Followhissteps.com

รู้จัก "พระเยซู" แหล่งของชีวิตที่ครบบริบูรณ์

FollowHisSteps.com

ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์
FollowHisSteps.com

บางครั้ง...คุณอาจกำลังแสวงหาความหมายของชีวิต ค้นหาหนทางสู่ความหลุดพ้น ต้องการรู้เป้าหมายที่ชัดเจน

บางคราว...คุณอาจกำลังทุกข์ใจ กลัว ท้อแท้ สิ้นหวัง

หรือบางที...คุณอาจต้องการเติมเต็มชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณด้วยการรู้จักพระเจ้า ต้องการศึกษาเรื่องราวความเชื่อของคริสเตียน

ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม นี่คือแหล่งที่คุณจะได้พบคำตอบของชีวิต คุณจะได้รับการเสริมสร้างกำลังใจ และได้รับการบำรุงเลี้ยงด้วยอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ เพื่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของคุณจะได้เติบโต และได้สัมผัสความรักแท้ผ่านทางพระคำของพระเจ้า


FollowHisSteps.com

web analytics

ได้รับการสนับสนุน web hosting จาก SPAComputer.com และ ThaWang.com