Bible Study in Thailand
 

บทเรียนชีวิตใหม่ทางไปรษณีย์ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

เป็นบทเรียนทางไปรษณีย์ของ ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ (FEBC Radio Thailand)  มีบทเรียนหลายบทเรียนด้วยกัน  ซึ่งบทเรียนเหล่านี้ สามารถเรียนได้ ฟรี  และหลังจากเรียนจบแต่ละหลักสูตร  ก็จะได้รับประกาศนียบัตรด้วย

บทเรียนแรก คือ "ชีวิตใหม่"  ซึ่งคุณจะสามารถพบคำตอบสำหรับคำถามมากมายที่คุณอาจเคยสงสัยเกี่ยวกับพระเจ้า มนุษย์  และเป้าหมายบนโลกนี้  อนาคต สวรรค์ และทางที่จะไปถึงได้ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ถ้าสนใจ สามารถไปชมรายละเอียดได้ที่ www.febcthailand.org  หรือสามารถติดต่อไปได้  ที่

สำนักงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
ตู้ป.ณ. 24  พระโขนง  กรุงเทพฯ  10110

 

 

บทเรียนทางไปรษณีย์ของสื่อมวลชนทางชีวิต

เป็นบทเรียนทางไปรษณีย์   ซึ่งท่านสามารถเรียนรู้ได้ไม่ยาก   เข้าใจได้ง่าย   สามารถเรียนได้ทุกเพศทุกวัย   ซึ่งผมก็กำลังเรียนอยู่   เมื่อเรียนจบแล้ว   ถ้าต้องการรับประกาศนียบัตร ก็เพียงแค่ส่งค่าธรรมเนียม 20 บาท   โดยอาจจะจ่ายผ่านทางธนาณัติ หรือ ใช้แสตมป์ 10 ดวงก็ได้   มีเอกสารประกอบการเรียนพร้อม   ครบถ้วน  ถ้าสนใจ   อาจจะสมัครโดยวิธีการดังนี้

  • ผ่านทางเพจเจอร์   โดยฝากข้อความ ชื่อ  และ ที่อยู่   พร้อมทั้งบอกว่าต้องการเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์   152 เรียก  120337
  • ผ่านทางจดหมาย หรือ ไปรษณียบัตร   ส่งไปยังที่อยู่ข้างล่างนี้

สำนักงาน ทางชีวิต
ตู้ ป.ณ. 6  ปทฝ.  อุดมสุข   กรุงเทพฯ  10261

 

เชิญฟังรายการวิทยุ ตะวันสีทอง
ที่  ว.พ.ท.  AM  792 KHz
เวลา  18.15 - 19.00 น.
วันจันทร์ - ศุกร์

 

สถาบันศึกษาพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์นานาชาติ ( ส.พ.ป. )

ส.พ.ป. ร่วมกับ สถาบันพระคริสตธรรมคริสเตียนสัมพันธ์พระเทศไทย ( ส.พ.ค. )    ได้เปิดการศึกษาพระคัมภีร์ในระดับปริญญาขึ้น   เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาด้านศาสนศาสตร์ ในระดับปริญญาขึ้น   เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาด้านศาสนศาสตร์ ให้กับพี่น้องคริสเตียน ที่มีใจปรารถนาที่จะศึกษาพระคัมภีร์ในระดับจริงจัง   แต่ไม่มีโอกาสได้เข้าศึกษาเต็มเวลา ในสถาบันคริสตธรรม   รวมทั้งผู้นำในคริสตจักรที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมด้วย

ในหลักสูตรได้แบ่งเป็น 4 หลักสูตร  ได้แก่

  • หลักสูตรอนุปริญญาศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรปริญญาตรีศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรปริญญาตรีศาสนศาสตร์ต่อเนื่อง
  • หลักสูตรปริญญาตรีศาสนศาสตร์สมทบ

การจัดระบบการเรียนการสอน   จะยึดหลักสูตรของ International Correspondence Institute หรือ ICI international    เป็นบรรทัดฐาน   เพราะเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ทางวิชาการด้านศาสนศาสตร์ทั่วโลก

หากมีสมาชิกหรือผู้นำในคริสตจักรของท่านสนใจ ที่จะศึกษาหลักสูตรปริญญา ขอให้คริสตจักรส่งรายชื่อและที่อยู่   พร้อมระบุว่าขอสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญา   หรือ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม   ได้ที่

ส.พ.ป.
ตู้ ป.ณ. 270  ปทจ.  คลองจั่น
บางกะปิ  กทม.  10240

Tel : (02) 375-6422, 375-5474, 3721213        Fax : 374-6659

 

วิธีการศึกษาหลักสูตรปริญญา

นักศึกษาสามารถเรียนหลักสูตรปริญญาได้ทั้ง 4 หลักสูตรได้   โดยการเรียนทางไปรษณีย์   ซึ่ง ส.พ.ป. จะจัดส่งคู่มือศึกษา และหนังสือประกอบการศึกษาของวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน ไปให้กับนักศึกษา   แต่นักศึกษาจะต้องเข้าพบกลุ่มเสมอ เมื่อ ส.พ.ป. จัดให้มีการพบกลุ่ม   เพื่อนักศึกษา จะได้รับการสอนเสริม  การทบทวน และ ซักถามปัญหาที่สงสัยได้

การสอบวัดผล

ส.พ.ป. จะจัดการสอบวัดผลให้แก่นักศึกษาทุก ๆ เทอม   ซึ่งจะมีการแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อน ล่วงหน้า

กิจกรรมการศึกษา

นักศึกษาจะต้องทำรายงาน และ ฝึกภาคปฎิบัติตามที่ ส.พ.ป. กำหนดทุกอย่าง   จึงจะถือว่าผ่านการศึกษาในวิชานั้น ๆ  ที่ได้ลงทะเบียน

 

Up ] Christian Stories ] Testimonies ] Bible Outlines ] Web-based Bible Study ] Email Correspondent Courses ] Mail Correspondent Courses ] [ Bible Study in Thailand ] Christian Links ] Why Study The Bible? ]

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com