งานฟื้นฟู CHANGE

FollowHisSteps.com
 

งานเทศนาฟื้นฟู "CHANGE" ที่คริสตจักรสะพานเหลือง เมื่อคืนวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2009

ศจ. อึ้งซูเที๊ยม

ศจ. อึ้งซูเที๊ยม

 

ศจ. อึ้งซูเที๊ยม

แปลโดย ศจ. วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

สรุปคำเทศนางานฟื้นฟู "Change" คริสตจักรสะพานเหลือง

เมื่อวันที่ 03-04/07/2009

เรื่อง า

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

หมายเหตุ: ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com