ค่ายสามคณะ "กายเดียวกัน"

FollowHisSteps.com
 

คำแบ่งปันในค่ายสามคณะ (ยุวชน อนุชน เพื่อคุณ)  "กายเดียวกัน" คริสตจักรสะพานเหลือง
(ระหว่างวันที่ 23-25/10/2010 ณ อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ทแอนด์สปา)

อ. ชัยราช กิจเกื้อกูล (พี่ด้องYFC)

อ. ชัยราช กิจเกื้อกูล (พี่ด้องYFC)

อ. ชัยราช กิจเกื้อกูล (พี่ด้องYFC)

ศจ. ทิวาพร ราชรักษ์

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com