ไตวายเรื้อรัง
 

ถ้าคุณดื่มเหล้าหนัก
ถ้าคุณนอนไม่พอ
ถ้าคุณกินเนื้อสัตว์มื้อหนึ่งมากๆ
ถ้าคุณชอบดื่มน้ำอัดลมมาก
ถ้าคุณเคยปวดหลัง
ถ้าคุณไม่เคยออกกำลังกาย
ถ้าคุณชอบกั้นฉี่
ถ้าคุณดื่มน้ำในวันหนึ่งน้อย
ถ้าคุณไม่ดูแลรักษาตัว
ถ้าคุณตัวบวม คือบวมน้ำไม่ไช่อ้วนนะ
ถ้าคุณเป็นโรคเบาหวาน

สาเหตุเหล่าจะทำให้คุณได้พบกับภัยเงียบ ไตวายเรื้อรัง  

ไต เป็นอวัยวะมีขนาดเท่ากับ กำปั้นของเจ้าของ   ทำหน้าเหมือนโรงกรองน้ำ คือกรองสิ่งสกปรก สิ่งผิดปรกติออกจากเลือด   ส่วนสิ่งสกปรกนั้นก็จะถูกเปลี่ยนเป็นฉี่

ถ้าคุณเคยสังเกต เวลากินอาหาร เช่น สตอ   แล้วเวลาฉี่จะมีกลิ่นสตอออกมานั่นคือ ไตได้กรองเอาสารบางอย่างออกมาจากสตอแล้ว  

เมื่อไตวายเรื้อรัง คือไตไม่สามารถใช้เป็นปรกติ ซึ่งจะทำให้การกรองของ   เสียของเลือดได้ไม่ดี   ซึ่งจะทำให้เลือดมีค่าของเสียมาก ซึ่งปรกติคนทั่วจะมีค่าของเสียอยู่ 1-2   เวลาเจาะเลือดจะดูได้   ซึ่งไตเสียค่าของเสียจะมีค่ามากกว่า 2 อาจจะเป็น 5 9 13 15 ซึ่ง ถ้าเกิน 9   อาจจะให้ช็อก และเสียชีวิตได้

 

วิธีการตรวจ

ได้วิธีเดียวคือการเจาะเลือดและตรวจปัสสาวะ

 

วิธีการรักษา

โดย ขั้นแรก หมอจะให้ควบคุมอาหารและน้ำดื่ม   ถ้าอาการคงที่ ก็รักษาในขั้นนี้ แต่ถ้าอาการหนักขึ้น

ขั้นสอง  คือการฟอกเลือด หรือการล้างไต การฟอกเลือด คุณจะต้องไปที่โรงพยาบาลที่บริการล้างไต

เครื่องล้างไต มีขนาดเท่าตู้เย็น และมีกระบอก filter คล้ายที่กรองน้ำแต่   ใช้กรองเลือด   ก่อนจะมาถึงขั้นตอนนี้ ต้องได้รับการผ่าตัดเล็กเพื่อการฟอกไตก่อน เสียค่าใช้จ่ายอีกประมาณ 20000-40000 บาท  หมอจะใช้เข็มขนาด 2 มิล แทงเข้าไปในเส้นเลือด 2 อัน

อันแรกต่อไปที่เครื่อง ส่วนอีกอันต่อกลับเข้ามาที่ตัว คือมีเข้าหนึ่งเส้นออกหนึ่งเส้น ใช้เวลาการทำ ครั้งละ 4-5 ชม.   คือคุณจะต้องไปนอนที่โรงพยาบาล 4-5 ชม. ค่าใช้จ่ายครั้งละ 2000-4000 แล้ว   แต่โรงพยาบาล     1 อาทิตย์ล้าง 2 ครั้ง ทำไปเรื่อยจนกว่าคุณจะได้ไตใหม่   แล้วมีการผ่าตัดใส่เข้าในตัวคนไข้ถึงจะหายขาด    

การปลูกถ่ายไตใหม่ ต้องหาไตที่สมบูรณ์ และมีการ Matching ที่ดีระหว่างผู้   ป่วยกับ ไตใหม่ที่ได้รับบริจาค     ผู้ป่วยอาจต้องรับบริจาคไต จากคนในครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือรอรับ   บริจาคทั่วไป ซึ่งใช้เวลาหลายปี     โดยทั่วไป ไตที่จะปลูกถ่ายใหม่ มีโอกาสที่จะเกิดการต่อต้านโดยร่างกายผู้ป่วย     ซึ่งถ้าการปลูกถ่าย ไม่ประสบความสำเร็จ ก็ต้องผ่าตัด เพื่อเอาออก และกลับไปใช้วิธีการฟอกไต     ค่าผ่าตัดปลูกถ่ายไต ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 350,000- 500,000 บาท  

หากการผ่าตัดประสบความเร็จด้วยดี   หลังจากได้รับการปลูกถ่ายไตใหม่เรียบร้อย คุณจะต้องรับภาระค่ายาอีก   10000-20000 ต่อเดือน จะเห็นได้ว่า ทรมาน ทั้งกาย และเงิน

ดังนั้นจึงควรนั่งลงให้สบายแล้วนั่งคิดถึงร่างกายตัวเอง เราเท่านั้นที่   จะทราบได้ว่า มีอะไรเกิดขึ้นกับตนเรา   จงรักษาตัวของเราไว้ให้ได้ดีที่สุด คุณจะได้มีโอกาสทำในสิ่งที่อยากทำได้นาน

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com