61-80
 

รถ

สาย

จาก
-
ไปถึง

เส้นทางผ่าน

เวลา

เขตการเดินรถ

ยี่ห้อ
(เมล์
+ปอ)

เมล์

61

เปลี่ยนเป็น
168

เปลี่ยนเป็น 168

-

2

Mitsu

เมล์+ปอ.

62

สาธุประดิษฐ์
-
อนุสาวรีย์ชัยฯ

อู่พระราม3 ถ.รัชดาภิเษก(พระราม3) เซ็นทรัลพระราม3 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สาธุประดิษฐ์ ท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ กลับรถเข้า ถ.สาธุประดิษฐ์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.จันทร์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.จันทร์เก่า เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.นางลิ้นจี่ เทคนิคกรุงเทพ เลี้ยวขวาเข้า ถ.อาคารสงเคราะห์ เลี้ยวซ้ายเข้า ซ.สวนพลู ตลาดสวนพลู เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สาทร กลับรถเข้า ถ.สาทร วิ่งตรงเข้า ถ.วิทยุ สวนลุม เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เพชรบุรี มักกะสัน เลี้ยวขวาเข้า ถ.ราชปรารภ ประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยฯ(ฝั่งเซ็นเตอร์วัน)

(เที่ยวกลับ เลี้ยวเข้า ถ.พญาไท ราชเทวี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เพชรบุรี พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ มักกะสัน เลี้ยวขวาเข้า ถ.นานาเหนือ เลี้ยวขวาเข้า ถ.สุขุมวิท เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.วิทยุ สวนลุม วิ่งตรงเข้า ถ.สาทร เลี้ยวซ้ายเข้า ซ.สวนพลู ตลาดสวนพลู เลี้ยวขวาเข้า ถ.อาคารสงเคราะห์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.นางลิ้นจี่ เทคนิคกรุงเทพ เลี้ยวขวาเข้า ถ.จันทน์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สาธุประดิษฐ์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รัชดาภิเษก(พระราม3) เซ็นทรัลพระราม 3 อู่พระราม3)

04.00
-
22.00

4

Hino

เมล์+ปอ.

63

ตลาดอตก.3
-
อนุสาวรีย์ชัยฯ

ตลาดอตก.3 ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี เลี้ยวขวาเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ท่าน้ำนนทบุรี กลับรถเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี สามแยกนนท์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ติวานนท์ รพ.ศรีธัญญา แคราย เลี้ยวขวาเข้า ถ.งามวงศ์วานเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ม.เกษตร เลี้ยวขวาเข้า ถ.พหลโยธิน เมเจอร์รัชโยธิน เซ็นทรัลลาดพร้าว จตุจักร สะพานควาย สนามเป้า อนุสาวรีย์ชัยฯ(ฝั่งฟูจิ)

(เที่ยวกลับ กลับทางเดิม ... สามแยกนนท์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พิบูลสงคราม เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี ตลาดอตก.3 ไม่เข้าท่าน้ำนนทบุรี)

ตลอดคืน

7

Isuzu

เมล์+ปอ.

63 ทางด่วน

ตลาดอตก.3
-
อนุสาวรีย์ชัยฯ

ตลาดอตก.3 ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี เลี้ยวขวาเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ท่าน้ำนนทบุรี กลับรถเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี สามแยกนนท์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ติวานนท์ รพ.ศรีธัญญา แคราย เลี้ยวขวาเข้า ถ.งามวงศ์วานเดอะมอลล์งามวงศ์วาน กลับรถเข้า ถ.งามวงศ์วาน เลี้ยวซ้าย ขึ้นทางด่วนงามวงศ์วาน ลงทางด่วนพระราม6 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม6 ศาสนา เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชิถี รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.เด็ก รพ.ราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยฯ(ฝั่งฟูจิ)

(เที่ยวกลับ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชวิถี รพ.ราชวิถี รพ.เด็ก รพ.พระมงกุฎเกล้า เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม6 ศาสนา เลี้ยวซ้าย ขึ้นทางด่วนพระราม6 ลงทางด่วนงามวงศ์วาน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.งามวงศ์วาน แคราย ไม่ผ่านเดอะมอลล์งามวงศ์วาน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ติวานนท์ รพ.ศรีธัญญา สามแยกนนท์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พิบูลสงคราม เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี ตลาดอตก.3 ไม่เข้าท่าน้ำนนทบุรี)

เช้า + เย็น

7

Isuzu

ปอ.

