81-100
 

รถ

สาย

จาก
-
ไปถึง

เส้นทางผ่าน

เวลา

เขตการเดินรถ

ยี่ห้อ
(เมล์
+ปอ)

เมล์

81

อ้อมน้อย
-
เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ้อมน้อย พุทธมณฑลสาย5 ถ.เพชรเกษม วัดม่วง บางแค บางไผ่ ท่าพระ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางขุนนนท์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พรานนก เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.อรุณอัมรินทร์ รพ.ศิริราช เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระปิ่นเกล้า พาต้าปิ่นเกล้า เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

(เที่ยวกลับ กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

เอกชน

-

เมล์

82

พระประแดง
-
สนามหลวง

ท่าน้ำพระประแดง ถ.นครเขื่อนขันธ์ แยกพระประแดง เลี้ยวขวาเข้า ถ.สุขสวัสดิ์ บางปะกอก บางปะแก้ว วิ่งตรงเข้า ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ดาวคะนอง สำเหร่ วงเวียนใหญ่ วิ่งตรงเข้า ถ.ประชาธิปก แยกบ้านแขก วิ่งตรงขึ้น สะพานพระปกเกล้า เลี้ยวซ้าย ลอดใต้สะพานพุทธ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มหาราช ปากคลองตลาด รร.ราชินี ท่าเตียน ท่าราชวรดิษฐ์ ท่าช้าง ท่าพระจันทร์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระจันทร์ ม.ธรรมศาสตร์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.หน้าพระธาตุ สนามหลวง โรงละครแห่งชาติ

 (เที่ยวกลับ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชินี เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระอาทิตย์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระสุเมรุ บางลำพู เลี้ยวขวาเข้า ถ.จักรพงษ์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชดำเนินกลาง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลับรถเข้า ถ.ราชดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชดำเนินใน สนามหลวง เลี้ยวขวาเข้า ถ.หน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มหาราช ท่าช้าง ท่าเตียน รร.ราชินี ปากคลองตลาด เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สนามไชย เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระพิพิธ ราชบพิตร วิ่งตรงเข้า ถ.พระพิทักษ์ พาหุรัด เลี้ยวขวาเข้า ถ.ตรีเพชร วัดเลียบ สวนกุหลาบ วิ่งขึ้น สะพานพระปกเกล้า กลับทางเดิม)

ตลอดคืน

5

Hino

รถเล็ก

82

พระประแดง
-
พาหุรัด

ท่าน้ำพระประแดง ถ.นครเขื่อนขันธ์ แยกพระประแดง เลี้ยวขวาเข้า ถ.สุขสวัสดิ์ บางปะกอก บางปะแก้ว วิ่งตรงเข้า ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ดาวคะนอง สำเหร่ วงเวียนใหญ่ วิ่งตรงเข้า ถ.ประชาธิปก แยกบ้านแขก วิ่งตรงขึ้น สะพานพระปกเกล้า เลี้ยวซ้าย ลอดใต้สะพานพุทธ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มหาราช ปากคลองตลาด เลี้ยวขวาเข้า ถ.มหาไชย รร.วัดราชบพิตร เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ท้ายวัง วัดโพธิ์

(เที่ยวกลับ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มหาราช รร.ราชินี ปากคลองตลาด เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สนามไชย เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระพิพิธ ราชบพิตร วิ่งตรงเข้า ถ.พระพิทักษ์ พาหุรัด เลี้ยวขวาเข้า ถ.ตรีเพชร วัดเลียบ สวนกุหลาบ วิ่งขึ้น สะพานพระปกเกล้า กลับทางเดิม)

ตลอดคืน

เอกชน

-

เมล์

83

ยกเลิกแล้ว

วัดประดู่ - หัวรถไฟ(สถานีรถไฟธนบุรี)

-

เอกชน

-

เมล์

84

อ้อมใหญ่
-
คลองสาน

ตลาดศรีเสถียรอ้อมใหญ่ ถ.เพชรเกษม สามพราน แยกสาย5 อ้อมน้อย วัดม่วง บางแค บางไผ่ ท่าพระ วิ่งตรงเข้า ถ.อินทรพิทักษ์ วงเวียนใหญ่ วิ่งตรงเข้า ถ.ลาดหญ้า คลองสาน เลี้ยวขวาเข้า ถ.เจริญนคร วัดสุวรรณ เลี้ยวขวาเข้า ถ.กรุงธนบุรี กลับรถเข้า ถ.กรุงธนบุรี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เจริญนคร วัดสุวรรณ

(เที่ยวกลับ กลับทางเดิม)

ตลอดคืน

6

Isuzu

ปอ.

