41-60
 

รถ

สาย

จาก
-
ไปถึง

เส้นทางผ่าน

เวลา

เขตการเดินรถ

ยี่ห้อ
(เมล์
+ปอ)

เมล์

41

ยกเลิกแล้ว

หมู่บ้านเศรษฐกิจ - เสาชิงช้า

   

-

รถเล็ก

42
วนขวา

วงกลมท่าพระ
-
เสาชิงช้า

สวนรมณีนาถ ถ.ศิริพงษ์ วิ่งตรงเข้า ถ.อุณากรรณ วิ่งตรงเข้า ถ.บูรพา เลี้ยวขวาเข้า ถ.พาหุรัด เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ตรีเพชร วัดเลียบ เลี้ยวซ้ายขึ้น สะพานพระปกเกล้า ถ.ประชาธิปก แยกบ้านแขก วงเวียนใหญ่ เลี้ยวขวาเข้า ถ.อินทรพิทักษ์ วิ่งตรงเข้า ถ.เพชรเกษม ท่าพระ เลี้ยวขวาเข้า ถ.รัชดาภิเษก(จรัญสนิทวงศ์) บางขุนนนท์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระปิ่นเกล้า พาต้าปิ่นเกล้า วิ่งตรงขึ้น สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถ.ราชดำเนินกลาง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เลี้ยวขวาเข้า ถ.บ้านดินสอ กทม.1 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.บำรุงเมือง เสาชิงช้า เลี้ยวขวาเข้า ถ.ศิริพงษ์ สวนรมณีนาถ

04.00
-
22.00

เอกชน

-

เมล์

42
วนซ้าย

วงกลมท่าพระ
-
เสาชิงช้า

ถ.อุณากรรณ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.บำรุงเมือง เสาชิงช้า เลี้ยวขวาเข้า ถ.บ้านดินสอ กทม.1 อนุสาวรีย์ประชาธิไตย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชดำเนินกลาง วิ่งตรงขึ้น สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถ.พระปิ่นเกล้า พาต้าปิ่นเกล้า เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางขุนนนท์ ท่าพระ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เพชรเกษม วิ่งตรงเข้า ถ.อินทรพิทักษ์ วงเวียนใหญ่ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาธิปก แยกบ้านแขก วิ่งตรงขึ้น สะพานพระปกเกล้า เลี้ยวซ้าย ลอดใต้สะพานพุทธ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.จักรเพชร ปากคลองตลาด เลี้ยวขวาเข้า ถ.อัษฎางค์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระพิทักษ์ พาหุรัด เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ตรีเพชร ดิโอลด์สยามพลาซ่า วิ่งตรงเข้า ถ.ตีทอง เลี้ยวขวาเข้า ถ.บำรุงเมือง เสาชิงช้า เลี้ยวขวาเข้า ถ.ศิริพงษ์ สวนรมณีนาถ กลับรถเข้า ถ.อุณากรรณ

04.00
-
22.00

6

Isuzu

เมล์

43

ศึกษานารี2
-
เทเวศร์

รร.ศึกษานารี2 ถ.เอกชัย บางบอน ตลาดปิ่นทอง วัดสิงห์ บางขุนเทียน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.วุฒากาศ เลี้ยวขวาเข้า ถ.เทอดไทย เลี้ยวขวาเข้า ถ.อินทรพิทักษ์ วงเวียนใหญ่ วิ่งตรงเข้า ถ.ลาดหญ้า คลองสาน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สมเด็จเจ้าพระยา วงเวียนเล็ก เลี้ยวขวาเข้า ถ.ประชาธิปก วิ่งตรงขึ้น สะพานพุทธ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มหาราช ปากคลองตลาด เลี้ยวขวาเข้า ถ.อัษฎางค์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระพิทักษ์ พาหุรัด เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ตรีเพชร ดิโอลด์สยาม เฉลิมกรุง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เจริญกรุง เลี้ยวขวาเข้า ถ.สนามไชย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.หน้าพระลาน สนามหลวง เลี้ยวขวาเข้า ถ.หน้าพระธาตุ ม.ธรรมศาสตร์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชินี เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระอาทิตย์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระสุเมรุ บางลำพู เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สามเสน บางขุนพรหม เลี้ยวขวาเข้า ถ.พิษณุโลก เทเวศร์ กลับรถเข้า ถ.พิษณุโลก

(เที่ยวกลับ ... ถ.เจริญกรุง เลี้ยวขวาเข้า ถ.จักรวรรดิ พาหุรัด สะพานพระปกเกล้า ถ.ประชาธิปก เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สมเด็จเจ้าพระยา กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

เอกชน

-

รถเล็ก

43

วัดสิงห์
-
เทเวศร์

วัดสิงห์ ถ.เอกชัย บางขุนเทียน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.วุฒากาศ เลี้ยวขวาเข้า ถ.เทอดไทย เลี้ยวขวาเข้า ถ.อินทรพิทักษ์ วงเวียนใหญ่ วิ่งตรงเข้า ถ.ลาดหญ้า คลองสาน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สมเด็จเจ้าพระยา วงเวียนเล็ก เลี้ยวขวาเข้า ถ.ประชาธิปก วิ่งตรงขึ้น สะพานพุทธ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มหาราช ปากคลองตลาด เลี้ยวขวาเข้า ถ.อัษฎางค์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระพิทักษ์ พาหุรัด เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ตรีเพชร ดิโอลด์สยาม เฉลิมกรุง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เจริญกรุง เลี้ยวขวาเข้า ถ.สนามไชย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.หน้าพระลาน สนามหลวง เลี้ยวขวาเข้า ถ.หน้าพระธาตุ ม.ธรรมศาสตร์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชินี เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระอาทิตย์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระสุเมรุ บางลำพู เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สามเสน บางขุนพรหม เลี้ยวขวาเข้า ถ.พิษณุโลก เทเวศร์ กลับรถเข้า ถ.พิษณุโลก

