ทำไมผู้ชายเป็นหมัน
 

การเป็นหมัน  พูดกันอย่างง่าย ๆ ก็คือหมายถึงการที่ไม่สามารถมีลูกสืบสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลกหรือพืช  รวมทั้งมนุษย์ด้วย

ผู้ชายจำนวนไม่น้อยที่เป็นหมัน  เพราะในน้ำอสุจิของเขานั้นไม่มีตัวอสุจิหรือ sperm ที่จะไปผสมกับไข่ของสตรี

นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะหาสาเหตุในการเกิดลักษณะของการเป็นหมันแบบไม่มีเชื้ออสุจิในผู้ชายเหล่านี้  และก็เพิ่งเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง  วารสารวิทยาศาสตร์ที่พิมพ์เผยแพร่ในประเทศเยอรมนีมีรายงานเกี่ยวกับผลการศึกษาวิจัยเรื่องการเป็นหมันของผู้ชาย  ที่พบว่า  เป็นเพราะการขาดธาตุซีลีเนียม

นักวิทยาศาสตร์เยอรมันพบว่า ธาตุซีลีเนียมซึ่งเป็นธาตุแท้ชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในจำพวกเดียวกับธาตุซัลเฟอร์ หรือ กำมะถัน  มีบทบาทในการทำหน้าที่เป็น พี่เลี้ยง หรือคอยดูแลตัวเชื้ออสุจิของผู้ชาย  ช่วยรวมกลุ่มตัวอสุจิในการที่จะเข้าไปผสมพันธุ์กับไข่ของสตรี  เมื่อผู้ชายคนใดเป็นโรคขาดธาตุซีลีเนียม  อสุจิของผู้ชายเหล่านี้ก็จะไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถไปผสมพันธุ์ได้  คนพวกนี้จะมีอาการเป็นหมัน

แล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรหรือไม่

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโดยปกติแล้วธาตุซีลีเนียมจะมีอยู่ในอาหารหลายชนิด  ที่คนเราบริโภคกันอยู่เป็นประจำ

อาหารที่มีธาตุซีลีเนียม  ได้แก่  อาหารทะเล  ตับสัตว์  และเนื้อสัตว์ที่ไม่มีมัน เป็นต้น

จึงคุณผู้ชายที่มีครอบครัวมานานแล้ว  แต่ยังไม่มีลูกทั้ง ๆ ที่อยากมี  จนคิดว่าตัวเองเป็นหมัน  ลองกินอาหารประเภทที่ว่านั้นเพิ่มขึ้นซี บางทีความหวังจะเกิดขึ้นบ้าง

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com