84

อ้อมใหญ่
-
แจงร้อน

ตลาดศรีเสถียรอ้อมใหญ่ ถ.เพชรเกษม สามพราน แยกสาย5 อ้อมน้อย วัดม่วง บางแค บางไผ่ ท่าพระ วิ่งตรงเข้า ถ.อินทรพิทักษ์ วงเวียนใหญ่ วิ่งตรงเข้า ถ.ลาดหญ้า คลองสาน เลี้ยวขวาเข้า ถ.เจริญนคร วัดสุวรรณ บุคคโล ถ.ราษฎร์บูรณะ แจงร้อน

(เที่ยวกลับ กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

เอกชน

-

เมล์

84ก

หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา
-
เขตบางกอกใหญ่

หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา ถ.พุทธมณฑลสาย5 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลศาลายา เลี้ยวขวาเข้า ถ.ศาลายา-ครชัยศรี (ทางหลวงชนบทหมายเลข นฐ ๔๐๐๖) เลี้ยวขวาเข้า ถ.พุทธมณฑลสาย4 ม.มหิดลศาลายา เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เพชรเกษม วัดม่วง บางแค บางไผ่ ท่าพระ เลี้ยวขวาเข้า ถ.รัชดาภิเษก เขตบางกอกใหญ่

(เที่ยวกลับ กลับทางเดิม)

04.30
-
21.15

6

Isuzu

ปอ.

84ก

หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา
-
คลองสาน

หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา ถ.พุทธมณฑลสาย5 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลศาลายา เลี้ยวขวาเข้า ถ.ศาลายา-ครชัยศรี (ทางหลวงชนบทหมายเลข นฐ ๔๐๐๖) เลี้ยวขวาเข้า ถ.พุทธมณฑลสาย4 ม.มหิดลศาลายา เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เพชรเกษม วัดม่วง บางแค บางไผ่ ท่าพระ วิ่งตรงเข้า ถ.อินทรพิทักษ์ วงเวียนใหญ่ วิ่งตรงเข้า ถ.ลาดหญ้า คลองสาน เลี้ยวขวาเข้า ถ.เจริญนคร วัดสุวรรณ เลี้ยวขวาเข้า ถ.กรุงธนบุรี กลับรถเข้า ถ.กรุงธนบุรี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เจริญนคร วัดสุวรรณ

(เที่ยวกลับ กลับทางเดิม)

04.30
-
21.15

6

Isuzu

เมล์

85

แจงร้อน
-
หัวลำโพง

วัดแจงร้อน ถ.ราษฎร์บูรณะ ถ.ราษฎร์พัฒนา เลี้ยวขวาเข้า ถ.สุขสวัสดิ์ บางปะกอก บางปะแก้ว วิ่งตรงเข้า ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ดาวคะนอง สำเหร่ วงเวียนใหญ่ วิ่งตรงเข้า ถ.ประชาธิปก แยกบ้านแขก วิ่งตรงขึ้น สะพานพระปกเกล้า เลี้ยวซ้าย ลอดใต้สะพานพุทธ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มหาราช ปากคลองตลาด เลี้ยวขวาเข้า ถ.อัษฎางค์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระพิทักษ์ พาหุรัด เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ตรีเพชร ดิโอลด์สยาม เฉลิมกรุง เลี้ยวขวาเข้า ถ.เจริญกรุง ตลาดเยาวราช สามแยก เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มิตรพันธ์ วงเวียน22 เลี้ยวขวาเข้า ถ.ไมตรีจิต หัวลำโพง