64

กระทรวงพาณิชย์ใหม่
-
สายใต้ใหม่

กระทรวงพาณิชย์ใหม่ ถ.สนามบินน้ำ สนามบินน้ำ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รัตนาธิเบศร์ จัสโก้รัตนาธิเบศร์ แคราย เลี้ยวขวาเข้า ถ.ติวานนท์ รพ.ศรีธัญญา สามแยกนนท์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ท่าน้ำนนทบุรี กลับรถเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี เลี้ยวขวาเข้า ถ.พิบูลสงคราม เขมา เลี้ยวขวา ลอดใต้สะพานพระราม7 วิ่งตรงเข้า ถ.ประชาราษฎร์สาย1 บางโพ เกียกกาย วิ่งตรงเข้า ถ.สามเสน บางกระบือ รร.ราชินีบน ศรีย่าน รพ.วชิรพยาบาล หอสมุดแห่งชาติ เทเวศร์ บางขุนพรหม วิ่งตรงเข้า ถ.จักรพงษ์ บางลำพู เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชดำเนินกลาง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลับรถเข้า ถ.ราชดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายเข้า สนามหลวง วิ่งตรงขึ้น สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถ.พระปิ่นเกล้า พาต้าปิ่นเกล้า วิ่งตรงเข้า ถ.บรมราชชนนี เซ็นทรัลปิ่นเกล้า สายใต้ใหม่

(เที่ยวกลับ ถ.บรมราชชนนี เซ็นทรัลปิ่นเกล้า วิ่งตรงเข้า ถ.พระปิ่นเกล้า พาต้าปิ่นเกล้า วิ่งตรงขึ้น สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เจ้าฟ้า เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชินี สนามหลวง กลับรถเข้า ถ.ราชินี เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระอาทิตย์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระสุเมรุ บางลำพู เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สามเสน ... ถ.พิบูลสงคราม เขมา เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ท่าน้ำนนทบุรี กลับรถเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี กลับทางเดิม)

ตลอดคืน

เอกชน

-

เมล์

64 เสริม

ตลาดอตก.3
-
สนามหลวง

ตลาดอตก.3 ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี เลี้ยวขวาเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ท่าน้ำนนทบุรี กลับรถเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี สามแยกนนท์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พิบูลสงคราม เขมา เลี้ยวขวา ลอดใต้สะพานพระราม7 วิ่งตรงเข้า ถ.ประชาราษฎร์สาย1 บางโพ เกียกกาย วิ่งตรงเข้า ถ.สามเสน บางกระบือ รร.ราชินีบน ศรีย่าน รพ.วชิรพยาบาล หอสมุดแห่งชาติ เทเวศร์ บางขุนพรหม วิ่งตรงเข้า ถ.จักรพงษ์ บางลำพู เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชดำเนินกลาง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลับรถเข้า ถ.ราชดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.อัษฎางค์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.บำรุงเมือง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชินี ปากคลองตลาด

(เที่ยวกลับ เลี้ยวขวาเข้า ถ.เจริญกรุง เลี้ยวขวาเข้า ถ.สนามไชย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.หน้าพระลาน เลี้ยวขวาเข้า ถ.หน้าพระธาตุ ม.ธรรมศาสตร์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชินี เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระอาทิตย์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระสุเมรุ บางลำพู เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สามเสน กลับทางเดิม)

