History
 

History
Physical Examination
Discussion
Management

Table of Contents

hit counter

My Web Stats Until Dec 2008

Case

ผู้ป่วยหญิงไทยหม้าย อายุ 53 ปี เชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ  

อาชีพ ขายโอเลี้ยง (รถเข็น อยู่บริเวณ ซ.ประดิพัทธิ์ 1)  ภูมิลำเนา กทม.

ระดับการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ประวัติได้จากผู้ป่วย และเวชระเบียน  เชื่อถือได้มาก

 

Chief Complaint

ตาข้างซ้ายมองไม่ค่อยเห็น เป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ 3 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล

 

Present Illness

4 ปีก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการตามัวลงมากขึ้นเรื่อย ๆ  มองไม่ชัด  ปวดตามากเวลาโดนแสงแดดและเวลาเพ่งนาน ๆ  อาการไม่ดีขึ้นหลังจากล้างตาหรือขยี้ตา  อาการดีขึ้นหลังจากใส่แว่นกันแดด  จึงต้องใส่แว่นกันแดดเกือบตลอดเวลา  ได้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี  แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นต้อกระจกทั้งสองข้าง แต่ว่าข้างขวาเป็นมากกว่า ส่วนข้างซ้ายเป็นเล็กน้อย  ค่อยผ่าที่หลังได้  แต่เนื่องจากผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย (แพทย์บอกว่าใช้เงิน 16,000 บาท)  ผู้ป่วยจึงไม่ได้ผ่า  ต่อมาผู้ป่วยทราบข่าวโครงการของในหลวงที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  จึงได้รับการสลายต้อกระจกที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  หลังจากผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถมองเห็นได้เป็นปกติเรื่อยมา  ไม่ได้ไปพบแพทย์อีกเลย

3 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล  ผู้ป่วยรู้สึกว่ามองไม่ค่อยเห็น  อาการเป็นตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน  ไม่มีอาการสู้แสงไม่ได้  ไม่เห็นจุดหรือเส้นดำ ๆ ลอยไปมา  ไม่มีแสงวาบ  ไม่มีอาการปวดตา  ไม่คันตา  ไม่มีอาการตาแดง  ไม่มีภาพซ้อน  ไม่เห็นแสงเป็นสีรุ้งรอบไฟ  ไม่มีอาการเห็นภาพเบี้ยว  พยายามล้างตาและขยี้ตา แต่อาการก็ไม่ดีขึ้น  อาการเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างช้า ๆ  ได้ลองปิดตาทีละข้างดู  จึงพบว่าเมื่อปิดตาข้างขวาแล้วจะมองไม่เห็นเลย  มีปัญหาในการทำงานมาก  มองของไม่ค่อยเห็น  ร่วมกับกลัวว่าจะเป็นมากจนตาบอด  จึงมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (สิทธิ 30 บาท)

 

Past History

6 ปีก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยได้ไปตรวจภายในที่สถาบันมะเร็ง ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไร  พบว่ามีเนื้องอกที่มดลูก ไม่ทราบประเภท  ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดมดลูกและไส้ติ่ง  ผลชิ้นเนื้อพบว่าเป็นเนื้องอกธรรมดา ไม่เป็นมะเร็ง

5 ปีก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการกินอาหารไม่ลง ไม่ถ่ายอุจจาระ อาเจียนหลังรับประทานอาหาร  ท้องอืดแน่น  เหงื่อออกมาก  อาการเป็นหนักมากจนกินอาหารไม่ได้เลย  จึงได้ไปพบแพทย์  ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นลำไส้อุดตัน  ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด  หลังจากนั้นหยุดงานเป็นเวลา 7 เดือน

ผู้ป่วยมีอาการพูดไม่ชัด  มารดาของผู้ป่วยเคยบอกว่าเกิดจากผู้ป่วยได้ชักเมื่อยังเป็นเด็ก  ทำให้ผู้ป่วยพูดได้ช้า (เริ่มพูดได้ 5 ขวบ)  สมองช้า  พูดไม่ชัด

