รายละเอียดเกี่ยวกับรถเมล์
 

ชนิดของรถเมล์และปอ.

 • รถเมล์ของขสมก.

  •  รถเมล์ครีมแดงทั่วไป หรือรถสีขาว ที่คาดด้วยสีเขียว

    

   

  •   รถปอ. สีน้ำเงิน หรือรถสีขาว ที่คาดด้วยสีเขียว

    

   

  • รถพ่วง หรือ รถขนาดเล็ก

    

   

  • รถปอ. ยูโร II ( สีส้ม )

   

 • รถร่วมบริการ

  • รถเมล์ครีมแดง หรือรถสีน้ำเงิน ที่คาดด้วยสีเหลือง

   

  • รถปอ. สีน้ำเงิน  ที่คาดด้วยสีเหลือง

   

  • รถปอ. ยูโร I ( สีฟ้า )

   

 

หมายเหตุ : แหล่งที่มาของรูป คือ http://www.bmta.motc.go.th

 

การบริการรถเฉพาะกิจ

ขสมก. มีรถให้เช่า  ทั้งรถเมล์ และ รถปอ.    ติดต่อได้ที่  184

 

วงเงินคุ้มครองผู้โดยสารรถเมล์

ต้องเก็บตั๋วรถเมล์ไว้เป้นหลักฐานในการรับเงินคุ้มครอง   จ่ายภายใน 7 วัน

กรณี

วงเงิน  ไม่เกิน ( บาท )

เสียชีวิต 100,000
บาดเจ็บจนเสียอวัยวะ 50,000
บาดเจ็บ รับการรักษา 10,000

 

เส้นทางรถเมล์ในปัจจุบัน ] เส้นทางรถเมล์ในปี 1981 ] คู่มือการขึ้นรถเมล์ ] What's New? ] อัตราค่าโดยสาร ] [ รายละเอียดเกี่ยวกับรถเมล์ ]

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com