เกี่ยวกับตัวผมเอง
 

เรื่องราวเกี่ยวกับคริสเตียน
เส้นทางรถเมล์
เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ
เรื่องที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับตัวผมเอง

Table of Contents

hit counter

My Web Stats Until Dec 2008

Smile.

ชื่อ

ธีรยสถ์  นิมมานนท์

ชื่อเล่น

ต้น

Email Address

ton@followhissteps.com

วันเกิด

24 พ.ย.1981

ที่อยู่

กรุงเทพมหานคร

ศาสนา

คริสต์ (โปรแตสแตนท์)

คริสตจักร

สะพานเหลือง

ข้อพระคัมภีร์ประจำใจ

16 จงชื่นบานอยู่เสมอ
17 จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ
18 จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย
(1เธสะโลนิกา 5:16-18)

 

ความสนใจ

ศึกษาพระคัมภีร์, เส้นทางรถเมล์สายต่าง ๆ

การศึกษาปัจจุบัน

แพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 2
สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
สถาบันพยาธิวิทยา
ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
 

การศึกษาอดีต

  • อนุบาลจุไรรัตน์

  • โรงเรียนราชวินิต (ประถม)

  • โรงเรียนราชวินิตมัธยม

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    (เตรียมแพทยศาสตร์ ปี1)

  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า รุ่น 25

 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวผมเองครับ (ภาษาไทย)
Tony's Story (English)

ประวัติการศึกษาของผมครับ

Curriculum Vitae (Resume)

คำพยานของผมครับ

 

IPAC Club Picture.
IPAC club

 

Rajavinit Mathayom School.              Pramongkutklao

 

เวปรุ่น วพม.25: pcm25.cool.ac

PCM Club: board.thaimisc.com/pcmclub

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com