(เที่ยวกลับ เทเวศร์ ... ถ.เจริญกรุง เลี้ยวขวาเข้า ถ.จักรวรรดิ พาหุรัด สะพานพระปกเกล้า ถ.ประชาธิปก เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สมเด็จเจ้าพระยา กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

เอกชน

-

เมล์

44

การเคหะฯคลองจั่น
-
ท่าเตียน

การเคหะฯคลองจั่น เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เสรีไทย(สุขาภิบาล2) นิด้า เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ศรีบูรพา เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.นวมินทร์(สุขาภิบาล1) คลองจั่น เลี้ยวขวาเข้า ถ.แฮปปี้แลนด์สาย1 แฮปปี้แลนด์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ โชคชัย4 ปากทางลาดพร้าว เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พหลโยธิน จตุจักร สะพานควาย เลี้ยวขวาเข้า ถ.ประดิพัทธิ์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม6 รร.สามเสนวิทยา ศาสนา รพ.รามา เลี้ยวขวาเข้า ถ.ศรีอยุธยา เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สวรรคโลก วิ่งตรงเข้า ถ.หลานหลวง นางเลิ้ง วิ่งตรงเข้า ถ.ราชดำเนินกลาง ผ่านฟ้า อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชดำเนินใน สนามหลวง เลี้ยวขวาเข้า ถ.หน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มหาราช ท่าช้าง ท่าราชวรดิษฐ์ ท่าเตียน เศรษฐการ รร.ราชินี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สนามไชย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ท้ายวัง ท่าเตียน

(เที่ยวกลับ ท่าเตียน ถ.ท้ายวัง เลี้ยวขวาเข้า ถ.มหาราช ท่าช้าง ... ถ.หลานหลวง เลี้ยวขวาเข้า ถ.เพชรบุรี โคลีเซียม เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม6 รพ.รามา กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

เอกชน

-

ปอ.

44

แฮปปี้แลนด์
-
ท่าเตียน

แฮปปี้แลนด์ ถ.แฮปปี้แลนด์สาย1 เลี้ยวขวาเข้า ถ.ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ โชคชัย4 ปากทางลาดพร้าว เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พหลโยธิน จตุจักร สะพานควาย เลี้ยวขวาเข้า ถ.ประดิพัทธิ์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม6 รร.สามเสนวิทยา ศาสนา รพ.รามา เลี้ยวขวาเข้า ถ.ศรีอยุธยา เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สวรรคโลก วิ่งตรงเข้า ถ.หลานหลวง นางเลิ้ง วิ่งตรงเข้า ถ.ราชดำเนินกลาง ผ่านฟ้า อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชดำเนินใน สนามหลวง เลี้ยวขวาเข้า ถ.หน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มหาราช ท่าช้าง ท่าราชวรดิษฐ์ ท่าเตียน เศรษฐการ รร.ราชินี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สนามไชย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ท้ายวัง ท่าเตียน

(เที่ยวกลับ ท่าเตียน ถ.ท้ายวัง เลี้ยวขวาเข้า ถ.มหาราช ท่าช้าง ... ถ.หลานหลวง เลี้ยวขวาเข้า ถ.เพชรบุรี โคลีเซียม เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม6 รพ.รามา กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

เอกชน

-

เมล์

45

สำโรง
-
ท่าน้ำสี่พระยา

อู่สำโรง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สุขุมวิท กลับรถเข้า ถ.สุขุมวิท ตลาดสำโรง บางนา อุดมสุข บางจาก พระโขนง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม4 กล้วยน้ำไท คลองเตย บ่อนไก่ สวนลุม จุฬา สามย่าน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สี่พระยา เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.นเรศ เลี้ยวขวาเข้า ถ.สุรวงศ์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.เจริญกรุง เลี้ยวซ้ายเข้า ซ.เจริญกรุง30 ท่าน้ำสี่พระยา

(เที่ยวกลับ ถ.สี่พระยา เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม4 สามย่าน กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

3

Hino

เมล์

45 ทางด่วน

สำโรง
-
ท่าน้ำสี่พระยา

อู่สำโรง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สุขุมวิท กลับรถเข้า ถ.สุขุมวิท ตลาดสำโรง บางนา อุดมสุข เลี้ยวซ้ายเข้า ซ.สุขุมวิท62 ขึ้นทางด่วนสุขุมวิท62 ลงทางด่วนพระราม4 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม4 บ่อนไก่ สวนลุม จุฬา สามย่าน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สี่พระยา เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.นเรศ เลี้ยวขวาเข้า ถ.สุรวงศ์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.เจริญกรุง เลี้ยวซ้ายเข้า ท่าน้ำสี่พระยา

(เที่ยวกลับ ถ.สี่พระยา เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม4 สามย่าน ... เลี้ยวขวาขึ้นทางด่วนพระราม4 ลงทางด่วนสุขุมวิท62 ซ.สุขุมวิท62 เลี้ยวขวาเข้า ถ.สุขุมวิท อุดมสุข กลับทางเดิม)

เย็น

3

Hino

เมล์+ปอ.