ปฏิเสธการผ่าตัดอื่น ๆ ในอดีต

ไม่มีประวัติอุบัติเหตุต่อตา

ปฎิเสธประวัติโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง

ปฏิเสธการใช้ยาใด ๆ เป็นประจำ

ไม่แพ้ยา  ไม่แพ้อาหาร

สุขภาพโดยทั่วไปแข็งแรงดี  ไม่ได้ออกกำลังกาย  ขับถ่ายได้ตามปกติ  น้ำหนักตัวปกติดี  ไม่มีน้ำหนักลด

 

Family History

บุคคลในครอบครัว

อาศัยอยู่ในบ้านทั้งหมด 2 คน  ได้แก่  ผู้ป่วย และ บุตรชาย

ผู้ป่วย อายุ 53 ปี  อาชีพขายโอเลี้ยงที่ซอยประดิพัทธิ์ 1

บุตรชาย ยังไม่ได้แต่งงาน  อายุ 24 ปี  ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  เป็นพนักงานรับจ้างชั่วคราว  รอบรรจุ  ไม่ทราบระดับการศึกษา

ความสัมพันธ์ในครอบครัวในปัจจุบัน

ผู้ป่วยและสามีได้แยกทางกันตั้งแต่บุตรชายยังเป็นเด็กเล็ก เนื่องจากสามีนอกใจ  ผู้ป่วยจึงอาศัยอยู่กับบุตรชายมาตลอด

ความสัมพันธ์ในครอบครัว รักใคร่กลมเกลียวกันดี  ไม่มีปัญหาเรื่องการทะเลาะเบาะแว้ง  บุตรชายช่วยดูแลผู้ป่วยตลอดที่ผู้ป่วยไม่สบาย

สภาพแวดล้อม

อาศัยอยู่ในบ้านไม้ หลังทาวเฮ้าส์แห่งหนึ่งในซอยประดิพัทธิ์ 1

ฐานะการเงิน

ฐานะทางการเงินของผู้ป่วย  มีรายได้ประมาณวันละ 100 บาท จากการขายโอเลี้ยง

ไม่ทราบฐานะรายได้ของบุตรชาย ว่าได้เท่าไร

กรรมพันธุ์

มารดาของผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน  ไม่ทราบว่าเป็นตั้งแต่เมื่อใด  ได้มีอาการช็อค 2 ครั้ง  เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านหลังจากออกจากโรงพยาบาลได้ไม่นาน เมื่ออายุได้ประมาณ 69 ปี

บิดาของผู้ป่วย สูบบุหรี่จัด  เสียชีวิตแล้ว  จากการตรวจศพพบว่าปอดดำ

ปฏิเสธโรคต้อกระจก ต้อหิน หรือโรคทางตาอื่น ๆ ในครอบครัว

ปฏิเสธ ประวัติของการใช้สารเสพติดในครอบครัว

 

Personal History

ผู้ป่วยคลอดปกติ  แข็งแรง  เป็นบุตรสาวคนเดียวของครอบครัว

ได้รับการดูแลโดยบิดามารดาอย่างใกล้ชิด

พัฒนาการและการเจริญเติบโต  เคยชักขณะยังเป็นเด็ก (ผู้ป่วยจำไม่ได้) ผู้ป่วยสามารถพูดได้ช้ากว่าปกติ  เริ่มพูดได้เมื่ออายุ 5 ขวบ  และพูดไม่ชัด สามารถเรียนได้ปกติ จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ปัจจุบันไม่สามารถอ่านหนังสือได้  สามารถคำนวณเลขง่าย ๆ ได้

ไม่เคยใส่แว่น  นอกจากแว่นกันแดดเมื่อมีอาการปวดตา (4 ปีก่อนมาโรงพยาบาล)  คิดว่าตนเองสายตาปกติ  ดูทีวีสามารถเห็นได้ชัดเป็นปกติ ก่อนที่จะมีอาการเจ็บป่วย

ทำงานขายโอเลี้ยงอยู่ที่ตลาดซอยประดิพัทธิ์ 1  รายได้ไม่มาก  บริเวณที่ขายนั้น มีปัญหาเรื่องมลภาวะเกี่ยวกับฝุ่น  และแสงแดดค่อนข้างแรงในเวลากลางวัน

เลิกกับสามีตั้งแต่บุตรชายยังเล็ก  เนื่องจากสามีนอกใจ และเข้ากันไม่ได้  หลังจากนั้นไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย

ปฏิเสธการใช้สารเสพติดใด ๆ   ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์  ไม่สูบบุหรี่