(เที่ยวกลับ หัวลำโพง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาเข้า ถ.เจริญเมือง เลี้ยวขวาเข้า ถ.บรรทัดทอง สะพานเหลือง เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม4 หัวลำโพง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ไตรมิตร วงเวียนโอเดียน เลี้ยวขวาเข้า ถ.เยาวราช ตลาดเยาวราช เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.จักรวรรดิ พาหุรัด วิ่งตรงขึ้น สะพานพระปกเกล้า กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

เอกชน

-

 

86

ยกเลิกแล้ว

พระประแดง - บางลำพู

   

-

 

87

ยกเลิกแล้ว

สวนธนบุรีรมย์ - นางเลิ้ง

   

-

เมล์

88

ทุ่งครุ
-
วงเวียนใหญ่

แฟลตทุ่งครุ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาอุทิศ วัดทุ่งครุ สถาบันพระจอมเกล้าธนบุรี ราษฎร์บูรณะ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สุขสวัสดิ์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.ราษฎร์พัฒนา สามแยกราษฎร์บูรณะ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราษฎร์บูรณะ บิ๊กซีราษฎร์บูรณะ บุคคโล วิ่งตรงเข้า ถ.เจริญนคร วัดสุวรรณ คลองสาน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน สี่แยกท่าดินแดง วัดอนงคาราม วงเวียนเล็ก เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาธิปก วงเวียนใหญ่ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ลาดหญ้า

(เที่ยวกลับ ถ.ลาดหญ้า เลี้ยวขวาเข้า ถ.เจริญนคร วัดสุวรรณ กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

เอกชน

-

เมล์

89

ตลิ่งชัน
-
เทคนิคกรุงเทพ

ตลิ่งชัน ถ.บรมราชชนนี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชพฤกษ์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เพชรเกษม บางไผ่ ท่าพระ วิ่งตรงเข้า ถ.อินทรพิทักษ์ วงเวียนใหญ่ วิ่งตรงเข้า ถ.ลาดหญ้า ท่าน้ำคลองสาน เลี้ยวขวาเข้า ถ.เจริญนคร บุคคโล เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รัชดาภิเษก วิ่งตรงขึ้น สะพานกรุงเทพ ถนนตก ถ.พระราม3(เลียบแม่น้ำ) สาธุประดิษฐ์ ช่องนนทรี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.นางลิ้นจี่ เทคนิคกรุงเทพ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.อาคารสงเคราะห์

(เที่ยวกลับ กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

เอกชน

-

เมล์

90

ท่าน้ำปทุมธานี
-
หมอชิตใหม่

ท่าน้ำปทุมธานี(ท่าน้ำบางพูด) ถ.ติวานนท์ สวนกุหลาบนนท์ ปากเกร็ด แคราย สามแยกนนท์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี วงศ์สว่าง บางซ่อน เตาปูน เลี้ยวขวาเข้า ถ.ประชาราษฎร์สาย2 บางโพ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาราษฎร์สาย1 เกียกกาย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ทหาร วิ่งตรงเข้า ถ.ประดิพัทธิ์ สะพานควาย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พหลโยธิน จตุจักร เซ็นทรัลลาดพร้าว เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รัชดาภิเษก รัชโยธิน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.กำแพงเพชร2 เลี้ยวซ้ายเข้า หมอชิตใหม่

(เที่ยวกลับ กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

เอกชน

-

ปอ.

91

หมู่บ้านเศรษฐกิจ
-
สนามหลวง

รร.อัสสัมชันธนบุรี หมู่บ้านเศรษฐกิจ ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เพชรเกษม วัดม่วง บางแค บางไผ่ ท่าพระ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางขุนนนท์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พรานนก เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.อรุณอัมรินทร์ รพ.ศิริราช เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระปิ่นเกล้า พาต้าปิ่นเกล้า วิ่งตรงขึ้น สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เจ้าฟ้า เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชินี เลี้ยวขวาเข้า ถ.หน้าพระธาตุ สนามหลวง ม.ธรรมศาสตร์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.หน้าพระลาน เลี้ยวขวาเข้า ถ.สนามไชย เลี้ยวขวาเข้า ถ.ท้ายวัง วัดโพธิ์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.มหาราช ท่าเตียน ท่าราชวรดิษฐ์

