โรคซัลโมเนลโลซีส
 

โรคซัลโมเนลโลซีส  เกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนจากโรคชื่อ ซัลโมเนลลา

 

อาการ

ที่พบส่วนมากจะมีอาการอุจจาระร่วง  บางรายอาจรุนแรง  เชื้อเข้าสู่กระแสเลือด  เยื่อหุ้มสมอง  ถึงแก่ชีวิตได้

เมื่อรักษาหายแล้ว  ผู้ป่วยจะเป็นพาหะนำโรคเป็นเวลานาน  และสามารถแพร่โรคสู่ผู้อื่นได้

 

การปนเปื้อน

การปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลลา  จะพบในอาหารประเภท เนื้อสัตว์  เนื้อหมู  เนื้อวัว  สัตว์เลี้ยง  หรือสัตว์ในบ้าน  เช่น  จิ้งจก  สุนัข  อีกัวน่า  แมลงวัน  สามารถแพร่โรคได้

 

กินอย่างไร  จึงจะปลอดภัยจากโรคซัลโมเนลโลซีส

  • รู้จักเลือกอาหารที่ปลอดภัย

เลือกอาหารที่แน่ใจว่าสะอาด  ปลอดภัย  ไม่วางขายกับพื้น  อาหารปรุงสำเร็จ  มีการปกปิด  เก็บในอุณหภูมิเหมาะสม

  • ปรุงอาหารให้สุกอย่างทั่วถึง

โดยทำให้ทุกส่วนของอาหารสุกโดยทั่วกัน  และไม่รับประทานอาหารดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ

  • กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่

อาหารที่ปรุงสุกแล้ว  ทิ้งไว้ให้เย็นลง  จะทำให้เชื้อสามารถแพร่พันธุ์ได้  ยิ่งทิ้งไว้นาน  โอกาสเสี่ยงยิ่งมากขึ้น  เพื่อความปลอดภัย  จึงควรกินอาหารที่ปรุงเสร็จทันที

  • เลือกกินอาหารที่ไม่มีการปนเปื้อนจากอาหารดิน

อาหารที่ปรุงสุกแล้ว  หากมีการปนเปื้อนจากอาหารดิบ  จะทำให้เชื้อโรคปนเปื้อนอาหารสุกได้  ดังนั้นต้องเลือกอาหารที่แน่ใจว่าไม่มีการใช้มีดและเขียงร่วมกัน ระหว่างอาหารสุกและอาหารดิบ

  • กินอาหารที่ปลอดภัย

จากแมลงและสัตว์นำโรค  แมลงและสัตว์เป็นพาหะนำเชื้อซัลโมเนลลาสู่อาหาร  จึงมีการปกปิดอาหารอย่างมิดชิด

 

การป้องกันโรคซัลโมเนลโลซีส

  • ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนจะสัมผัสอาหารและรับประทานอาหาร

ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหาร  และปรุงอาหาร  เพราะมือจับต้องสิ่งสกปรก  เช่น  อาหารดิบ  สัตว์เลี้ยง หรือเข้าส้วม

  • ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง

ควรใช้ช้อนหรืออุปกรณ์หยิบตักอาหาร

  • ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกัน
  • ใช้น้ำสะอาด

น้ำที่ใช้เตรียมปรุงอาหารต้องสะอาดเช่นเดียวกับน้ำดื่ม  ถ้าไม่แน่ใจว่าน้ำที่ใช้สะอาดหรือไม่  ควรต้มน้ำก่อนนำมาปรุงอาหาร  หรือทำน้ำแข็ง  และต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ  สำหรับน้ำที่ใช้ในการเตรียมอาหารทารกหรือเด็กอ่อน

 

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com