Christian Links
 

Links สำหรับไทยคริสเตียน

 

Links ที่น่าสนใจอื่นๆ (ภาษาอังกฤษ)

 • Bible on Web: www.gospelcom.net/bible?
  มีไบเบิลทุก version เลยครับ น่าสนใจมาก  อาจจะใช้ form ข้างล่างหาก็ได้นะครับ

 • Kenboa: www.kenboa.org
  เป็นเวปของอาจารย์ Kenneth Boa มีบทเรียนพระคัมภีร์ต่าง ๆ มากมาย รวมถึงมีให้โหลดฟังเป็น MP 3 ด้วยครับ และสามารถสมัครให้เขาส่งอีเมล์ข้อพระคัมภีร์มาให้ทุกวันก็ได้ครับ ผมก็รับอยู่ ทำให้สามารถใคร่ครวญข้อพระคำได้ดีมากครับ

 • Living On The Edge: www.livingontheedge.org
  เป็นเวปที่ดีมากครับ มี resource ต่าง ๆ มากมาย สำหรับศึกษาพระคัมภีร์ และสำหรับใช้แบ่งปันในกลุ่มย่อย

 • Max Lucado: maxlucado.com
  เวปไซต์ของอาจารย์ Max Lucado ครับ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่หลาย ๆ คนคงจะรู้จักดีนะครับ บทความของท่าน มักจะพูดเรื่องที่เรารู้จักกันดีในพระคัมภีร์ ทำให้เราเห็นภาพพจน์ และได้กำลังเสมอเมื่อได้อ่านครับ มีบทเรียนทางอีเมล์ให้สมัครด้วยครับ ส่งแค่อาทิตย์ละครั้ง ซึ่งไม่ยาวมาก และไม่เยอะเกินไป ดีจริง ๆ ครับ ขอแนะนำสุด ๆ

 

Up ] Christian Stories ] Testimonies ] Bible Outlines ] Web-based Bible Study ] Email Correspondent Courses ] Mail Correspondent Courses ] Bible Study in Thailand ] [ Christian Links ] Why Study The Bible? ]

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com