(เที่ยวกลับ ถ.มหาราช ท่าช้าง เลี้ยวขวาเข้า ถ.หน้าพระลาน สนามหลวง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชดำเนินใน เลี้ยวซ้ายขึ้น สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  กลับทางเดิม)

ตลอดคืน

6

Benz

เมล์

91

ยกเลิกแล้ว

หมู่บ้านเศรษฐกิจ - เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

15.00
-
14.30
(จ.-ศ.)

6

Isuzu

เมล์

91ก

สนามหลวง2
-
เขตบางกอกใหญ่

สนามหลวง2 ถ.บางแวก เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พุทธมณฑลสาย3 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เลียบคลองทวีพัฒนา วัดศาลาแดง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เพชรเกษม คาร์ฟูร์ วัดม่วง บางแค บางไผ่ ท่าพระ เลี้ยวขวาเข้า ถ.รัชดาภิเษก สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

(เที่ยวกลับ กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

6

Isuzu

เมล์

92

คลองตัน
-
รพ.รามาธิบดี

อู่พัฒนาการ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พัฒนาการ ม.เกษมบัณฑิต กลับรถเข้า ถ.พัฒนาการ คลองตัน เลี้ยวขวาเข้า ถ.รามคำแหง ม.รามคำแหง หัวหมาก แยกลำสาลี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ศรีนครินทร์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ลาดพร้าว บางกะปิ แฮปปี้แลนด์ เดอะมอล์บางกะปิ โชคชัย4 แยกลาดพร้าว เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.วิภาวดี-รังสิต สุทธิสาร เลี้ยวขวาเข้า ถ.ดินแดง วิ่งตรงเข้า ถ.ราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยฯ(ฝั่งรพ.ราชวิถี) เลี้ยวเข้า ถ.ราชวิถี รพ.เด็ก รพ.พระมงกุฎ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม6 รพ.รามา เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ศรีอยุธยา รพ.สงฆ์ รร.พญาไท

(เที่ยวกลับ ถ.ศรีอยุธยา เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พญาไท อนุสาวรีย์ชัยฯ(ฝั่งแฟชั่นมอล์) เลี้ยวเข้า ถ.ราชวิถี วิ่งตรงเข้า ถ.ดินแดง กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

เอกชน

-

ปอ.

92

การเคหะฯร่มเกล้า
-
อนุสาวรีย์ชัยฯ

 การเคหะฯร่มเกล้า ถ.เคหะร่มเกล้า เลี้ยวขวาเข้า ถ.ร่มเกล้า แยกเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เลี้ยวขวาเข้า ถ.อ่อนนุช เลี้ยวขวาเข้า ถ.พัฒนาการ หมู่บ้านผาสุก ม.เกษมบัณฑิต คลองตัน เลี้ยวขวาเข้า ถ.รามคำแหง ม.รามคำแหง หัวหมาก แยกลำสาลี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ศรีนครินทร์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ลาดพร้าว บางกะปิ แฮปปี้แลนด์ เดอะมอล์บางกะปิ โชคชัย4 แยกลาดพร้าว เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.วิภาวดี-รังสิต สุทธิสาร เลี้ยวขวาเข้า ถ.ดินแดง วิ่งตรงเข้า ถ.ราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยฯ(ฝั่งแฟชั่นมอล์)

(เที่ยวกลับ กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

เอกชน

-

เมล์+ปอ.