ตลอดคืน

เอกชน

-

เมล์

65

นนทบุรี
-
สนามหลวง

เขมา ถ.พิบูลสงคราม เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ท่าน้ำนนทบุรี กลับรถเข้า ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี สามแยกนนท์ วงศ์สว่าง บางซ่อน เตาปูน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาราษฎร์สาย2 สะพานสูง เลี้ยวขวาเข้า ถ.เตชะวณิชย์ ตลาดบางซื่อ เลี้ยวขวาเข้า ถ.ทหาร เกียกกาย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สามเสน บางกระบือ รร.ราชินีบน ศรีย่าน รพ.วชิรพยาบาล หอสมุดแห่งชาติ เทเวศร์ บางขุนพรหม วิ่งตรงเข้า ถ.จักรพงษ์ บางลำพู เลี้ยวขวาเข้า ถ.เจ้าฟ้า เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชินี โรงละครแห่งชาติ

(เที่ยวกลับ ถ.ราชินี สนามหลวง กลับรถเข้า ถ.ราชินี โรงละครแห่งชาติ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระอาทิตย์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระสุเมรุ บางลำพู เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สามเสน กลับทางเดิม ไม่เข้าท่าน้ำนนทบุรี)

04.00
-
22.00

7

Isuzu

เมล์+ปอ.

66

ประชานิเวศน์2
-
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (ตลิ่งชัน)

ประชานิเวศน์2 ถ.สามัคคี เลี้ยวขวาเข้า ถ.ประชาชื่น ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ แยกประชานุกูล เตาปูน เลี้ยวขวาเข้า ถ.ประชาราษฎร์สาย2 เตาปูน บางโพ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาราษฎร์สาย1 เกียกกาย วิ่งตรงเข้า ถ.สามเสน บางกระบือ รร.ราชินี ศรีย่าน รพ.วชิรพยาบาล เลี้ยวขวาเข้า ถ.ราชวิถี วิ่งตรงขึ้น สะพานกรุงธน บางยี่ขัน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.จรัญสนิทวงศ์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.บรมราชชนนี เซ็นทรัลปิ่นเกล้า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (ตลิ่งชัน)

(เที่ยวกลับ กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

7

Isuzu

เมล์+ปอ.

67

วัดเสมียนนารี
-
เซ็นทรัลพระราม3

วัดเสมียนนารี ถ.ประชานิเวศ1 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เลียบทางรถไฟสายเหนือ กลับรถเข้า ถ.เลียบทางรถไฟสายเหนือ เลี้ยวขวาเข้า ถ.ประชานิเวศน์1 ประชานิเวศน์1 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาชื่น แยกประชานุกูล เตาปูน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาราษฎร์สาย2 สะพานสูง เลี้ยวขวาเข้า ถ.เตชะวณิชย์ ตลาดบางซื่อ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ทหาร เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม6 รร.สามเสน ศาสนา รพ.รามา โคลีเซี่ยม เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เพชรบุรี กิ่งเพชร เลี้ยวขวาเข้า ถ.บรรทัดทอง เจริญผล สะพานเหลือง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม4 สามย่าน จุฬา สวนลุม เลี้ยวขวาเข้า ถ.สาทร เลี้ยวซ้ายเข้า ซ.สวนพลู ตลาดสวนพลู เลี้ยวขวาเข้า ถ.อาคารสงเคราะห์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.นางลิ้นจี่ เทคนิคกรุงเทพ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม3(เลียบแม่น้ำ) ช่องนนทรี 

(เที่ยวกลับ ถ.พระราม3(เลียบแม่น้ำ) เลี้ยวขวาเข้า ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รัชดาภิเษก(พระราม3) เซ็นทรัลพระราม3 กลับรถเข้า ถ.รัชดาภิเษก(พระราม3) เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.นางลิ้นจี่ เทคนิคกรุงเทพ ... สะพานเหลือง เลี้ยวขวาเข้า ถ.บรรทัดทอง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม1 เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม6 โคลีเซี่ยม กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

