Spinal Block
 

Pre-operative

 

History

Case ผู้ป่วยหญิงไทยคู่  อายุ 61 ปี  เชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย  ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร  ประวัติได้จากเวชระเบียน และ ผู้ป่วย  เชื่อถือได้มาก

 

Chief Complaint

แพทย์นัดมาผ่าตัด

 

Present Illness

1 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล  ผู้ป่วยมาตรวจภายในประจำปี  พบว่ามีกระบังลมหย่อน  ก่อนหน้านี้ ไม่เคยมีอาการปัสสาวะเล็ด  สามารถกลั้นปัสสาวะได้ปกติ  ไม่เคยมีเลือดออกทางช่องคลอดมากผิดปกติ  ประจำเดือนหมดไปแล้ว

 

Past History

ปฏิเสธการผ่าตัดอื่น ๆ ในอดีต

ไม่เคยได้รับอุบัติเหตุร้ายแรง

ปฎิเสธประวัติโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง

ปฏิเสธการใช้ยาใด ๆ เป็นประจำ

ไม่มีประวัติแพ้ยา  แพ้อาหาร

สุขภาพโดยทั่วไปแข็งแรงดี  ไม่ได้ออกกำลังกาย  ขับถ่ายได้ตามปกติ  น้ำหนักตัวปกติดี  ไม่มีน้ำหนักลด

 

Family History

ไม่มีโรคติดต่อทางกรรมพันธุ์ในครอบครัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

ไม่มีบุคคลในครอบครัวเคยแพ้ยาสลบ หรือยาชา

 

Personal History

·       ผู้ป่วยทราบถึงโรคที่เป็นอยู่

·       ผู้ป่วยสามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เป็นปกติ

·       ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่  ไม่ใช้สารเสพติดใด ๆ

 

Review of Systems

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ไม่มีความดันโลหิตสูง  ไม่มีโรคหัวใจ  ไม่มีอาการเจ็บหน้าอก  ไม่มีโรคทางหลอดเลือด

ระบบทางเดินหายใจ

ไม่มีอาการนอนกรน  หรือหายใจลำบาก  ไม่เป็นหวัด  ไม่ไอ  ไม่มีเสมหะมาก  ไม่มีประวัติโรคปอดอักเสบ  ไม่เป็นโรคหืด

ระบบไตและทางเดินปัสสาวะ

ไม่มีอาการบวม  ปัสสาวะสีเป็นปกติ  ไม่มีปัสสาวลำบากหรือปัสสาวะแสบขัด

ระบบตับ

ไม่เป็นโรคตับอักเสบ  ไม่มีภาวะตับแข็ง  ตัวไม่เหลือง

ระบบต่อมไร้ท่อ

ไม่เป็นโรคเบาหวาน  ไม่มีอาการของโรคต่อทธัยรอยด์ เช่น คอโต ตาโปน ใจสั่น

ระบบทางเดินอาหาร

ไม่เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหาร  ไม่มีอาการท้องอืด คลื่นไส้ หรืออาเจียน

ระบบประสาท

ไม่มีอาการชา หรือกล้ามเนื้ออ่นแรง  ไม่มีอาการของระบบประสาทส่วนปลายอักเสบ หรือถูกกดทับ

ภาวะการติดเชื้อ

ไม่มีไข้  ไม่หนาวสั่น

ประวัติทางสูตินรีเวช

มีบุตร 6 คน  คนสุดท้ายอายุ 25 ปี  หมดประจำเดือนแล้ว 16 ปี

 

Physical Examination

Vital Signs

Body Temperature  36.6   OC

Pulse Rate                80  /min

Respiratory Rate       18   /min

Blood Pressure     130/80 mmHg

Height                   152   cm

Weight                   52    kg

General Appearance

การหายใจปกติ  ไม่ลึก  ไม่หอบเหนื่อย  การเคลื่อนไหวของทรวงอกสัมพันธ์กับช่องท้อง  ไม่ใช้ accessory muscle ช่วยหายใจ  ไม่ซีด  ไม่เหลือง  normal skin perfusion

Head and Neck

ลักษณะใบหน้าเป็นปกติ  Mallampati Class 2, thyromental distance 3 นิ้วมือ  คอสามารถเคลื่อนไหวได้ปกติ  คออยู่ตรงกลาง  ไม่มีก้อนที่คอ  มี carotid bruits  หายใจทางจมูกได้ปกติ

Chest

normal S1 + S2, no murmur

Lung

normal breath sound, no wheezing, no rhonchi

Abdomen

no distension, no mass, no ascites

Extremities

no muscle atrophy, no weakness, no clubbing, no cyanosis, no infection

Back

No abnormal skin lesion, no bruise, no scar, no sign of infection

Neuropsychiatrics

สภาพจิตใจ กังวลเล็กน้อย

 