45ก
ทางด่วน

ยกเลิกแล้ว

ปากน้ำ - ราชประสงค์

เช้า
-
เย็น

3

Hino + Benz

เมล์

46

ม.รามคำแหง2
-
รองเมือง

ม.รามคำแหง2 ถ.ราม2 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.บางนา-บางปะกง กลับรถเข้า ถ.บางนา-บางปะกง ราชวินิตบางแก้ว เซ็นทรัลบางนา บางนา เลี้ยวขวาเข้า ถ.สุขุมวิท อุดมสุข บางจาก พระโขนง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม4 กล้วยน้ำไท คลองเตย บ่อนไก่ สวนลุม จุฬา สามย่าน สะพานเหลือง เลี้ยวขวาเข้า ถ.บรรทัดทอง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.จรัสเมือง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รองเมือง

(เที่ยวกลับ ถ.รองเมือง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม4 สะพานเหลือง กลับทางเดิม)

ตลอดคืน (รถเล็ก)

เอกชน

-

เมล์

47

ท่าเรือคลองเตย
-
กรมที่ดิน

ท่าเรือคลองเตย  ถ.เกษมราษฎร์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สุนทรโกษา ตลาดคลองเตย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม4 บ่อนไก่ สวนลุม จุฬา สามย่าน เลี้ยวขวาเข้า ถ.พญาไท มาบุญครอง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม1 สนามกีฬาแห่งชาติ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.กรุงเกษม รร.เทพศิรินทร์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.หลวง รพ.กลาง เลี้ยวขวาเข้า ถ.วรจักร แม้นศรี ภูเขาทอง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.หลานหลวง วิ่งตรงเข้า ถ.ราชดำเนินกลาง ผ่านฟ้า อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชดำเนินใน สนามหลวง เลี้ยวขวาเข้า ถ.หน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มหาราช ท่าช้าง ท่าราชวรดิษฐ์ ท่าเตียน ปากคลองตลาด เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สนามไชย เลี้ยวขวาเข้า ถ.เจริญกรุง เลี้ยวขวาเข้า ถ.ราชินี

(เที่ยวกลับ ปากคลองตลาด ถ.ราชินี เลี้ยวขวาเข้า ถ.มหาราช รร.ราชินี ท่าเตียน ท่าราชวรดิษฐ์ ท่าช้าง ... ถ.หลานหลวง เลี้ยวขวาเข้า ถ.วรจักร ภูเขาทอง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.บำรุงเมือง วิ่งตรงเข้า ถ.พระราม1 สนามกีฬาแห่งชาติ กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

4

Hino

เมล์

48

ม.รามคำแหง2
-
วัดโพธิ์

ม.รามคำแหง2 ถ.ราม2 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.บางนา-บางปะกง กลับรถเข้า ถ.บางนา-บางปะกง ราชวินิตบางแก้ว เซ็นทรัลบางนา บางนา เลี้ยวขวาเข้า ถ.สุขุมวิท อุดมสุข บางจาก พระโขนง เอกมัย เอ็มโพเรียล เซ็นทรัลชิดลม วิ่งตรงเข้า ถ.เพลินจิต ราชประสงค์ วิ่งตรงเข้า ถ.พระราม1 รพ.ตำรวจ สยาม มาบุญครอง สนามกีฬาแห่งชาติ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.กรุงเกษม รร.เทพศิรินทร์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.หลวง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เสือป่า เลี้ยวขวาเข้า ถ.เยาวราช เลี้ยวขวาเข้า ถ.จักรเพชร เมอรี่คิงส์วังบูรพา เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เจริญกรุง เฉลิมกรุง ปากคลองตลาด วิ่งตรงเข้า ถ.ท้ายวัง วัดโพธิ์ ท่าเตียน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มหาราช รร.ราชินี เศรษฐการ ปากคลองตลาด เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สนามไชย

(เที่ยวกลับ วัดโพธิ์ ถ.สนามไชย เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระพิพิธ ราชบพิตร วิ่งตรงเข้า ถ.พระพิทักษ์ พาหุรัด เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ตรีเพชร ดิโอลด์สยาม เฉลิมกรุง เลี้ยวขวาเข้า ถ.เจริญกรุง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.วรจักร แม้นศรี เลี้ยวขวาเข้า ถ.บำรุงเมือง วิ่งตรงเข้า ถ.พระราม1 สนามกีฬาแห่งชาติ กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

เอกชน

-

เมล์+ปอ.

49

หมอชิตใหม่
-
หัวลำโพง

หมอชิตใหม่ เลี้ยวขวาเข้า ถ.กำแพงเพชร2 นิคมรถไฟ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รัชดาภิเษก(วงศ์สว่าง) แยกประชานุกูล วงศ์สว่าง สะพานพระราม7 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาราษฎร์สาย1 บางโพ เกียกกาย วิ่งตรงเข้า ถ.สามเสน บางกระบือ รร.ราชินี ศรีย่าน รพ.วชิรพยาบาล หอสมุดแห่งชาติ เทเวศร์ บางขุนพรหม เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.วิสุทธิกษัตริย์ วิ่งตรงเข้า ถ.วรจักร ภูเขาทอง แม้นศรี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เจริญกรุง สามแยก เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มิตรพันธ์ วงเวียน22 วิ่งตรงเข้า ถ.มิตรพันธ์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.เลียบทางรถไฟหัวลำโพง

(เที่ยวกลับ ถ.เลียบทางรถไฟหัวลำโพง หัวลำโพง กลับรถเข้า ถ.เลียบทางรถไฟหัวลำโพง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.หลวง รพ.กลาง เลี้ยวขวาเข้า ถ.วรจักร แม้นศรี กลับทางเดิม)

04.30
-
22.15

8

Mitsu + Isuzu

เมล์+ปอ.