93

หมู่บ้านนักกีฬา
-
สี่พระยา

หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ถ.กรุงเทพกรีฑา เลี้ยวขวาเข้า ถ.ศรีนครินทร์ บางกะปิ แยกลำสาลี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รามคำแหง หัวหมาก ม.รามคำแหง คลองตัน เลี้ยวขวาเข้า ถ.เพชรบุรี มักกะสัน ประตูน้ำ พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ราชเทวี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พญาไท โรงแรมเอเชีย มาบุญครอง จุฬา สามย่าน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม4 เลี้ยวขวาเข้า ถ.สุรวงศ์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.เจริญกรุง เลี้ยวซ้ายเข้า ซ.เจริญกรุง30 ท่าน้ำสี่พระยา

(เที่ยวกลับ ถ.สี่พระยา วิ่งตรงเข้า ถ.พญาไท สามย่าน จุฬา มาบุญครอง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม1 สนามกีฬาแห่งชาติ เลี้ยวขวาเข้า ถ.บรรทัดทอง เจริญผล เลี้ยวขวาเข้า ถ.เพชรบุรี กิ่งเพชร ราชเทวี กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

2

Mitsu + Benz

เมล์+ปอ.

95

ยกเลิกแล้ว

รังสิต - ม.รามคำแหง

ตลอดคืน

1

Hino

เมล์+ปอ.

95ก

รังสิต
-
บางกะปิ

อู่ประชาธิปัตย์ ซ.รังสิต-ทุมธานี31 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รังสิต-ทุมธานี กลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ เข้า ถ.รังสิต-ปทุมธานี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พหลโยธิน กลับรถเข้า ถ.พหลโยธิน วิ่งตรงเข้า ถ.วิภาวดี-รังสิต ดอนเมือง หลักสี่ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.แจ้งวัฒนะ จัสโก้ บางเขน วงเวียนพิทักษ์รัฐธรรมนูญ วิ่งตรงเข้า ถ.รามอินทรา เซ็นทรัลรามอินทรา กม.8 เลี้ยวขวาเข้า ถ.นวมินทร์(สุขาภิบาล1) ปัฐวิกรณ์ บางเตย คลองจั่น เลี้ยวขวาเข้า ถ.แฮปปี้แลนด์สาย1 แฮปปี้แลนด์

(เที่ยวกลับ ถ.แฮปปี้แลนด์สาย1 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.นวมินทร์(สุขาภิบาล1) ... ไม่เข้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ... กลับทางเดิม)

ตลอดคืน

1

Hino

เมล์

95 ป้ายแดง

บางเขน
-
ม.รามคำแหง

อู่บางเขน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พหลโยธิน วงเวียนพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เลี้ยวขวาเข้า ถ.รามอินทรา เซ็นทรัลรามอินทรา กม.8 เลี้ยวขวาเข้า ถ.นวมินทร์(สุขาภิบาล1) ปัฐวิกรณ์ บางเตย คลองจั่น บางกะปิ เลี้ยวขวาเข้า ถ.ลาดพร้าว เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ศรีนครินทร์ แยกลำสาลี เลี้ยวขวาเข้า ถ.รามคำแหง ม.รามคำแหง

(เที่ยวกลับ ถ.รามคำแหง เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม9 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประดิษฐ์มนูญธรรม กลับรถเข้า ถ.ประดิษฐ์มนูญธรรม เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม9 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รามคำแหง กลับทางเดิม)

ตลอดคืน

1

Isuzu

เมล์

95 ป้ายแดง

บางเขน
-
างกะปิ

อู่บางเขน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พหลโยธิน วงเวียนพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เลี้ยวขวาเข้า ถ.รามอินทรา เซ็นทรัลรามอินทรา กม.8 เลี้ยวขวาเข้า ถ.นวมินทร์(สุขาภิบาล1) ปัฐวิกรณ์ บางเตย คลองจั่น เลี้ยวขวาเข้า ถ.แฮปปี้แลนด์สาย1 แฮปปี้แลนด์

(เที่ยวกลับ ถ.แฮปปี้แลนด์สาย1 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ลาดพร้าว เดอะมอล์บางกะปิ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.นวมินทร์(สุขาภิบาล1) กลับทางเดิม)