7

Isuzu

เมล์

68

บางกระดี่
-
บางลำพู
(ป้ายจะเขี่ยนว่าไปถึงแสมดำ)

บางกระดี่ ถ.พระราม2 การเคหะฯธนบุรี3(ปากทาง) โลตัสพระราม2 บางมด โพธิ์ทอง บางปะแก้ว เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สุขสวัสดิ์ วิ่งตรงเข้า ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ดาวคะนอง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.จรัญสนิทวงศ์ เดอะมอล์ธนบุรี ท่าพระ บางขุนนนท์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระปิ่นเกล้า พาต้าปิ่นเกล้า วิ่งตรงขึ้น สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถ.ราชดำเนินกลาง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาธิปไตย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระสุเมรุ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.บวรนิเวศน์ บางลำพู

(เที่ยวกลับ ถ.บวรนิเวศน์ แยกคอกวัว เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชดำเนินกลาง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลับรถเข้า ถ.ราชดำเนินกลาง กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

5

Benz

รถเล็ก

68

โพธิ์ทอง
-
บางลำพู

โพธิ์ทอง ถ.พระราม2 บางปะแก้ว เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สุขสวัสดิ์ วิ่งตรงเข้า ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ดาวคะนอง สำเหร่ วงเวียนใหญ่ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.อินทรพิทักษ์ วิ่งตรงเข้า ถ.เพชรเกษม ท่าพระ เลี้ยวขวาเข้า ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางขุนนนท์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระปิ่นเกล้า พาต้าปิ่นเกล้า วิ่งตรงขึ้น สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถ.ราชดำเนินกลาง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาธิปไตย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระสุเมรุ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.บวรนิเวศน์ บางลำพู

(เที่ยวกลับ ถ.บวรนิเวศน์ แยกคอกวัว เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชดำเนินกลาง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลับรถเข้า ถ.ราชดำเนินกลาง กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

เอกชน

-

ปอ.

68

สมุทรสาคร
-
บางลำพู

สมุทรสาคร ถ.เศรษฐกิจ เลี้ยวขวาเข้า ถ.เอกชัย เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม2 บางกระดี่ การเคหะฯธนบุรี3(ปากทาง) โลตัสพระราม2 บางมด โพธิ์ทอง บางปะแก้ว เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สุขสวัสดิ์ วิ่งตรงเข้า ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ดาวคะนอง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.จรัญสนิทวงศ์ เดอะมอล์ธนบุรี ท่าพระ บางขุนนนท์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระปิ่นเกล้า พาต้าปิ่นเกล้า วิ่งตรงขึ้น สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถ.ราชดำเนินกลาง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาธิปไตย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระสุเมรุ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.บวรนิเวศน์ บางลำพู

(เที่ยวกลับ ถ.บวรนิเวศน์ แยกคอกวัว เลี้ยวขวาเข้า ถ.ราชดำเนินกลาง กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

เอกชน

-

ปอ.

68

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตบางขุนเทียน
-
บางลำพู

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตบางขุนเทียน ซ.เทียนทะเล25 เลี้ยวขวาเข้า ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม2 บางกระดี่ การเคหะฯธนบุรี3(ปากทาง) โลตัสพระราม2 บางมด โพธิ์ทอง บางปะแก้ว เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สุขสวัสดิ์ วิ่งตรงเข้า ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ดาวคะนอง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.จรัญสนิทวงศ์ เดอะมอล์ธนบุรี ท่าพระ บางขุนนนท์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระปิ่นเกล้า พาต้าปิ่นเกล้า วิ่งตรงขึ้น สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถ.ราชดำเนินกลาง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาธิปไตย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระสุเมรุ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.บวรนิเวศน์ บางลำพู

(เที่ยวกลับ ถ.บวรนิเวศน์ แยกคอกวัว เลี้ยวขวาเข้า ถ.ราชดำเนินกลาง กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

เอกชน

-

เมล์ + ปอ.