49เสริม

หมอชิตใหม่
-
บางลำพู

หมอชิตใหม่ เลี้ยวขวาเข้า ถ.กำแพงเพชร2 นิคมรถไฟ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รัชดาภิเษก(วงศ์สว่าง) แยกประชานุกูล วงศ์สว่าง สะพานพระราม7 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาราษฎร์สาย1 บางโพ เกียกกาย วิ่งตรงเข้า ถ.สามเสน บางกระบือ รร.ราชินี ศรีย่าน รพ.วชิรพยาบาล หอสมุดแห่งชาติ เทเวศร์ บางขุนพรหม เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระสุเมรุ บางลำพู

(เที่ยวกลับ บางลำพู ถ.พระสุเมรุ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาธิปไตย วัดตรีทศเทพ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.วิสุทธิกษัตริย์ บางขุนพรหม เลี้ยวขวาเข้า ถ.สามเสน กลับทางเดิม)

กลางวัน

8

Mitsu + Isuzu

ปอ.

49

เปลี่ยนเป็น
543

เปลี่ยนเป็น 543

-

7

Isuzu

เมล์+ปอ.

50

พระราม7
-
สวนลุมพินี

เชิงสะพานพระราม7(ฝั่งธนบุรี) เลี้ยววกขึ้นสะพานพระราม7 ถ.รัชดาภิเษก(วงศ์สว่าง) วงศ์สว่าง เลี้ยวขวาเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี บางซ่อน เตาปูน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาราษฎร์สาย2 สะพานสูง เลี้ยวขวาเข้า ถ.เตชะวณิชย์ ตลาดบางซื่อ วิ่งตรงเข้า ถ.พระราม5 ราชวัตร เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สุโขทัย เลี้ยวขวาเข้า ถ.สวรรคโลก สวนจิตรลดา เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เพชรบุรี โคลีเซียม กิ่งเพชร ราชเทวี เลี้ยวขวาเข้า ถ.พญาไท โรงแรมเอเชีย มาบุญครอง จุฬา สามย่าน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม4 สวนลุมพินี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.วิทยุ

(เที่ยวกลับ สวนลุม ถ.วิทยุ เลี้ยวซ้ายเข้า ซ.สารสิน หลังสวน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชดำริ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม4 จุฬา กลับทางเดิม)

04.30
-
22.00

7

Isuzu

เมล์+ปอ.

50 ทางด่วน

พระราม7
-
สวนลุมพินี

เชิงสะพานพระราม7(ฝั่งธนบุรี) เลี้ยววกขึ้นสะพานพระราม7 ถ.รัชดาภิเษก(วงศ์สว่าง) วงศ์สว่าง แยกประชานุกูล ขึ้นทางด่วนวงศ์สว่าง ลงทางด่วนคลองเตย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เกษมราษฎร์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สุนทรโกษา ตลาดคลองเตย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม4 บ่อนไก่ เลี้ยวขวาเข้า ถ.วิทยุ สวนลุมพินี

(เที่ยวกลับ สวนลุม ถ.วิทยุ เลี้ยวซ้ายเข้า ซ.สารสิน หลังสวน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชดำริ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม4 บ่อนไก่ เลี้ยวขวาเข้า ถ.สุนทรโกษา ตลาดคลองเตย เลี้ยวขวาเข้า ถ.เกษมราษฎร์ เลี้ยวซ้ายขึ้นทางด่วนคลองเตย ลงทางด่วนวงศ์สว่าง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รัชดาภิเษก กลับทางเดิม)

เข้า

7

Isuzu

เมล์

50 เสริม

พระราม7
-
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อ

เชิงสะพานพระราม7(ฝั่งธนบุรี) เลี้ยววกขึ้นสะพานพระราม7 ถ.รัชดาภิเษก(วงศ์สว่าง) วงศ์สว่าง เลี้ยวขวาเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี บางซ่อน เตาปูน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาราษฎร์สาย2 สะพานสูง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รถไฟ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน+สถานีรถไฟบางซื่อ

(เที่ยวกลับ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน+สถานีรถไฟบางซื่อ ถ.รถไฟ วิ่งตรงเข้า ถ.เทอดดำริห์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.ทหาร เลี้ยวขวาเข้า ถ.เตชะวณิชย์ ตลาดบางซื่อ สะพานสูง กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

7

Isuzu

เมล์

51

ปากเกร็ด
-
สนามหลวง

ตลาดปากเกร็ด ถ.แจ้งวัฒนะ ห้าแยกปากเกร็ด เลี้ยวขวาเข้า ถ.ติวานนท์ แคราย รพ.ศรีธัญญา สามแยกนนท์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี วงศ์สว่าง บางซ่อน เตาปูน เลี้ยวขวาเข้า ถ.ประชาราษฎร์สาย2 บางโพ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สามเสน บางกระบือ รร.ราชินีบน ศรีย่าน รพ.วชิรพยาบาล หอสมุดแห่งชาติ เทเวศร์ บางขุนพรหม วิ่งตรงเข้า ถ.จักรพงษ์ บางลำพู เลี้ยวขวาเข้า ถ.เจ้าฟ้า เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชินี สนามหลวง เลี้ยวขวาเข้า ถ.หน้าพระธาตุ ม.ธรรมศาสตร์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระจันทร์ ท่าพระจันทร์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มหาราช ท่าช้าง ท่าราชวรดิษฐ์ ท่าเตียน วัดโพธิ์ เศรษฐการ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สนามไชย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ท้ายวัง วัดโพธิ์

