ให้พร

FollowHisSteps.com
 

การให้ มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
ให้กำลังใจ
ให้แรงบันดาลใจ
ให้ตัวอย่างที่ดี
ให้คำขอบคุณ
ให้ความช่วยเหลือ
ให้ความสนใจฟัง
ให้คุณภาพแก่งานที่ทำ
ให้เกียรติ
ให้คำชมเชย
ให้กตัญญูกตเวที
ให้รอยยิ้ม
ให้พร

ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล  ได้บันทึกถ้อยคำที่ท้าทายไว้ว่า

"จงอวยพรแก่คนที่เคี่ยวเข็ญท่าน จงให้พร อย่าแช่งด่าเลย" (โรม 12:14)

คนโบราณเชื่อกันว่า  คำให้พรเป็นคำศักดิ์สิทธิ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  จากผู้ที่อาวุโสกว่า หรือผู้เป็นบิดา  เพราะว่า

"สิ่งที่ค้านไม่ได้  คือ  ผู้น้อยเป็นผู้รับพร  และผู้ใหญ่เป็นผู้ให้พร" (ฮีบรู 7:7)

แต่พรใด ๆ ในโลกนี้  ก็คงไม่มีพรใดที่ยิ่งใหญ่ และเป็นที่น่าปรารถนาเท่ากับพรที่มาจากพระเป็นเจ้า !  คนทั่วโลกจึงมักจะมุ่งแสวงหาพรจากพระเป็นเจ้าในรูปแบบต่าง ๆ

ในเวลาเดียวกัน  พระเป็นเจ้าก็กำลังทรงประสงค์จะอวยพระพรคนข้าง ๆ หรือรอบ ๆ ตัวของเราผ่านตัวของเราอยู่ก็เป็นได้  ถ้าคุณและผมยินยอม

ใช่ครับ  อย่างน้อยที่สุด  เราสามารถให้ความสุขแก่คนเหล่านั้น  ผ่านการให้ถ้อยคำที่เป็นพรแก่พวกเขาได้  อย่างเช่นถ้อยคำที่ว่า

"ขอพระเจ้าทรงอวยพรสุขภาพของคุณ"

"ขอพระเจ้าทรงอวยพรในการเรียนการสอบของเธอ"

"ขอพระเจ้าทรงอวยพรชีวิตสมรสและครอบครัวของเธอ"

"ขอพระเจ้าทรงอวยพรอาชีพการงานของคุณ"

ฯลฯ

คำเหล่านี้  ล้วนแต่ให้ความสุขแก่คนที่รับฟัง  เพราะแม้แต่ศัตรูของเรา  ก็ยังอยากรับฟัง

แท้จริงแล้ว  การให้พรเป็นช่องทางที่นำความสุขมาสู่ทั้งผู้ให้และผู้รับ  ดุจดังการให้หรือบริจาคโลหิต  ผู้บริจาคไม่เพียงแต่จะช่วยต่ออายุให้แก่ผู้รับบริจาค  แต่ยังเปิดโอกาสให้ร่างกายของตนผลิตโลหิตสดใหม่ขึ้นมาทดแทน  ทำให้คึกคัก กระชุ่มกระชวย

วันนี้  คุณได้เป็นพร หรือให้พรแก่ใครในทางใดทางหนึ่งบ้างแล้วยัง  ถ้ายัง  ลองทำดูสิครับ  แล้วคุณจะมีความสุข ชนิดเกินที่จะบรรยาย

 

คนบางคนทำตัวเป็นพรที่ให้ความสุข  ไม่ว่าพวกเขาจะไป ณ ที่ใด

แต่คนบางคนกลับให้ความสุข  เมื่อตัวเขาจากไห

ออสการ์ ไวลด์ (1854-1900)

 

อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

จากหนังสือ การให้ มีความสุขยิ่งกว่าการรับ 
ตอน "ให้อย่างมีคุณค่า"

 

Back

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com