69

จัสโก้รัตนาธิเบศร์
-
อนุสาวรีย์ชัยฯ

จัสโก้รัตนาธิเบศร์ ถ.รัตนาธิเบศร์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.สนามบินน้ำ สนามบินน้ำ เลี้ยวขวาเข้า ถ.ติวานนท์ แคราย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.งามวงศ์วาน เดอะมอลล์งามวงศ์วาน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.วิภาวดี-รังสิต กลับรถเข้า ถ.วิภาวดี-รังสิต ม.เกษตร วัดเสมียนนารี รร.หอวัง เซ็นทรัลลาดพร้าว สุทธิสาร เลี้ยวขวาเข้า ถ.ดินแดง วิ่งตรงเข้า ถ.ราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยฯ(ฝั่งแฟชั่นมอล์)

(เที่ยวกลับ กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

เอกชน

-

เมล์ + ปอ.

69 ทางด่วน

จัสโก้รัตนาธิเบศร์
-
อนุสาวรีย์ชัยฯ

จัสโก้รัตนาธิเบศร์ ถ.รัตนาธิเบศร์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.สนามบินน้ำ สนามบินน้ำ เลี้ยวขวาเข้า ถ.ติวานนท์ แคราย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.งามวงศ์วาน เดอะมอล์งามวงศ์วาน กลับรถเข้า ถ.งามวงศ์วาน เลี้ยวซ้าย ขึ้นทางด่วนงามวงศ์วาน ลงทางด่วนพระราม6 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม6 ศาสนา เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชวิถี รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.เด็ก รพ.ราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยฯ(ฝั่งฟูจิ)

(เที่ยวกลั เลี้ยวเข้า ถ.พหลโยธิน เลี้ยวซ้าย ขึ้นางด่วนอนุสาวรีย์ชัยฯ ลงทางด่วนงามวงศ์วาน เลี้ยวขวาเข้า ถ.งามวงศ์วาน เดอะมอล์งามวงศ์วาน กลับรถเข้า ถ.งามวงศ์วาน แคราย กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

เอกชน

-

เมล์+ปอ.

70

ประชานิเวศน์3
-
สนามหลวง

ประชานิเวศน์3 ถ.สามัคคี เลี้ยวขวาเข้า ถ.ประชาชื่น ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ แยกประชานุกูล เตาปูน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาราษฎร์สาย2 สะพานสูง เลี้ยวขวาเข้า ถ.เตชะวณิชย์ ตลาดบางซื่อ วิ่งตรงเข้า ถ.พระราม5 เลี้ยวขวาเข้า ถ.อำนวยสงคราม เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พิชัย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชวิถี เลี้ยวขวาเข้า ถ.อู่ทองใน เขาดิน พระบรมรูปทรงม้า วิ่งตรงเข้า ถ.ราชดำเนินนอก เลี้ยวขวาเข้า ถ.ราชดำเนินกลาง ผ่านฟ้า อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สนามหลวง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.หน้าพระธาตุ ม.ธรรมศาสตร์

(เที่ยวกลับ ถ.หน้าพระธาตุ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.หน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชดำเนินใน เลี้ยวขวาเข้า ถ.ราชดำเนินกลาง กลับทางเดิม)

04.30
-
21.30

7

Isuzu

เมล์+ปอ.