(เที่ยวกลับ วัดโพธิ์ ถ.ท้ายวัง เลี้ยวขวาเข้า ถ.มหาราช ท่าเตียน ท่าราชวรดิษฐ์ ท่าช้าง ท่าพระจันทร์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระจันทร์ ม.ธรรมศาสตร์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.หน้าพระธาตุ สนามหลวง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชินี เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระอาทิตย์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระสุเมรุ บางลำพู เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สามเสน กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

เอกชน

-

เมล์

52

ปากเกร็ด
-
บางซื่อ

ตลาดปากเกร็ด ถ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ห้าแยกปากเกร็ด วิ่งตรงเข้า ถ.ปากเกร็ด หลักสี่ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.วิภาวดี-รังสิต กลับรถเข้า ถ.วิภาวดี-รังสิต ม.เกษตร วัดเสมียนนารี รร.หอวัง เซ็นทรัลลาดพร้าว เลี้ยวขวาเข้า ถ.พหลโยธิน จตุจักร สะพานควาย เลี้ยวขวาเข้า ถ.ประดิพัทธิ์ วิ่งตรงเข้า ถ.ทหาร เลี้ยวขวาเข้า ถ.เตชะวณิชย์ ตลาดบางซื่อ ลอดใต้สะพานสูง เลี้ยวขวาเข้า ถ.ประชาราษฎร์สาย2 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รถไฟ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน+สถานีรถไฟบางซื่อ

(เที่ยวกลับ กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

เอกชน

-

เมล์

52 (ส่วนน้อย)

ปากเกร็ด
-
ห้วยขวาง

ตลาดปากเกร็ด ถ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ห้าแยกปากเกร็ด วิ่งตรงเข้า ถ.ปากเกร็ด หลักสี่ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.วิภาวดี-รังสิต กลับรถเข้า ถ.วิภาวดี-รังสิต ม.เกษตร วัดเสมียนนารี รร.หอวัง เซ็นทรัลลาดพร้าว เลี้ยวขวาเข้า ถ.พหลโยธิน จตุจักร สะพานควาย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สาลีรัฎวิภาค เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สุทธิสาร-วินิจฉัย สุทธิสาร เลี้ยวขวาเข้า ถ.ประชาสุข เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ตลาดห้วยขวาง

(เที่ยวกลับ กลับทางเดิม)

เช้า + เย็น

เอกชน

-

เมล์

52 เสริม

ปากเกร็ด
-
หมอชิตใหม่

ตลาดปากเกร็ด ถ.แจ้งวัฒนะ ห้าแยกปากเกร็ด หลักสี่ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.วิภาวดี-รังสิต กลับรถเข้า ถ.วิภาวดี-รังสิต ม.เกษตร วัดเสมียนนารี รร.หอวัง เซ็นทรัลลาดพร้าว เลี้ยวขวาเข้า ถ.พหลโยธิน จตุจักร เลี้ยวขวาเข้า ถ.กำแพงเพชร เลี้ยวขวาเข้า ถ.กำแพงเพชร2 เลี้ยวซ้ายเข้า หมอชิตใหม่

(เที่ยวกลับ กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

เอกชน

-

เมล์

53
วนขวา

รอบเมือง
-
เทเวศร์

ตลาดเทเวศร์ ถ.กรุงเกษม วัดมกุฎกษัตริย์ฯ วัดโสมนัส นางเลิ้ง ตลาดมหานาค โบ๊เบ๊ รร.เทพศิรินทร์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.มิตรพันธ์ วงเวียน22 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ไมตรีจิต หัวลำโพง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาเข้า ถ.เจริญเมือง เลี้ยวขวาเข้า ถ.บรรทัดทอง สะพานเหลือง เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม4 หัวลำโพง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ไตรมิตร วงเวียนโอเดียน เลี้ยวขวาเข้า ถ.เยาวราช ตลาดเยาวราช เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.จักรวรรดิ พาหุรัด เลี้ยวขวาเข้า ถ.จักรเพชร เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พาหุรัด ดิโอลด์สยาม เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ตรีเพชร วัดราชบูรณะ สวนกุหลาบ เลี้ยวขวา ลอดใต้สะพานพุทธ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.จักรเพชร ปากคลองตลาด วิ่งตรงเข้า ถ.มหาราช รร.ราชินี เศรษฐการ ท่าเตียน ท่าราชวรดิษฐ์ ท่าช้าง ท่าพระจันทร์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระจันทร์ ม.ธรรมศาสตร์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.หน้าพระธาตุ สนามหลวง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชินี เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระอาทิตย์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระสุเมรุ บางลำพู เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สามเสน บางขุนพรหม เลี้ยวขวาเข้า ถ.กรุงเกษม ตลาดเทเวศร์

