เรื่องของโรคหวัด
 

เคยมีเพื่อนหมอเคยบอกกะปอมอว่า อันที่จริงโรคหวัดนั้นไม่มีหรอก แต่ที่เราเป็นหวัดคัดจมูกกันอยู่นี้  เป็นอาการของการแพ้เชื้อไวรัสน่ะ

แล้วเขาก็บอกว่า  เชื้อไวรัสที่ทำให้คนเป็นหวัดนี้มีอยู่ด้วยกันถึงราว ๆ 200 ชนิด  คุณที่เคยเจอะกับชนิดหนึ่งจนเป็นหวัดไปแล้ว  อีก 3-4 วัน หรือไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ก็จะหาย  และจะไม่ต้องเจอกับไวรัสตัวนี้อีก  แต่จะมีไวรัสตัวใหม่เข้ามาทำให้คุณเป็นหวัดอีก ( จากไวรัสตัวใหม่ แล้วก็จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ  ถ้าคุณนึกอยากจะให้ไม่เป็นหวัด ก็คือจะต้องเจอและเป็นหวัดเพราะเจ้าไวรัสพวกนี้จนครบแล้วนั่นแหละ

แล้วเขาก็บอกว่า  ให้สังเกตดูซี  พวกเด็ก ๆ จะมีโอกาสเป็นหวัดง่ายกว่าผู้ใหญ่เพราะเมื่อมีเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเกิดขึ้นในที่เดียวกัน เผอิญตัวที่ผุ้ใหญ่เคยเจอแล้ว  แต่เด็กยังไม่เคยเจอ  ดังนี้  ผู้ใหญ่จะไม่เป็นหวัด  แต่เด็กจะเป็น

ฟังเขาว่าแล้วหมดแรงเลย ( ชีวิตนี้จะต้องเป็นหวัดถึง 200 ครั้งเชียวหรือเนี่ย )

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com