โรคเรื้อน
 

สำรวจตัวสักนิด  ผิดปกติรีบพบแพทย์

โรคเรื้อนไม่ร้ายอย่างที่คิด  หายสนิทหากรีบรักษา

 

โรคเรื้อนเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง  เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  ชื่อ  ไมโครแบคทีเรียม เลเปร (Mycobacterium leprae)  ทำให้เกิดอาการที่ผิวหนัง  เส้นประสาทส่วนปลาย และ เยื่อบุท่อทางเดินหายใจส่วนบน

การดำเนินของโรคจะเป็นไปอย่างช้า ๆ  ใช้เวลาเป็นปี  หากไม่รักษาตั้งแต่เริ่มเป็น  เมื่อเส้นประสาทถูกทำลาย  จะทำให้เกิดความพิการที่ตา  มือ และเท้า

 

การติดต่อ

เชื้อโรคเรื้อนอาศัยอยู่บริเวณใต้ผิวหนัง  เส้นประสาทส่วนปลาย และ เยื่อบุจมูกของผู้ป่วยระยะติดต่อ  ผู้ที่ไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคเรื้อน  หากคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระยะติดต่อ  มีโอกาสเป็นโรคเรื้อนได้

ประชาชนส่วนใหญ่จะมีภูมิต้านทานต่อโรคเรื้อนเมื่อได้รับเชื้อโรคเรื้อน  โอกาสที่จะป่วยเป็นโรคมีเพียงประมาณร้อยละ 5 เท่านั้น  เด็กมีโอกาสติดโรคมากกว่าผู้ใหญ่  เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันน้อยกว่า  ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน ถ้าร่างกายแข็งแรงดี จะไม่เป็นโรค

 

อาการทางผิวหนัง

 • วงด่างขาวสีจางกว่าผิวหนังปกติ  ไม่คัน
 • ผื่นวงแหวนขอบแดงผิวแห้ง  มีอาการชา
 • ตุ่มและผื่นนูนแดง  กระจายสองข้างของร่างกาย

 

ความพิการ

เนื่องจากเส้นประสาทส่วนปลายที่ไปเลี้ยงบริเวณใบหน้า ตา มือ และเท้าถูกทำลายจนสูญเสียหน้าที่  ทำให้เกิดความพิการ  เช่น  ตาหลับไม่สนิท  มือเท้าชา อ่อนกำลัง  กล้ามเนื้อลีบ  นิ้วงอ  เป็นแผลที่ฝ่ามือฝ่าเท้า  เท้าตก  ความพิการเหล่านี้สามารถป้องกันได้  โดยรีบมารับการรักษาตั้งแต่เริ่มเป็น  และดูแลตนเองตามคำแนะนำของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่

 

โรคเรื้อนรักษาหายได้

โรคเรื้อนสามารถรักษาให้หายขาดได้  ทั้งนี้ผู้ป่วยจะต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ  ผู้ป่วยชนิดไม่ติดต่อ  ใช้เวลารักษาเพียง 6 เดือน   ส่วนผู้ป่วยชนิดติดต่อ  ใช้เวลารักษา 2 ปี

ขณะรับการรักษา  ผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและทำงานได้ตามปกติ  ไม่จำเป็นต้องแยกตัวไปรักษาในโรงพยาบาล  หรือนิคมโรคเรื้อน  ยกเว้นกรณีที่เกิดอาการโรคแทรกซ้อนอย่างรุนแรง

 

ความจริงเกี่ยวกับโรคเรื้อนที่ควรทราบ

 • ผิวหนังเป็นวงด่าง  มีอาการชา  ผื่น  ตุ่ม  ไม่คัน  ควรรีบไปรับการตรวจ
 • ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านกับผู้ป่วย  ควรไปรับการตรวจร่างกายปีละครั้ง
 • ผู้ป่วยที่รับประทานยาสม่ำเสมอ  จะหายจากโรค และไม่แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น
 • ความพิการจากโรคเรื้อนบางอย่าง  ถึงแม้จะรักษาโรคเรื้อนหายแล้ว  ก็ไม่สามารถแก้ไขได้

 

สถานที่ตรวจรักษา

 • ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  • สถานบำบัดโรคผิวหนัง วัดมกุฎกษัตริยาราม
   tel. 022812875
  • สถานบำบัดโรคผิวหนังบางเขน
   tel. 025210158
  • โรงพยาบาลพระประแดง
   tel. 023859135-7
  • ศูนย์บริการสาธารณสุข  กรุงเทพมหานคร
 • ในส่วนภูมิภาค
  • สถานีอนามัย
  • โรงพยาบาล
  • ศูนย์โรคเรื้อน
  • หน่วยงานอาสาสมัครโรคเรื้อน

 

สถาบันราชประชาสมาลัย
กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com