04.30
-
22.30

7

Isuzu

เมล์

53
วนซ้าย

รอบเมือง
-
เทเวศร์

วัดโสมนัส ถ.กรุงเกษม วัดมกุฎกษัตริย์ฯ ตลาดเทเวศร์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สามเสน บางขุนพรหม เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระสุเมรุ บางลำพู เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระอาทิตย์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชินี สนามหลวง เลี้ยวขวาเข้า ถ.หน้าพระธาตุ ม.ธรรมศาสตร์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระจันทร์ ท่าพระจันทร์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มหาราช ท่าช้าง ท่าราชวรดิษฐ์ ท่าเตียน เศรษฐการ รร.ราชินี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สนามไชย เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระพิพิธ ราชบพิตร วิ่งตรงเข้า ถ.พระพิทักษ์ พาหุรัด เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ตรีเพชร ดิโอลด์สยาม เฉลิมกรุง เลี้ยวขวาเข้า ถ.เจริญกรุง สามแยก เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มิตรพันธ์ วงเวียน22 วิ่งตรงเข้า ถ.มิตรพันธ์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.หลวง เลี้ยวขวาเข้า ถ.พลับพลาไชย เลี้ยวขวาเข้า ถ.บำรุงเมือง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.กรุงเกษม โบ๊เบ๊ มหานาค นางเลิ้ง วัดโสมนัส

04.30
-
22.30

7

Isuzu

เมล์

53

อู่ศรีณรงค์
-
เทเวศร์
(70เสริมพิเศษ)
(รถไป-กลับอู่)

อู่ศรีณรงค์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.ประชาชื่น เตาปูน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาราษฎร์สาย2 สะพานสูง เลี้ยวขวาเข้า ถ.เตชะวณิชย์ ตลาดบางซื่อ วิ่งตรงเข้า ถ.พระราม5 เลี้ยวขวาเข้า ถ.อำนวยสงคราม เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พิชัย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชวิถี เลี้ยวขวาเข้า ถ.อู่ทองใน เขาดิน พระบรมรูปทรงม้า วิ่งตรงเข้า ถ.ราชดำเนินนอก เลี้ยวขวาเข้า ถ.พิษณุโลก เทเวศร์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สามเสน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.กรุงเกษม

(เที่ยวกลับ ตลาดเทเวศร์ ถ.กรุงเกษม เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชดำเนินนอก กลับทางเดิม)

เช้า + เย็น

7

Isuzu

เมล์

53

อู่ศรีณรงค์
-
วัดโสมนัส
(70เสริมพิเศษ)
(รถไป-กลับอู่)

อู่ศรีณรงค์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.ประชาชื่น เตาปูน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาราษฎร์สาย2 สะพานสูง เลี้ยวขวาเข้า ถ.เตชะวณิชย์ ตลาดบางซื่อ วิ่งตรงเข้า ถ.พระราม5 เลี้ยวขวาเข้า ถ.อำนวยสงคราม เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พิชัย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชวิถี เลี้ยวขวาเข้า ถ.อู่ทองใน เขาดิน พระบรมรูปทรงม้า วิ่งตรงเข้า ถ.ราชดำเนินนอก เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.จักรพรรดิพงษ์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.นครสววรรค์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.กรุงเกษม วัดโสมนัส

(เที่ยวกลับ วัดโสมนัส ถ.กรุงเกษม เลี้ยวขวาเข้า ถ.ราชดำเนินนอก กลับทางเดิม)

เช้า + เย็น

7

Isuzu

เมล์

54

วงกลมดินแดง
-
ห้วยขวาง (วนขวา)

ตลาดห้วยขวาง ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาสงเคราะห์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.ดินแดง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชปรารภ ประตูน้ำ วิ่งตรงเข้า ถ.ราชดำริ เซ็นทรัลเวิลด์พลาซา ราชประสงค์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม1 รพ.ตำรวจ สยาม เลี้ยวขวาเข้า ถ.พญาไท โรงแรมเอเชีย ราชเทวี อนุสาวรีย์ชัยฯ วิ่งตรงเข้า ถ.พหลโยธิน สะพานควาย เลี้ยวขวาเข้า ถ.สาลีรัฎวิภาค เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สุทธิสาร-วินิจฉัย สุทธิสาร เลี้ยวขวาเข้า ถ.ประชาสุข เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ตลาดห้วยขวาง

(เที่ยวกลับ (วนซ้าย) ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ เลี้ยวขวาเข้า ถ.ประชาสุข เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สุทธิสาร สะพานควาย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พหลโยธิน กลับทางเดิม)

ตลอดคืน

8

Mitsu

เมล์

54

วงกลมดินแดง
-
ห้วยขวาง
-
ถ.วิภาวดี-รังสิต (วนขวา)

ตลาดห้วยขวาง ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาสงเคราะห์ วิ่งตรงเข้า ถ.มิตรไมตรี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.วิภาวดี-รังสิต เลี้ยวขวาเข้า ถ.ดินแดง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชปรารภ ประตูน้ำ วิ่งตรงเข้า ถ.ราชดำริ เซ็นทรัลเวิลด์พลาซา ราชประสงค์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม1 รพ.ตำรวจ สยาม เลี้ยวขวาเข้า ถ.พญาไท โรงแรมเอเชีย ราชเทวี อนุสาวรีย์ชัยฯ วิ่งตรงเข้า ถ.พหลโยธิน สะพานควาย เลี้ยวขวาเข้า ถ.สาลีรัฎวิภาค เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สุทธิสาร-วินิจฉัย สุทธิสาร เลี้ยวขวาเข้า ถ.ประชาสุข เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ตลาดห้วยขวาง

