เนื้องอกที่กระดูก
 

เนื้องอกกระดูก หรือ มะเร็งกระดูก  เป็นโรคที่พบในวัยเด็ก ถึงวัยรุ่น  อายุระหว่าง 10-25 ปี  ซึ่เงป็นระยะที่เด็กเหล่านี้เติบโตได้รวดเร็วที่สุด  ดังนั้น  ผู้ปกครองหรือผู้ป่วยควรตระหนักถึงความสำคัญ  และหมั่นสังเกตความผิดปกติ หรืออาการนำที่อาจจะเกิดขึ้นได้  โดยหากได้รับการวินิจฉัยในระยะเริ่มแรก และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที  ก็มีโอกาสหายหรืออย่างน้อยก็มีการพยากรณ์โรคที่ดีขึ้น

 

สาเหตุ

  • การบาดเจ็บ  โดยผู้ป่วยมักจะให้ประวัติคล้ายกับว่าปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ  หลังเล่นกีฬา  จนกระทั่งบวม มีก้อน
  • รังสี  มะเร็งกระดูกอาจเกิดขึ้นได้หลังการฉายรังสีของมะเร็งที่อวัยวะอื่น ๆ
  • กรรมพันธุ์ และ ไวรัส  พบว่าผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 13  และไวรัสที่ทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว  มีส่วนทำให้เกิดมะเร็งกระดูกขึ้นได้

 

องค์ประกอบที่สำคัญในการวินิจฉัย

  • ข้อมูลทางคลินิก  จากการซักประวัติตำแหน่งที่เกิดของก้อนเนื้องอก  และระยะเวลาการเกิดก่อน
  • ลักษณะที่พบทางภาพถ่ายรังสี
  • ลักษณะทางพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อ

 

อาการ

ผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์ครั้งแรกด้วยอาการต่อไปนี้

1. อาการปวด  เป็นอาการนำที่มาพบแพทย์ได้บ่อยที่สุด

2. การคลำได้ก้อน

3. การผิดรูปของอวัยวะแขนขา

4. การเกิดกระดูกหัก  เมื่อมีแรงกระแทกเพียงเล็กน้อย

5. การพบโดยบังเอิญจากภาพถ่ายทางเอกซเรย์

 

หลักการรักษา

ก่อนเริ่มการรักษา  แพทย์จะทำการผ่าตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ  เพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งกระดูกชนิดใดก่อน  ซึ่งหลักการในการรักษานั้น  มีดังนี้

  • การผ่าตัดทางศัลยกรรม
  • การใช้เคมีบำบัด
  • การใช้รังสีรักษา
  • การใช้หลาย ๆ วิธีร่วมกัน

โดยทั้งนี้  การรักษาขึ้นกับการพิจารณาของคณะแพทย์ผู้ร่วมกันรักษาผู้ป่วย

 

ความรู้สู่ประชาชน

กองออร์โธปิดิกส์

รพ.พระมงกุฎเกล้า

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com