NPO

ผู้ป่วยไม่ได้รับประทานอาหารมาตั้งแต่เที่ยงคืน วันก่อนวันผ่าตัด  เริ่มผ่าตัดเวลา 10.15 น.  ดังนั้น  NPO Time  เท่ากับ 10 ชั่วโมง 15 นาที

 

Lab Investigation

Complete Blood Count

เพื่อเป็นการ Screen เบื้องต้น  ว่ามีภาวะ anemia, leukocytosis, thrombocytopenia หรือไม่

ผล              Hb  11.1 g% ,  Hct       31.5 %   

                  Platelets  300,000  /ml

                  WBC  4,500  /ml  (PMN 56.9 %, Lymphocyte 34.1 %, Eosinophil 1.4 %,  Basophil 6.1 %,  Monocyte 6.1 %)

                  MCV  93.9 fL,  MCH 33.0 pg,  MCHC 35.1 g/dL

แปลผล     ผู้ป่วยมีภาวะซีดเล็กน้อย  แต่คิดว่าเพียงพอที่จะสามารถรับการผ่าตัดได้  มี platelet มากเพียงพอ (>50,000 /mL)  ไม่มี leukocytosis

Urinary Examination

ดูว่ามีภาวะการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะหรือไม่  มีน้ำตาลในปัสสาวะหรือไม่  หรือดูความผิดปกติของการทำงานของไต

ผล             sp.gr. 1010,  pH 6.5,  trace RBC,  Yellow and Clear

แปลผล     ปกติดี  ไม่มีลักษณะของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

Fasting Blood Sugar

เนื่องจากผู้ป่วยอายุมาก  จึงควรทำเพื่อตรวจดูว่ามีภาวะเบาหวานหรือไม่

ผล             4.9  mmol/L

แปลผล     ผู้ป่วยไม่มีภาวะเบาหวาน

Liver Function Test, Creatinine

เพื่อดูหน้าที่การทำงานของตับ และไต ว่ามีความผิดปกติหรือไม่

ผล             SGOT  23  U/L,  SGPT  20  U/L,  ALP  53  U/L

                  Cholesterol  231  mmol/L

                  Creatinine  89  umol/L

แปลผล     ผู้ป่วยมี cholesterol สูงเล็กน้อย  คิดว่าไม่สูงมาก  น่าจะสามารถควบคุมด้วยการออกกำลังกายได้

Blood Group

Group A

EKG

ควรทำเนื่องจากผู้ป่วยอายุมากแล้ว  หาความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ผล             ปกติ

Chest X-Ray

ควรทำเช่นเดียวกัน  เพื่อหาความผิดปกติของปอด

ผล             ปกติ

 

Diagnosis

Large Cystorectocele

 

Operation

AP repair 

 

 

Operative Period

 

Choice of Anesthesia

ในผู้ป่วยรายนี้  การผ่าตัด  คือ  การทำ AP repair  ซึ่งน่าจะสามารถทำการระงับความรู้สึกแบบเฉพาะที่ได้  วิธีที่ใช้  ได้แก่  การทำ Spinal Block

ข้อดีของการระงับความรู้สึกแบบเฉพาะที่  เมื่อเปรียบเทียบกับ General Anesthesia  ได้แก่   stress response จากการผ่าตัดน้อยกว่า  เสียเลือดน้อยกว่า  ลดการเกิด venous thromboembolism  ฤทธิ์ระงับปวดหลังผ่าตัดดีกว่า  ผลแทรกซ้อนทางระบบหายใจน้อยกว่า  ระบบไหลเวียนเลือดเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า  ผลดีต่อระบบทางเดินอาหารมากกว่า  ผู้ป่วยรู้สึกตัวตลอดเวลา

ผู้ป่วยรายนี้ไม่พบ contraindication  ในการทำ spinal block  คือ  ผู้ป่วยยอมรับการทำ  ผู้ป่วยไม่มีภาวะ active infection ที่ตำแหน่งหลัง  ไม่มี bleeding tendency  ไม่มี preexisting neurological deficit  ไม่มีภาวะ increased intracranial pressure, ไม่มี hypotension  และ  cooperation ดี

 