ตลอดคืน

8

Mitsu

เมล์

55

ยกเลิกแล้ว

ยกเลิกแล้ว

-

-

-

เมล์

56
วนขวา

วงกลมกรุงธน
-
บางลำพู

บางลำพู ถ.สิบสามห้าง เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระสุเมรุ วิ่งตรงเข้า ถ.มหาไชย สวนเบญจสิริ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เจริญกรุง เลี้ยวขวาเข้า ถ.จักรวรรดิ์ พาหุรัด วิ่งตรงขึ้น สะพานพระปกเกล้า ถ.ประชาธิปก แยกบ้านแขก เลี้ยวขวาเข้า ถ.อิสรภาพ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พรานนก เลี้ยวขวาเข้า ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางขุนนนท์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.สิรินธร วิ่งตรงขึ้น สะพานกรุงธน ถ.ราชวิถี สวนดุสิต เลี้ยวขวาเข้า ถ.ราชสีมา รร.ราชวินิต วิ่งตรงเข้า ถ.ประชาธิปไตย วัดตรีทศเทพ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระสุเมรุ บางลำพู เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.บวรนิเวศน์ กลับรถเข้า ถ.สิบสามห้าง

04.00
-
22.00

เอกชน

-

เมล์

56
วนซ้าย

วงกลมกรุงธน
-
บางลำพู

บางลำพู ถ.สิบสามห้าง เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระสุเมรุ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาธิปไตย วัดตรีทศเทพ วิ่งตรงเข้า ถ.ราชสีมา รร.ราชวินิต เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชวิถี สวนดุสิต สะพานกรุงธน วิ่งตรงขึ้น ถ.สิรินทร เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางขุนนนท์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พรานนก เลี้ยวขวาเข้า ถ.อิสรภาพ แยกบ้านแขก เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาธิปก สะพานพระปกเกล้า ถ.จักรเพชร พาหุรัด เมอรี่คิงส์วังบูรพา วิ่งตรงเข้า ถ.มหาชัย สวนเบญจสิริ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชดำเนินกลาง ผ่านฟ้า อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เลี้ยวขวาเข้า ถ.ประชาธิปไตย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระสุเมรุ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.บวรนิเวศน์ บางลำพู กลับรถเข้า ถ.สิบสามห้าง

04.00
-
22.00

เอกชน

-

เมล์

57
วนขวา

วงกลมบางขุนนนท์
-
สายใต้ใหม่

ตลิ่งชัน ถ.บรมราชชนนี เซ็นทรัลปิ่นเกล้า วิ่งตรงเข้า ถ.พระปิ่นเกล้า พาต้าปิ่นเกล้า เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.อรุณอัมรินทร์ กลับรถใต้สะพานพระราม8 เข้า ถ.อรุณอัมรินทร์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.บรมราชชนนี กลับรถใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เข้า ถ.บรมราชชนนี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.อรุณอัมรินทร์ ศิริราช เลี้ยวขวาเข้า ถ.วังเดิม เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.อิสรภาพ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ท่าดินแดง เลี้ยวขวาเข้า ถ.สมเด็จเจ้าพระยา ลาดหญ้า คลองสาน เลี้ยวขวาเข้า ถ.เจริญนคร เลี้ยวขวาเข้า ถ.เจริญรัก เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน สำเหร่ เลี้ยวขวาเข้า ถ.รัชดาภิเษก(จรัญสนิทวงศ์) เดอะมอล์ธนบุรี ท่าพระ บางขุนนนท์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.บางกอกน้อย-ตลิ่งชัน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ชักพระ เลี้ยวขวาเข้า ถ.ฉิมพลี ตลิ่งชัน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.บรมราชชนนี กลับรถเข้า ถ.บรมราชชนนี

04.00
-
22.00

เอกชน

-

เมล์

57
วนซ้าย

วงกลมบางขุนนนท์
-
สายใต้ใหม่

อู่บางขุนนนท์ ถ.ชักพระ เลี้ยวขวาเข้า ถ.บางกอกน้อย-ตลิ่งชัน บางขุนนท์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.รัชดาภิเษก(จรัญสนิทวงศ์) ท่าพระ เดอะมอล์ธนบุรี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน สำเหร่ วงเวียนใหญ่ กลับรถเข้า ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เจริญรัก คลองสาน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เจริญนคร เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สมเด็จเจ้าพระยา ลาดหญ้า เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ท่าดินแดง เลี้ยวขวาเข้า ถ.อิสรภาพ เลี้ยวขวาเข้า ถ.วังเดิม เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.อรุณอัมรินทร์ ศิริราช เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระปิ่นเกล้า วิ่งตรงเข้า ถ.บรมราชชนนี เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ตลิ่งชัน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ฉิมพลี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ชักพระ อู่บางขุนนนท์

04.00
-
22.00

เอกชน

-

เมล์

58

มีนบุรี
-
ประตูน้ำ

ตลาดมีนบุรี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สีหบุรานุกิจ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ร่มเกล้า เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สุวินทวงศ์ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม กลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวา เข้า ถ.สุวินทวงศ์ แยกสุวินทวงศ์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.รามคำแหง(สุขาภิบาล3) รพ.เกษมราษฎร์สุขาภิบาล3 แยกลำสาลี วิ่งตรงเข้า ถ.รามคำแหง หัวหมาก ม.รามคำแหง คลองตัน เลี้ยวขวาเข้า ถ.เพชรบุรี มักกะสัน เลี้ยวขวาเข้า ถ.มักกะสัน ประตูน้ำ

(เที่ยวกลับ ประตูน้ำ ถ.มักกะสัน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชปรารภ ประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เพชรบุรี ... ถ.รามคำแหง(สุขาภิบาล3) เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ร่มเกล้า เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สีหบุรานุกิจ ตลาดมีนบุรี)

ตลอดคืน

เอกชน

-

เมล์+ปอ.

