Bible Outlines
 

พระคัมภีร์โดยย่อ  ซึ่งได้เขียนไว้โดย คุณ โปรดปราน ครับ  สำหรับผู้ที่สนใจจะทราบเรื่องราวของพระคัมภีร์โดยคร่าว ๆ  รวมถึงพื้นฐานของพระคัมภีร์แต่ละเล่ม เพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้น  ไม่ควรพลาดครับ

พระคัมภีร์เดิม

พระคัมภีร์ใหม่

 

Counter

Christian Stories ] Testimonies ] [ Bible Outlines ] Web-based Bible Study ] Email Correspondent Courses ] Mail Correspondent Courses ] Bible Study in Thailand ] Christian Links ] Why Study The Bible? ]

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com