History
 

History
Physical Examination
Discussion
Management

Table of Contents

hit counter

My Web Stats Until Dec 2008

Case

ผู้ป่วยหญิงไทยหม้าย อายุ 57 ปี เชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ  

อาชีพ แม่บ้าน    ภูมิลำเนา ปทุมธานี  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ประวัติได้จากผู้ป่วย และเวชระเบียน  เชื่อถือได้มาก

 

Chief Complaint

ปวดเข่าข้างซ้าย 2 ปีก่อนมาโรงพยาบาล

 

Present Illness

2 ปีก่อนมาโรงพยาบาล  ผู้ป่วยมีอาการปวดเข่าซ้าย  ปวดเป็น ๆ หาย ๆ  ปวดมากขึ้นเวลาเดิน หรือยืนนาน ๆ  ปวดน้อยลงหลังจากนั่งพัก หรือตอนนอน  ไม่มีอาการปวดมากเวลากลางคืน  ไม่เบื่ออาหาร  ไม่มีน้ำหนักลด หรือเหงื่อออกมากเวลากลางคืน  ไม่มีข้อเข่าติดในเวลาเช้าก่อนออกเดิน  เหยียดและงอเข่าลำบาก  ไม่สามารถขึ้นลงบันไดได้  ทายานวดแล้วอาการดีขึ้น

ต่อมา ผู้ป่วยมีอาการปวดมากขึ้น เวลาเคลื่อนไหวมีเสียงเสียดสีในข้อเข่า จึงได้ไปพบแพทย์  ได้รับการรักษาโดยวิธีการใช้ยามาโดยตลอด  อาการดีขึ้นหลังจากได้รับประทานยา  ทานยาสม่ำเสมอมาโดยตลอด

1 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล  ผู้ป่วยเริ่มกลับมามีอาการปวดที่เข่าข้างซ้ายอีกครั้งหนึ่ง  ปวดเป็น ๆ หาย ๆ  ปวดมากขึ้นเวลาเดิน หรือยืนนาน ๆ  ปวดน้อยลงหลังจากนั่งพัก หรือตอนนอน  ไม่มีอาการปวดมากเวลากลางคืน  ไม่มีไข้  ไม่เบื่ออาหาร  ไม่มีน้ำหนักลด หรือเหงื่อออกมากเวลากลางคืน  มีเข่าติดเวลาตื่นนอนตอนเช้า ต้องขยับขาประมาณ 10 นาที อาการจึงดีขึ้น เหยียดและงอเข่าลำบาก  ไม่สามารถขึ้นลงบันไดได้  รู้สึกว่าขาผิดรูปเล็กน้อย  จึงได้มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ที่แผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิก 

 

Past History

ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว  ได้แก่  โรคความดันโลหิตสูง  เป็นมาตั้งแต่อายุประมาณ 40 ปี  ได้รับการรักษาโดยยา Enalapril (5) 1 x 1 oral pc มาโดยตลอด  ระดับความดันคุมได้ดี  ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง  เช่น  ปวดศีรษะ  ตามัว  ไตวาย  เป็นต้น

ปฎิเสธประวัติโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน  โรคหัวใจ  ภูมิแพ้

ไม่มีประวัติอุบัติเหตุร้ายแรง  ปฏิเสธประวัติการล้ม หรือประวัติการที่มีการกระทบกระแทกของข้อเข่า

ไม่แพ้ยา  ไม่แพ้อาหาร

สุขภาพโดยทั่วไปแข็งแรงดี  ไม่ได้ออกกำลังกาย  ขับถ่ายได้ตามปกติ  น้ำหนักตัวปกติดี  ไม่มีน้ำหนักลด

ไม่ได้รับประทานยาคุมกำเนิด

 

Family History

ผู้ป่วยอาศัยอยู่ร่วมกับบุตรหลาน  ความสัมพันธ์รักใคร่กลมเกลียวกันดี

ไม่มีใครในครอบครัวมีโรคปวดข้อ หรือข้อเสื่อมก่อนวัย

ปฏิเสธโรคติดต่อทางกรรมพันธุ์อื่น ๆ ในครอบครัว

ปฏิเสธประวัติโรคติดต่อร้ายแรงในครอบครัว  เช่น  วัณโรค

 

Personal History

ไม่ดื่มสุรา  ไม่สูบบุหรี่

อาชีพเป็นแม่บ้าน  ไม่ได้ออกแรงมาก  ไม่ต้องนั่นคุกเข่าหรือนั่งยอง ๆ นาน ๆ  ไม่ต้องยกของหนัก

 

Review of Systems

ทั่วไป

ผู้ป่วยหญิงหม้ายไทย  รูปร่างสมส่วน  น้ำหนักตัวปกติ  นอนหลับได้ตามปกติ  ไม่มีอาการตัวเขียว ไม่มีอาการตัวเหลือง ให้ความร่วมมือดีมาก

ศีรษะ

ไม่มีอาการปวดศีรษะ  ไม่เคยได้รับอุบัติเห็นร้ายแรงที่ศีรษะ  ไม่วิงเวียน

ตา

มองเห็นปกติ  ไม่มีแสงวาบ  ไม่มีอาการปวดตา  ไม่คันตา  ไม่มีอาการตาแดง  ไม่มีภาพซ้อน  ไม่เห็นแสงเป็นสีรุ้งรอบไฟไม่ซีด ไม่เหลือง ไม่มีอาการเห็นภาพหลอน

จมูก

ไม่คัดแน่นจมูก  ไม่มีน้ำมูกไหล  ไม่มีเลือดกำเดาไหล

หู

ได้ยินเสียงปกติชัดเจนเท่ากันทั้ง 2 ข้าง  ไม่มีสิ่งผิดปกติไหลออกจากหู  ไม่มีอาการปวดหู  ไม่มีอาการหูอื้อ ไม่มีอาการเวียนศีรษะ

ปาก

รับรสได้ปกติ  ไม่มีอาการปวดฟัน  ไม่มีแผลในปาก  ไม่มีเลือดออกตามไรฟัน  ลิ้นปกติดี

คอ

ไม่มีอาการเจ็บคอ  กลืนอาหารได้ปกติ  ไม่มีเสียงแหบ  ไม่มีคอบวมแดง  ไม่มีก้อนที่คอ

ระบบทางเดินหายใจ

หายใจเป็นปกติ ไม่มีหอบเหนื่อย  ไม่มีไอ  ไม่มีเสมหะ ไม่มีไอเป็นเลือด  ไม่มีเจ็บหน้าอก

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ไม่มีอาการหน้ามืด  ไม่แน่นหน้าอก  นอนราบได้ตามปกติ  ไม่มีใจสั่น ไม่มีเขียว  ไม่มีบวม

ระบบทางเดินอาหาร

ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน  ไม่มีปวดท้อง ไม่มีถ่ายเหลว ไม่มีท้องผูก ไม่มีท้องเสีย  อุจจาระได้ตามปกติ

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

มีอาการปวดข้อเข่าข้างซ้าย  ปวดมากเวลาเดิน  เหยียดขาลำบาก

ระบบประสาท

ไม่มีหน้ามืด ไม่มีชา ไม่มีอ่อนแรงตามแขนขา ไม่มีชัก ไม่มีปวดศีรษะ

ระบบโลหิตวิทยา

ไม่มีประวัติเลือดออกง่าย  ไม่มีใครในครอบครัวเป็นโรคเลือด

ระบบต่อมไร้ท่อ

ปฎิเสธโรคเบาหวาน  และโรคต่อมไทรอยด์

 

 โดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

Next

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com