ตลอดคืน

1

Isuzu

เมล์

96

สวนสยาม
-
หมอชิตใหม่

อู่สวนสยาม ซ.อมรพันธ์นคร8 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สวนสยาม เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เสรีไทย(สุขาภิบาล2) มีนบุรี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รามอินทรา สวนสยาม แฟชั่นไอซ์แลนด์ กม.8 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.นวมินทร์(สุขาภิบาล1) ปัฐวิกรณ์ บางเตย คลองจั่น บางกะปิ เลี้ยวขวาเข้า ถ.ลาดพร้าว แฮปปี้แลนด์ เดอะมอล์บางกะปิ โชคชัย4 ปากทางลาดพร้าว เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พหลโยธิน จตุจักร เลี้ยวขวาเข้า ถ.กำแพงเพชร กลับรถเข้า ถ.กำแพงเพชร เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.กำแพงเพชร2 หมอชิตใหม่

(เที่ยวกลับ กลับทางเดิม)

ตลอดคืน

2

Mitsu

เมล์

97

กระทรวงสาธารณสุข
-
รพ.สงฆ์

กระทรวงสาธารณสุข รพ.ศรีธัญญา เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ติวานนท์ สามแยกนนท์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ท่าน้ำนนทบุรี กลับรถเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี เลี้ยวขวาเข้า ถ.พิบูลสงคราม เขมา สะพานพระราม7 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รัชดาภิเษก(วงศ์สว่าง) วงศ์สว่าง เลี้ยวขวาเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี บางซ่อน เตาปูน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาราษฎร์สาย2 สะพานสูง เลี้ยวขวาเข้า ถ.เตชะวณิชย์ ตลาดบางซื่อ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ทหาร วิ่งตรงเข้า ถ.ประดิพัทธิ์ สะพานควาย เลี้ยวขวาเข้า ถ.พหลโยธิน สนามเป้า อนุสาวรีย์ชัยฯ(ฝั่งรพ.ราชวิถี) เลี้ยวเข้า ถ.ราชวิถี รพ.เด็ก รพ.พระมงกุฎ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม6 รพ.รามา เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ศรีอยุธยา รพ.สงฆ์ รร.พญาไท

(เที่ยวกลับ ถ.ศรีอยุธยา เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พญาไท อนุสาวรีย์ชัยฯ(ฝั่งฟูจิ) เลี้ยวเข้า ถ.พหลโยธิน ... ถ.พิบูลสงคราม เขมา เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ท่าน้ำนนทบุรี กลับรถเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี กลับทางเดิม)

(รถตลอดคืน จะไปถึงอนุสาวรีย์ชัยฯ ไม่ไปรพ.สงฆ์)

ตลอดคืน

7

Isuzu

ปอ.

97

กระทรวงสาธารณสุข
-
อนุสาวรีย์ชัยฯ

กระทรวงสาธารณสุข รพ.ศรีธัญญา เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ติวานนท์ สามแยกนนท์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ท่าน้ำนนทบุรี กลับรถเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี เลี้ยวขวาเข้า ถ.พิบูลสงคราม เขมา สะพานพระราม7 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รัชดาภิเษก(วงศ์สว่าง) วงศ์สว่าง เลี้ยวขวาเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี บางซ่อน เตาปูน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาราษฎร์สาย2 สะพานสูง เลี้ยวขวาเข้า ถ.เตชะวณิชย์ ตลาดบางซื่อ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ทหาร วิ่งตรงเข้า ถ.ประดิพัทธิ์ สะพานควาย เลี้ยวขวาเข้า ถ.พหลโยธิน สนามเป้า อนุสาวรีย์ชัยฯ(ฝั่งฟูจิ)

(เที่ยวกลับ ... ถ.พิบูลสงคราม เขมา เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ท่าน้ำนนทบุรี กลับรถเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

7

Isuzu

เมล์

97 เสริม

กระทรวงสาธารณสุข
-
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อ

กระทรวงสาธารณสุข รพ.ศรีธัญญา เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ติวานนท์ สามแยกนนท์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ท่าน้ำนนทบุรี กลับรถเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี เลี้ยวขวาเข้า ถ.พิบูลสงคราม เขมา สะพานพระราม7 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รัชดาภิเษก(วงศ์สว่าง) วงศ์สว่าง เลี้ยวขวาเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี บางซ่อน เตาปูน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาราษฎร์สาย2 สะพานสูง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รถไฟ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน+สถานีรถไฟบางซื่อ

