บ้านผาสุข

หมู่บ้านผาสุข   สุขุมวิท 77  เพชรบุรีตัดใหม่   พระราม 1  พระราม 6  พระราม 4   วงเวียน 22  เจริญกรุง   อัษฎางค์  สะพานพุทธ   เยาวราช

12

ห้วยขวาง - เศรษฐการ

ห้วยขวาง   ดินแดง  ราชวิถี  สุโขทัย   ดินสอ  บำรุงเมือง  พาหุรัด   เศรษฐการ

13

ห้วยขวาง - คลองเตย

ห้วยขวาง   ดินแดง  ราชประรภ  ประตูน้ำ   เพลินจิต  วิทยุ  พระราม 4   สุนทรโกษา  คลองเตย

14

ศรีย่าน - คลองเตย

ศรีย่าน   นครไชยศรี  พระราม 6   อนุสาวรีย์ชัยฯ  ประตูน้ำ   ราชดำริ  พระราม 4  สุนทรโกษา   คลองเตย

15

บางลำพู - สำเหร่

บางลำพู   สนามหลวง  ราชดำเนินกลาง   หลานหลวง  กษัตริย์ศึก   สยามสแควร์  ราชดำริ  สีลม   ถนนตก  สะพานกรุงเทพ  สำเหร่

16

สุริวงศ์ - เตาปูน

สุริวงศ์   สีลม  เพลินจิต  ปทุมวัน   พญาไท  ยมราช  พิษณุโลก   เทเวศร์  ซังฮี้  เกียกกาย   บางโพ  เตาปูน

17

สะพานพระปิ่นเกล้า - ราชบูรณะ

สะพานพระปิ่นเกล้า   บางลำพู  ราชดำเนินนอก   พระรูป  ศรีอยุธยา  ประตูน้ำ   เพลินจิต  วิทยุ  สาธร   สะพานกรุงเทพ  บุคคโล   ราชบูรณะ

18

สี่พระยา - นนทบุรี

สี่พระยา   สุริวงศ์  สยามสแควร์  พญาไท   อนุสาวรีย์ชัยฯ  ราชวิถี   ซังฮี้  จรัญสนิทวงศ์   สะพานพระราม 6  พิบูลสงคราม   นนทบุรี

19

วงกลมสถานีบางกอกน้อย

สถานีรถไฟบางกอกน้อย   อรุณอัมรินทร์  โพธิ์สามต้น   อิสรภาพ  สะพานพุทธ  พาหุรัด   ดินสอ  เทเวศร์  ซังฮี้   จรัญสนิทวงศ์   สถานีบางกอกน้อย

20

ท่าน้ำดินแดง - ป้อมพระจุล

ท่าน้ำดินแดง   ลาดหญ้า  วงเวียนใหญ่   ถนนตากสิน  สุขสวัสดิ์   ป้อมพระจุล

 

[อดีตรถเมล์สาย 1-20] [อดีตรถเมล์สาย 21-40] [อดีตรถเมล์สาย 41-60] [อดีตรถเมล์สาย 61-80] [อดีตรถเมล์สาย 81-100] [อดีตรถเมล์สาย >100] [อดีตปอ. ทั้งหมด]

[เส้นทางรถเมล์ในปัจจุบัน] [เส้นทางรถเมล์ในปี 1981] [คู่มือการขึ้นรถเมล์] [What's New?] [อัตราค่าโดยสาร] [รายละเอียดเกี่ยวกับรถเมล์]

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com