59

รังสิต
-
สนามหลวง

ตลาดสุชาติ กลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ เข้า ถ.รังสิต-ปทุมธานี เลี้ยวขวาเข้า ถ.พหลโยธิน เลี้ยวซ้ายเข้า ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พหลโยธิน วิ่งตรงเข้า ถ.วิภาวดี-รังสิต ดอนเมือง หลักสี่ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.แจ้งวัฒนะ จัสโก้ วงเวียนพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พหลโยธิน บางเขน บางบัว ม.ศรีปทุม ม.เกษตร เมเจอร์รัชโยธิน เซ็นทรัลลาดพร้าว จตุจักร สะพานควาย สนามเป้า อนุสาวรีย์ชัยฯ(ฝั่งเซ็นเตอร์วัน) เลี้ยวเข้า ถ.พญาไท ราชเทวี เลี้ยวขวาเข้า ถ.เพชรบุรี กิ่งเพชร เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.หลานหลวง นางเลิ้ง วิ่งตรงเข้า ถ.ราชดำเนินกลาง ผ่านฟ้า อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชดำเนินใน สนามหลวง เลี้ยวขวาเข้า ถ.หน้าพระลาน เลี้ยวขวาเข้า ถ.มหาราช ท่าพระจันทร์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระจันทร์ ม.ธรรมศาสตร์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.หน้าพระธาตุ โรงละครแห่งชาติ เลี้ยวขวาเข้า ถ.ราชินี

(เที่ยวกลับ กลับทางเดิม ไม่เข้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)

ตลอดคืน

1

Hino + Daewoo

เมล์+ปอ.

60

มีนบุรี
-
ปากคลองตลาด

ตลาดมีนบุรี กลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวา เข้า ถ.สีหบุรานุกิจ วิ่งตรงเข้า ถ.รามอินทรา สวนสยาม แฟชั่นไอซ์แลนด์ กม.8 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.นวมินทร์(สุขาภิบาล1) ปฐวิกรณ์ บางเตย คลองจั่น เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ศรีบูรพา เลี้ยวขวาเข้า ถ.เสรีไทย(สุขาภิบาล2) นิด้า บางกะปิ วิ่งตรงเข้า ถ.ลาดพร้าว เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ศรีนครินทร์ แยกลำสาลี เลี้ยวขวาเข้า ถ.รามคำแหง หัวหมาก ม.รามคำแหง คลองตัน เลี้ยวขวาเข้า ถ.เพชรบุรี มักกะสัน ประตูน้ำ พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ราชเทวี กิ่งเพชร เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.หลานหลวง นางเลิ้ง วิ่งตรงเข้า ถ.ราชดำเนินกลาง ผ่านฟ้า อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.อัษฎางค์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.เจริญกรุง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชินี ปากคลองตลาด

(เที่ยวกลับ ปากคลองตลาด ถ.ราชินี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระพิพิธ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.อัษฎางค์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เจริญกรุง เลี้ยวขวาเข้า ถ.สนามไชย วิ่งตรงเข้า ถ.ราชดำเนินใน สนามหลวง เลี้ยวขวาเข้า ถ.ราชดำเนินกลาง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลับทางเดิม)

ตลอดคืน

2

Mitsu + Benz

เมล์+ปอ.

60 ทางด่วน

มีนบุรี
-
ปากคลองตลาด

ตลาดมีนบุรี กลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวา เข้า ถ.สีหบุรานุกิจ วิ่งตรงเข้า ถ.รามอินทรา สวนสยาม แฟชั่นไอซ์แลนด์ กม.8 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.นวมินทร์(สุขาภิบาล1) ปฐวิกรณ์ บางเตย คลองจั่น เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ศรีบูรพา เลี้ยวขวาเข้า ถ.เสรีไทย(สุขาภิบาล2) นิด้า บางกะปิ วิ่งตรงเข้า ถ.ลาดพร้าว เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ศรีนครินทร์ แยกลำสาลี เลี้ยวขวาเข้า ถ.รามคำแหง หัวหมาก ม.รามคำแหง เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม9 ขึ้นทางด่วนพระราม9 ลงทางด่วนยมราช เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.หลานหลวง นางเลิ้ง วิ่งตรงเข้า ถ.ราชดำเนินกลาง ผ่านฟ้า อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.อัษฎางค์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.เจริญกรุง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชินี ปากคลองตลาด

(เที่ยวกลับ ปากคลองตลาด ถ.ราชินี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระพิพิธ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.อัษฎางค์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เจริญกรุง เลี้ยวขวาเข้า ถ.สนามไชย วิ่งตรงเข้า ถ.ราชดำเนินใน สนามหลวง เลี้ยวขวาเข้า ถ.ราชดำเนินกลาง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ... ขึ้นทางด่วนยมราช ลงทางด่วนพระราม9 เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม9 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รามคำแหง กลับทางเดิม)

เช้า + เย็น

2

Mitsu + Benz

 

1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | No Number | Metrobus

เส้นทางรถเมล์ในปัจจุบัน | เส้นทางรถเมล์ในปี 1981 | คู่มือการขึ้นรถเมล์ | What's New? | อัตราค่าโดยสาร | รายละเอียดเกี่ยวกับรถเมล์

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com