เรื่องราวเกี่ยวกับคริสเตียน
 

เรื่องราวเกี่ยวกับคริสเตียน
เส้นทางรถเมล์
เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ
เรื่องที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับตัวผมเอง

Table of Contents

hit counter

My Web Stats Until Dec 2008

Christian Stories

Testimonies

รื่องราวเกี่ยวกับคริสเตียน บทความที่น่าสนใจ รวมถึงเรื่องราว และหนังสือหนุนใจ สำหรับทุก ๆ ท่านครับ

เรื่องราว หรือ คำพยาน ซึ่งเป็นประสบการณ์ของบุคคลต่าง ๆ ที่เคยประสบมา และอยากจะแบ่งปันให้ทุก ๆ ท่านได้อ่านครับ

Bible Outlines

Daily Devotionals

สรุปพระคัมภีร์ โดยคุณโปรดปราน มีทั้งพระคัมภีร์เก่า และพระคัมภีร์ใหม่ครับ เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาพระคัมภีร์ เพื่อจะได้ทราบเค้าโครงของพระคัมภีร์แต่ละเล่ม และอ่านพระคัมภีร์ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ

ทำไมต้องศึกษาพระคัมภีร์?

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน เขียนโดย J. Smith นำมาดัดแปลงให้เป็นภาษาอังกฤษที่อ่านเข้าใจได้ไม่ยากโดย Alina McKenzie และมีแปลเป็นภาษาไทยครับ

 

Links อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

My Great Delight in God's Word (English)

These are the messages that I learned from the book "The Holy Word for Morning Revival," published by Living Stream Ministry. I selected some points from each week that I really enjoyed, and wrote them using my own sharing style. Please come and enjoy the truth from the bible with me.

 

 


"พระเยซูตรัสว่า 'เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา' " (ยอห์น 14:6)

 


ถ้าหากต้องการติดตามอ่าน "พระธรรมประจำวัน  Daily Remembrancer" ซึ่งเป็นบทความคริสเตียน เพื่อเสริมสร้างและหนุนใจพี่น้องเป็นประจำรี มี 2 ทางเลือกที่สามารถติดตามได้ครับ

1. ทาง Google Groups เพียงส่งอีเมล์มาที่ ton@followhissteps.com ดยพิมพ์ข้อความว่า "สมัครพระธรรมประจำวัน" ครับ หรืออาจพิมพ์อีเมล์ในช่องข้างล่างนี้เลยครับ

Google Groups
Subscribe to Daily Remembrancer
Email:
Visit this group

หมายเหตุ:

  • สามารถเลิกรับได้ทันที เมื่อไม่ต้องการรับครับ
  • ส่งประมาณวันละครั้ง ไม่เกินวันละ 1 ฉบับครับ

2. ทาง Blogger ติดตามอ่าน blog ของ ของ Daily Remembrancer ได้ที่นี่ครับ   Blog of Sapanluang Dailyword


 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com