Anesthetic Procedure

เตรียมผู้ป่วย และอุปกรณ์

จัดท่าผู้ป่วย  ในผู้ป่วยรายนี้ใช้เป็นท่า lateral position

ทำความสะอาดด้านหลังผู้ป่วย  ซับน้ำยาฆ่าเชื้อออก

หา Landmark  ในผู้ป่วยรายนี้แทงที่ L3-4 interspace

แทงเข็มแบบ Median approach  โดยใช้เข็มเบอร์ 27

ฉีดยาเข้าไป  โดยในผู้ป่วยรายนี้เลือกเป็น 0.5 % Bupivacaine  3.4 ml  ซึ่งเป็นยาที่นิยมใช้กัน  ออกฤทธิ์นานกว่า  lodocaine ถึง 3-4 เท่า  โดยให้ Morphine 3.4 % ร่วมด้วย  เพื่อลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัดได้ดีกว่าการใช้ยากลุ่ม opiods ทางอื่น

ถอนเข็มออกเมื่อฉีดยาหมด

 

Maintenance

Monitoring ในผู้ป่วยรายนี้  ได้แก่

ระบบไหลเวียนเลือด : Blood Pressure,  EKG,  ประเมินภาวะ volume ในร่างกายเป็นระยะ ๆ

ระบบหายใจ : ดูลักษณะการหายใจของผู้ป่วย  ว่ามีภาวะ abdominal respiration หรือ apnea หรือไม่  คอยดูภาวะ oxygenation ด้วยการใช้ Pulse oximeter

การวัดระดับยาชา : ดูระดับการสูญเสียความรู้สึก

ในผู้ป่วยรายนี้  พบว่า  Blood pressure และ pulse  คงที่ตลอด  ไม่มีภาวะความดันโลหิตต่ำ  EKG เป็นปกติ  สม่ำเสมอ  ไม่พบ sign ของการขาดน้ำ  ไม่มีภาวะปากแห้ง  ผิวแห้ง  pulse pressure แคบ หรือ tachycardia   ไม่พบภาวะ abdominal respiration หรือ apnea, oxygen saturation ได้ > 96 % ตลอดเวลา   ระดับของการชาได้ที่ระดับ T10  ซึ่งเพียงพอในการผ่าตัดทำ AP repair

Fluid ที่ให้ในผู้ป่วยรายนี้  ให้เป็น  0.9 % NSS  1000 ml  IV ในระหว่างผ่าตัด

 

End of Anesthesia

ผู้ป่วยผ่าตัดเสร็จ เมื่อเวลา 12.00 น.  หลังผ่าตัดเสร็จ  ย้ายผู้ป่วยไปยังห้อง Recovery Room  

เนื่องจากเป็นการทำ Spinal Block  จึงไม่จำเป็นต้องทำการ reverse

 

 

Post-Operative Period

 

Management in Recovery Room

ต้องทำการเฝ้าติดตาม  ดูว่ามีผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดหรือไม่  ดู vital sign  ว่าปกติหรือไม่  เพื่อเฝ้าระวังภาวะ hypovolemia จากการเสียเลือด   คลำ pulse ว่า full ดีหรือไม่  ดูการหายใจ  ให้ความอบอุ่นแก่ผู้ป่วย  ดูว่ามีคลื่นไส้อาเจียนหรือไม่  ปัสสาวะออกได้เป็นปกติหรือไม่

 

Recovery Score

Color (oxygen saturation)  ของผู้ป่วยปกติ (แดง)  conscious ดี (ตื่นดี)  Blood pressure ปกติ  ไม่เปลี่ยนแปลง  หายใจเองได้ลึก + ไอได้  เคลื่อนไหวได้เป็นปกติ

ดังนั้น  ในผู้ป่วยรายนี้  มี recovery score = 10  ทั้งเมื่อแรกรับ  15 นาที  30 นาที  และเมื่อ discharge

 

Pain Management

ผู้ป่วยรายนี้  ไม่ได้ให้ยาในห้องพักฟื้น

การดูแลเรื่องการเจ็บปวด  ได้ให้เป็น Tramol 50 mg IV prn q 4 hour  งดยาแก้ปวดอื่น ๆ ทาง IV และ IM  เป็นเวลา 12 ชั่วโมง

 

 

Post-Operative Visit

 

Visit (Post-op Day 1)

ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี  ไม่คลื่นไส้  ไม่อาเจียน  ไม่ปวดศีรษะ  ไม่ปวดหลัง  ปัสสาวะออกได้

Vital Sign  stable ดี  BP เป็นปกติ  ไม่พบ sensory หรือ motor deficit  ไม่มีไข้หลังการผ่าตัด  ไม่มีเลือดออกมากผิดปกติที่บริเวณแผล  ฟังปอด ปกติดี

 

Awareness

ผู้ป่วยรู้สึกดีตลอดการผ่าตัด

 

Complication

ไม่พบ complication จากการผ่าตัด หรือ จากการทำ spinal block

 

Satisfaction of the Patient

ผู้ป่วยพอใจมาก  ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด  แต่รู้สึกเสียวเล็กน้อยตอนจะแทงหลัง

 

โดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com