เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ
 

เรื่องราวเกี่ยวกับคริสเตียน
เส้นทางรถเมล์
เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ
เรื่องที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับตัวผมเอง

Table of Contents

hit counter

My Web Stats Until Dec 2008

 

ความรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ และการดูแลสุขภาพ

หัวข้อต่าง ๆ เหล่านี้ ได้จากเอกสารต่าง ๆ  ผมเห็นว่าน่าสนใจ และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้อ่านครับ จึงได้จึงนำมาเสนอครับ  โดยจะขอเรียงลำดับตามแผนก และตามตัวอักษรนะครับ

กุมารเวชกรรม (เด็ก)

จักษุกรรม (ตา)

 

ทันตกรรม

 

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศัลยกรรมกระดูก (ออร์โธปิดิกส์)

โสต ศอ นาสิกกรรม (หู คอ จมูก)

อายุรกรรม

กลับสู่รายการหลักข้างบน

ข้อมูลทางการแพทย์

เป็นความรู้ต่าง ๆ  ซึ่งบางส่วนได้มาจากการทำรายงาน ทำ Topic presentation  หรือจากการ lecture   จึงนำมาใส่ไว้ให้ดูกันครับ

กลับสู่รายการหลักข้างบน

 

รายงานผู้ป่วย

เป็นรายงานต่าง ๆ ที่ผมทำขณะที่เรียนอยู่ที่แผนกต่าง ๆ ครับ

กลับสู่รายการหลักข้างบน

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com