เส้นทางรถเมล์ในปัจจุบัน
 

หมายเหตุ :

  • เส้นทางรถเมล์ที่ตัวเลข ต้นสาย-ปลายทาง เป็นสีน้ำเงินตัวหนา  คือสายที่วิ่งอยู่ในปัจจุบัน
  • เส้นทางรถเมล์ที่ตัวเลข ต้นสาย-ปลายทาง เป็นดำตัวบาง  คือสายที่เคยวิ่งมาก่อน แต่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว หรือยังไม่ได้มีการวิ่ง (อาจจะมีในอนาคต)

1-20

21-40

41-60

61-80

81-100

101-120

121-140

141-160

161-180

181-200

201-500

 

501-520

521-540

541-560

561-580

581-600

ไม่มีหมายเลข

 

Metrobus (ปอ.พ.)

 

สอบถามเส้นทาง เฉพาะสายที่เป็นของ ขสมก.
โทร 184
http://www.bmta.co.th

สอบถามเส้นทาง สายเมโทรบัส
โทร 0-2301-1818
http://www.Premiermetrobus.co.th

 

[ เส้นทางรถเมล์ในปัจจุบัน ] เส้นทางรถเมล์ในปี 1981 ] คู่มือการขึ้นรถเมล์ ] What's New? ] อัตราค่าโดยสาร ] รายละเอียดเกี่ยวกับรถเมล์ ]

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com