แคลเซียมแก้กระดูกอ่อนในเด็ก
 

โรคกระดูกอ่อนที่พบกับกลุ่มเด็กในชาติกำลังพัฒนาเป็นส่วนใหญ่นั้น  อาจมีผลถึงขั้นทำให้กระดูกโค้งงอและกลายเป็นคนพิการไปได้

เดิมทีแพทย์เคยเชื่อว่า  วิตะมินดีในแสงแดดมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหานี้ได้  จึงมีคำแนะนำให้โอกาสร่างกายได้รับวิตะมินดีโดยผ่านทางแสงแดด  แต่ก็ยังปรากฎว่า  เด็กที่อยู่ในภูมิภาคซึ่งเป็นถิ่มเมืองร้อน  มีแสงแดดจัด  ก็ยังคงเป็นโรคกระดูกอ่อนกันอยู่มาก

แพทย์หลายรายเชื่อว่า  บางทีแคลเซียมน่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้

มีรายงานผลการวิจัยเรื่องการใช้แคลเซียมแทนวิตะมินดีช่วยแก้โรคกระดูกอ่อนในนิตยสารแพทย์นิวอิงแลนด์  เจอร์นัลออฟเมดิซีน ว่า  คณะแพทย์นานาชาติได้ร่วมกันทำวิจัย  โดยการจัดกลุ่มตัวอย่างเด็กในประเทศไนจีเรียที่เป็นโรคกระดูกอ่อนจำนวน 109 คน  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  แล้วจัดให้วิตะมินดี  ให้แคลเซียม  และให้ทั้งวิตะมินดีกับแคลเซียม  ผลปรากฎออกมาดังนี้

กลุ่มแรก  เด็ก 37 คน ที่แพทย์ให้วิตะมินดี  หายจากโรคกระดูกอ่อน 19 เปอร์เซ็นต์

กลุ่มสอง  เด็ก 34 คน ที่แพทย์ให้แคลเซียมเพิ่มพิเศษ หายจากโรคกระดูกอ่อน 61 เปอร์เซ็นต์

กลุ่มสาม  เด็ก 38 คน ที่ได้รับทั้งวิตะมินดีและแคลเซียม  หายจากโรคกระดูกอ่อน 58 เปอร์เซ็นต์

ากผลที่ออกมาเช่นนี้  น่าจะสรุปได้ว่า  แคลเซียมมีส่วนอย่างสำคัญในการทำให้เด็กลดการเกิดโรคกระดูกอ่อนลง

ในส่วนที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กในชาติพัฒนาแล้วไม่ค่อยเป็นโรคกระดูกอ่อนกัน  ก็คงเพราะอาหารที่พวกเขากินประจำอยู่ ไม่ว่าจะเป็นนมหรืออาหารอื่น ๆ  ก็จะมีวิตะมินดีอยู่แล้ว และพวกเขายังได้แคลเซียมที่ทำเป็นเม็ดให้กินเป็นอาหารเสริมด้วย  ส่วนเด็กในชาติกำลังพัฒนา  ซึ่งแม้จะได้รับวิตะมินดีจากแสงแดดช่วยป้องกันโรคกระดูกอ่อน แต่ก็ไม่สามารถหาแคลเซียมเสริมให้ร่างกายได้ เพราะราคาแพงสำหรับพวกเขา

ถ้าคุณมีเด็กอยู่ที่บ้านก็อย่าลืมให้ได้มีโอกาสอยู่กลางแดดบ้างก็แล้วกัน และก็จัดเมนูอาหารที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมให้ด้วย

วิธีต่อสู้กับโรคนั้น  ที่ดีที่สุดคือป้องกัน  ไม่ใช่การรักษา

“กันไว้ดีกว่าแก้  แย่แล้วแก้ไม่ทัน” ( เคยได้ยินไหม )

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com