เอกสารอ้างอิง
 

บทคัดย่อ
Abstract
บทนำ
วัสดุและวิธีการ
ผลการศึกษา
วิจารณ์
กิตติกรรมประกาศ
เอกสารอ้างอิง

Table of Contents

hit counter

My Web Stats Until Dec 2008

1. Llibre JM, Tor J, Manterola JM, Carbonell C, Foz M. Blastocystis hominis chronic diarrhoea in AIDS patients. Lancet 1989; i:221.

2. Sheehan JP, Ulchaker MM. Blastocystis hominis treatable cause of diabetic diarrhea. Diabetes care 1990; 13:906-907.

3. Garavelli PL, Scaglione L, Libanore M, Rolston K. Blastocystosis: a new disease in patients with leukemia. Haematologica 1991; 76:80

4. Nimri LF. Evidence of and epidemic of Blastocystis hominis infections in preschool children in northern Jordan. J Clin Microbiol 1993; 31:2706-8.

5. Sheehan DJ, Raucher BG, McKitrick JC. Association of Blastocystis hominis with signs and symptoms of human disease. J Clin Microbiol 1986; 24:548-50

6. Zierdt CH. Blastocystis hominis – past and future. Clin Microbiol Rev 1991; 4:61-79.

7. Stenzel DJ, Boreham PFL. Blastocystis hominis revisited. Clin Microbiol Rev 1996; 9:563-84.

8. Lee MJ. Pathogenicity of Blastocystis hominis. J Clin Microbiol 1991; 29:2089.

9. Nimri L, Batchoun R. Intestinal colonization of symptomatic and asymptomatic schoolchildren with Blastocystis hominis. J Clin Microbiol 1994; 32:2865-6.

10. Hahn P, Fleischer NFK. Blastocystis hominis- Is it of clinical importance? Trop Med Parasitol 1985; 36:7-8.

11. Ashford RW, Atkinson EA. Epidemiology of Blastocystis hominis infection in Papua New Guinea: age-prevalence and associations with other parasites. Ann Trop Med Parasitol 1992; 86:129-36.

12. Torres P, Miranda JC, Flores L, et al. Blastocystosis and other intestinal protozoan infection in human riverside communities from Valdivia River Basin, Chile. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 1992; 34:557-64.

13. Guimaraes S, Sogayar MIL. Blastocystis hominis: occurrence in children and staff members of municipal day-car centers from Botucatu, Soa Paulo State, Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz Rio J 1993; 88:427-9

14. Doyle PW, Helgason MM, Mathias RG, Proctor EM. Epidemiology and pathogenicity of Blastocystis hominis. J Clin Microbiol 1990; 28:116-21.

15. Senay H, MacPherson D. Blastocystis hominis: epidemiology and natural history. J Infect Dis 1990; 162:987-90.

16. Zuckerman MJ, Ho H, Hooer L, Anderson B, Polly SM. Frequency of recovery of Blastocystis hominis in clinical practice. J Clin Gastroenterol 1990; 12:525-32.

17. Taamasri P, Mungthin M, Rangsin R, Tongupprakarn B, Areekul W, Leelayoova S. Transmission of intestinal blastocystosis related to the quality of drinking water. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2000 ; 31:112-7

18. Taamasri P, Leelayoova S, Rangsin R, Naaglor T, Ketupanya A, Mungthin M. Prevalence of Blastocystis hominis carriage in Thai Army personnel based in Chonburi, Thailand. Mil Med 2002 ; 167:643-6.

19. Mungthin M, Suwannasaeng R, Naaglor T, Areekul W, Leelayoova S. Asymptomatic intestinal microsporidiosis in Thai orphans and child-care workers. Trans Royal Soc Trop Med Hyg 2001; 95:304-6.

20. Kain KC, Noble MA, Freeman HJ, Barletuk RL. Epidemiology and clinical features associated with Blastocystis hominis infection. Diag Microbiol Infect Dis 1987; 8:235-44.

21. Casemore DP. Foodborne protozoal infection. Lancet 1990; 336:1427-32.

22. Garavelli PLL, Scaglione L. Blastocystosis. An epidemiological study. Microbiologica 1989; 12:349-50

23. Noël C, Peyronnet C, Gerbod D, et al. Phylogenetic analysis of Blastocystis isolates from different hosts based on the comparison of small-subunit rRNA gene consequences. Mol Biochem Parasitol 2003; 126:119-23.

24. Thathaisong U, Worapong J, Mungthin M, et al. Blastocystis isolates from a pig and a horse are closely related to Blastocystis hominis. J Clin Microbiol 2003; 41:967-75.

25. Leelayoova S, Taamasri P, Rangsin R, Naaglor T, Thathaisong U, Mungthin M. In-vitro cultivation: a sensitive method for detecting Blastocystis hominis. Ann Trop Med Parasitol 2002; 96:803-7.

26. Garcia SL. Diagnostic Medical Parasitology 4th edn. Washington, DC, ASM Press, 2001.

27. Miller RA, Minshew BH. Blastocystis hominis: an organism in search of a disease. Rev Infect Dis 1988; 10:930-8.

28. Kukoschke KG, Necker A, Muller HE. Detection of Blastocystis hominis by direct microscopy and culture. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1990; 9:305-7.

29. Zaman V, Khan KZ. A Comparison of direct microscopy with culture for the diagnosis of Blastocystis hominis. Southeast Asian J Trop Med Public Health 1994; 25:792-3.

 

Back

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com