ไม่เคยได้รับอุบัติเหตุร้ายแรงใด ๆ ที่ตา

อาการตามองไม่เห็นนี้  เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของผู้ป่วยมาก  เนื่องจากผู้ป่วยกล่าวว่าจะหยิบของแล้ว  มองของไม่เห็น

·

ประวัติทางสูติ-นรีเวช

G1P1001  last 24 years

ก่อนที่ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดมดลูก  ผู้ป่วยมีประจำเดือนมาเป็นปกติ  ไม่ปวดประจำเดือนมากผิดปกติ

ปัจจุบันไม่มีประจำเดือน เนื่องจากได้รับการผ่าตัดมดลูกแล้ว  ไม่ได้รับประทานฮอร์โมนทดแทน  ไม่มีปัญหาเรื่องอาการของการฮอร์โมน เช่น อาการร้อนวูบวาบ  อาการปวดกระดูก เป็นต้น

 

Review of Systems

ทั่วไป

ผู้ป่วยหญิงไทยหม้าย  รูปร่างสมส่วน ผิวคล้ำ น้ำหนักตัวปกติ  นอนหลับได้ตามปกติ  ไม่มีอาการตัวเขียว ไม่มีอาการตัวเหลือง ให้ความร่วมมือดีมาก

ศีรษะ

ไม่มีอาการปวดศีรษะ  ไม่เคยได้รับอุบัติเห็นร้ายแรงที่ศีรษะ  ไม่วิงเวียน

ตา

ตาข้างซ้ายมองไม่ชัด ไม่สวมแว่นตา ไม่มีขี้ตามากผิดปกติ ไม่มีอาการสู้แสงไม่ได้  ไม่เห็นจุดหรือเส้นดำ ๆ ลอยไปมา  ไม่มีแสงวาบ  ไม่มีอาการปวดตา  ไม่คันตา  ไม่มีอาการตาแดง  ไม่มีภาพซ้อน  ไม่เห็นแสงเป็นสีรุ้งรอบไฟไม่ซีด ไม่เหลือง ไม่มีอาการเห็นภาพหลอน

จมูก

หายใจสะดวก  การดมกลิ่นปกติ  ไม่มีน้ำมูกไหล  ไม่มีเลือดกำเดาไหลทางจมูก

หู

ได้ยินเสียงชัดเจนเท่ากันทั้ง 2 ข้าง  ไม่มีน้ำหนองไหล

ปาก

รับรสได้ปกติ  ไม่มีอาการปวดฟัน  ไม่มีแผลในปาก  ไม่มีเลือดออกตามไรฟัน

คอ

ไม่มีอาการเจ็บคอ  กลืนอาหารได้ปกติ  ไม่มีเสียงแหบ  ไม่มีคอบวมแดง

ระบบทางเดินหายใจ

หายใจเป็นปกติ ไม่มีหอบเหนื่อย  ไม่มีไอ  ไม่มีเสมหะ ไม่มีไอเป็นเลือด  ไม่มีเจ็บหน้าอก

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ไม่มีอาการหน้ามืด  ไม่แน่นหน้าอก  นอนราบได้ตามปกติ  ไม่มีใจสั่น ไม่มีเขียว  ไม่มีบวม

ระบบทางเดินอาหาร

ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน  ไม่มีปวดท้อง ไม่มีถ่ายเหลว ไม่มีท้องผูก ไม่มีท้องเสีย  อุจจาระได้ตามปกติ  ได้รับการตัดไส้ติ่งแล้ว  เคยได้รับการผ่าตัดเนื่องจากลำไส้อุดตัน

ระบบสืบพันธุ์

ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดมดลูก เนื่องจากพบว่าเป็นเนื้องอกมดลูก  ผลชิ้นเนื้อพบเป็นเนื้องอกธรรมดา  ไม่มีประจำเดือน

ระบบประสาท

ไม่มีหน้ามืด ไม่มีชา ไม่มีอ่อนแรงตามแขนขา ไม่มีชัก ไม่มีปวดศีรษะ

ระบบโลหิตวิทยา

ไม่มีประวัติเลือดออกง่าย  ไม่มีใครในครอบครัวเป็นโรคเลือด

ระบบต่อมไร้ท่อ

ปฎิเสธโรคเบาหวาน  และโรคต่อมไทรอยด์

 

 โดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

Next

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com