(เที่ยวกลับ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน+สถานีรถไฟบางซื่อ ถ.รถไฟ วิ่งตรงเข้า ถ.เทอดดำริห์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.ทหาร เลี้ยวขวาเข้า ถ.เตชะวณิชย์ ตลาดบางซื่อ สะพานสูง ... ถ.พิบูลสงคราม เขมา เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ท่าน้ำนนทบุรี กลับรถเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

7

Isuzu

รถเล็ก

97

นนทบุรี
-
รพ.สงฆ์

ปากซอยศิริชัย1 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี สามแยกนนท์ ท่าน้ำนนทบุรี กลับรถเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี เลี้ยวขวาเข้า ถ.พิบูลสงคราม เขมา สะพานพระราม7 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รัชดาภิเษก(วงศ์สว่าง) วงศ์สว่าง เลี้ยวขวาเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี บางซ่อน เตาปูน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาราษฎร์สาย2 สะพานสูง เลี้ยวขวาเข้า ถ.เตชะวณิชย์ ตลาดบางซื่อ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ทหาร วิ่งตรงเข้า ถ.ประดิพัทธิ์ สะพานควาย เลี้ยวขวาเข้า ถ.พหลโยธิน สนามเป้า อนุสาวรีย์ชัยฯ(ฝั่งรพ.ราชวิถี) เลี้ยวเข้า ถ.ราชวิถี รพ.เด็ก รพ.พระมงกุฎ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม6 รพ.รามา เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ศรีอยุธยา รพ.สงฆ์ รร.พญาไท

(เที่ยวกลับ ถ.ศรีอยุธยา เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พญาไท อนุสาวรีย์ชัยฯ(ฝั่งฟูจิ) เลี้ยวเข้า ถ.พหลโยธิน ... ถ.พิบูลสงคราม เขมา เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ท่าน้ำนนทบุรี กลับรถเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี กลับทางเดิม)

(รถตลอดคืน จะไปถึงอนุสาวรีย์ชัยฯ ไม่ไปรพ.สงฆ์)

ตลอดคืน

เอกชน

-

เมล์

98

ห้วยขวาง
-
บางจาก

ห้วยขวาง ซ.เนียมอุทิศ ซ.36 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ตลาดห้วยขวาง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาสงเคราะห์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ดินแดง แยกพระราม9 เลี้ยวขวาเข้า ถ.รัชดาภิเษก อโศก เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สุขุมวิท เอ็มโพเรียล พระโขนง บางจาก

(เที่ยวกลับ ถ.ดินแดง วิ่งตรงเข้า ถ.ราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยฯ(ฝั่งแฟชั่นมอล์) เลี้ยวเข้า ถ.ราชวิถี วิ่งตรงเข้า ถ.ดินแดง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาสงเคราะห์ กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

เอกชน

-

เมล์+ปอ.

99

ม.รามคำแหง
-
ศรีย่าน

แยกลำสาลี ถ.รามคำแหง หัวหมาก ม.รามคำแหง คลองตัน เลี้ยวขวาเข้า ถ.เพชรบุรี มักกะสัน ประตูน้ำ พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ราชเทวี กิ่งเพชร วิ่งตรงเข้า ถ.พิษณุโลก สนามม้านางเลิ้ง ร.ร.ราชวินิตมัธยม เทเวศร์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.สามเสน หอสมุดแห่งชาติ รพ.วชิรพยาบาล ศรีย่าน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.นครไชยศรี รร.วิมลพาณิชยการ

(เที่ยวกลับ กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

เอกชน

-

มล์

100

ยกเลิกแล้ว

ปู่เจ้าสมิงพราย - สำโรง

-

-

-

 

1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | No Number | Metrobus

เส้นทางรถเมล์ในปัจจุบัน | เส้นทางรถเมล์ในปี 1981 | คู่มือการขึ้นรถเมล์ | What's New? | อัตราค่าโดยสาร | รายละเอียดเกี่ยวกับรถเมล์

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com