Management
 

History
Physical Examination
Discussion
Management

Table of Contents

hit counter

My Web Stats Until Dec 2008

Plan for investigation

1. Plain X-Ray Film

เพื่อเป็นการดูลักษณะการบาดเจ็บอื่น ๆ ที่อาจพบร่วมด้วย  เช่น  ภาวะกระดูกหักที่บริเวณข้อเท้า

ผลการตรวจ  ไม่พบความผิดปกติของกระดูก  ไม่พบ Fracture

2. Complete Blood Count

เพื่อเป็นการ Screen เบื้องต้น  ว่ามีภาวะ anemia, leukocytosis หรือ thrombocytopenia หรือไม่  ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรค  เช่น  จากภาวะติดเชื้อ

ผล           Hb  12 g% ,  Hct  40 %  Platelets  214,000  /ml

               WBC  7,620  /ml  (PMN 61 %, Lymphocyte 30 %, Eosinophil 3 %, 
               Basophil 0 %, monocyte 6 %)

               MCV  83.9 fL,  MCH 25.0 pg,  MCHC 29.9. g/dL

แปลผล    ผู้ป่วยซีดเล็กน้อย  มี platelet มากเพียงพอ (>50,000 /mL)  ไม่มี leukocytosis

3. Urinary Examination

ดูว่ามีภาวะการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะหรือไม่  มีน้ำตาลในปัสสาวะหรือไม่  หรือดูความผิดปกติของการทำงานของไต

ผล            sp.gr. 1012,  pH 6.5,  RBC 0 /HPF, WBC 0 /HPF,  Yellow and Clear,
                Albumin - negative

แปลผล     ปกติดี

4. Fasting Blood Sugar

เนื่องจากผู้ป่วยอายุมาก  จึงควรทำเพื่อตรวจดูว่ามีภาวะเบาหวานหรือไม่  ซึ่งอาจจะพบร่วมด้วย เนื่องจากผู้ป่วยเป็นความดันโลหิตสูง

ผล             98 mg/dL

แปลผล       ผู้ป่วยไม่มีภาวะเบาหวาน

5. Liver Function Test, BUN, Creatinine

เพื่อดูหน้าที่การทำงานของตับ และไต ว่ามีความผิดปกติหรือไม่

ผล             SGOT  16  U/L,  SGPT  23  U/L,  ALP  60  U/L

                 Total bilirubin 0.5 mg/dL, Direct bilirubin 0.1 mg/dL

                 BUN  26  mg/dL

                 Creatinine  1  mg/dL

แปลผล      การทำงานของตับ และไต อยู่ในเกณฑ์ปกติ

6. Coagulogram

เพื่อดูว่ามีความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือดหรือไม่

ผล            PT 11.8 s,  APTT 36 s,  TT 15.2 s

แปล          ค่าการแข็งตัวของเลือด อยู่ในเกณฑ์ปกติ

7. Lipid Profile and Uric acid

เพื่อดูระดับ cholesterol ในเลือด และ ระดับกรดยูริก ของผู้ป่วย

ผล           uric acid  8  mg/dL

                Cholesterol  232  mg/dL,  Triglyceride  63  mg/dL

                HDL-C  68  mg/dL,  LDL-C  152  mg/dL

ผล           ปกติ

8. Chest X-Ray

ควรทำเช่นเดียวกัน  เพื่อหาความผิดปกติของปอด  เนื่องจากผู้ป่วยอายุค่อนข้างมาก

ผล           ปกติ

9. EKG

เพื่อเป็นการดูภาวะความผิดปกติของการทำงานของหัวใจ  ว่ามีภาวะหัวใจขาดเลือดหรือไม่

ผล           normal tracing

 

Plan for treatment

การรักษาภาวะ ruptured Achilles tendon  มี Goal  ได้แก่

  1. To restore normal musculotendinous length and tension
  2. To optimize ultimate strength and function of the gastrocnemius-soleus complex

Whether operative or nonoperative treatment best achieves these goals remains a matter of controversy.

Surgical treatment is often preferred when treating younger and more athletic patients.

ในผู้ป่วยรายนี้  ได้เลือกการรักษาโดยวิธีการ surgical treatment  เนื่องจากมักจะทำการรักษาโดย operative technique ในการรักษา active patients who are interested in continuing athletic endeavors   

การรักษาโดยการผ่าตัดนั้น  ที่นิยมกัน มี 2 ประเภท  ได้แก่  open approach และ percutaneous approach

ข้อดีของ percutaneous ได้แก่  decreased dissection  แต่ก็มีข้อเสีย  ได้แก่  potential entrapment of the sural nerve and an increased chance of inadequate tendon capture

ส่วน open approaches  มีข้อดี  ได้แก่  permitting complete evaluation of the injury and inspection of final tendon end coaptation  แต่ทว่า  ก็มีข้อเสีย  ได้แก่  higher rates of wound dehiscences and skin adhesion problems.

ผู้ป่วยรายนี้  รักษาโดยการทำ Tendon of Achilles Reconstruction and Augmentation under Spinal Anesthesia

ในผู้ป่วยรายนี้  มี functional class I, Intermediate risk for surgery  ร่วมกับได้รับประทานยาบางอย่าง  จึงควรหยุดยาบางประเภท  ได้แก่  Aspirin และ Salazopyrin  ก่อนทำการผ่าตัดเป็นเวลาประมาณ 10-14 วัน  เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด

 

Plan of Patient Education

บอกถึงโรคที่ผู้ป่วยเป็นว่า  เป็นภาวะเอ็นร้อยหวายฉีกขาด  คาดว่าเกิดจากอุบัติเหตุหกล้มของผู้ป่วย  เนื่องจากผู้ป่วยยังสามารถที่จะเดินได้  ดังนั้นจึงคิดว่าน่าจะรักษาโดยวิธีการผ่าตัด  เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีกว่า  สามารถกลับมาเดินได้เร็วขึ้น  ป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้อย่างมาก  หลังจากผ่าตัดแล้ว  อาจจะต้องใส่เฝือกเป็นระยะเวลาหนึ่ง  อาจจะต้องทำกายภาพบำบัดอีกต่อไป  เพื่อให้ได้การทำงานที่ดีที่สุดของข้อเท้า

อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงโรคที่เป็น  โดยบอกถึงสาเหตุที่จำเป็นต้องงดยา aspirin และ salazopyrin   เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดเนื่องจากผลของยา

แนะนำให้ผู้ป่วยหมั่นไปตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำสม่ำเสมอ  และควรที่จะบอกถึงภาวะโรคหัวใจนี้ให้กับแพทย์ที่ดูแลทุกท่านทราบ  เพื่อประโยชน์ในการรักษาต่อไป

ควรงดอาหารประเภทสัตว์ปีก  เครื่องในสัตว์ เป็นต้น  เพื่อป้องกันการเกิดภาวะโรคเก๊าท์อีกครั้งหนึ่ง

 

 โดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

Back

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com