70 ทางด่วน

ประชานิเวศน์3
-
สนามหลวง

ประชานิเวศน์3 ถ.สามัคคี เลี้ยวขวาเข้า ถ.ประชาชื่น ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.งามวงศ์วาน เลี้ยวขวา ขึ้นทางด่วนงามวงศ์วาน ลงทางด่วนยมราช วิ่งตรงเข้า ถ.พิษณุโลก สนามม้านางเลิ้ง รร.ราชวินิตมัธยม เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชดำเนินนอก เลี้ยวขวาเข้า ถ.ราชดำเนินกลาง ผ่านฟ้า อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สนามหลวง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.หน้าพระธาตุ ม.ธรรมศาสตร์

(เที่ยวกลับ ถ.หน้าพระธาตุ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.หน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชดำเนินใน เลี้ยวขวาเข้า ถ.ราชดำเนินกลาง กลับทางเดิม)

เช้า + เย็น

7

Isuzu

เมล์

70 เสริม

ประชานิเวศน์3
-
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อ

ประชานิเวศน์3 ถ.สามัคคี เลี้ยวขวาเข้า ถ.ประชาชื่น ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ แยกประชานุกูล เตาปูน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาราษฎร์สาย2 สะพานสูง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รถไฟ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน+สถานีรถไฟบางซื่อ

(เที่ยวกลับ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน+สถานีรถไฟบางซื่อ ถ.รถไฟ วิ่งตรงเข้า ถ.เทอดดำริห์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.ทหาร เลี้ยวขวาเข้า ถ.เตชะวณิชย์ ตลาดบางซื่อ สะพานสูง กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

7

Isuzu

เมล์

71

สวนสยาม
-
วัดธาตุทอง

อู่สวนสยาม ซ.อมรพันธ์นคร8 เลี้ยวขวาเข้า ถ.สวนสยาม เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รามอินทรา กม.8 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.นวมินทร์(สุขาภิบาล1) ปัฐวิกรณ์ บางเตย คลองจั่น เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ศรีบูรพา เลี้ยวขวาเข้า ถ.เสรีไทย(สุขาภิบาล2) นิด้า บางกะปิ วิ่งตรงเข้า ถ.ลาดพร้าว เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ศรีนครินทร์ แยกลำสาลี เลี้ยวขวาเข้า ถ.รามคำแหง หัวหมาก ม.รามคำแหง คลองตัน วิ่งตรงเข้า ซ.สุขุมวิท71 พระโขนง เลี้ยวขวาเข้า ถ.สุขุมวิท เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม4 กล้วยน้ำไท เลี้ยวขวาเข้า ซ.สุขุมวิท42(ถ.กล้วยน้ำไท) เลี้ยวขวาเข้า ถ.สุขุมวิท วัดธาตุทอง

(เที่ยวกลับ ถ.สุขุมวิท พระโขนง เลี้ยวซ้ายเข้า ซ.สุขุมวิท71 กลับทางเดิม)

ตลอดคืน

2

Mitsu

เมล์+ปอ.

72

ท่าเรือคลองเตย
-
เทเวศร์

ท่าเรือคลองเตย ถ.เกษมราษฎร์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.อาจณรงค์ เลี้ยวซ้ายเข้า ซ.สุขุมวิท42(ถ.กล้วยน้ำไท) กล้วยน้ำไท เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สุขุมวิท เอกมัย เลี้ยวขวาเข้า ซ.สุขุมวิท63 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เพชรบุรี มักกะสัน ประตูน้ำ เลี้ยวขวาเข้า ถ.ราชปรารภ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ศรีอยุธยา รร.พญาไท รพ.สงฆ์ พระบรมรูปทรงม้า สวนอัมพร เทเวศร์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สามเสน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พิษณุโลก

(เที่ยวกลับ ถ.พิษณุโลก เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชสีมา เลี้ยวขวาเข้า ถ.ศรีอยุธยา ... ซ.สุขุมวิท63 เลี้ยวขวาเข้า ถ.สุขุมวิท เอกมัย เลี้ยวซ้ายเข้า ซ.สุขุมวิท40 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม4 เลี้ยวขวาเข้า ซ.สุขุมวิท42 กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

4

Hino

ปอ.

73

ห้วยขวาง
-
สะพานพุทธ

ห้วยขวาง เลี้ยวขวาเข้า ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รัชดาภิเษก กลับรถเข้า ถ.รัชดาภิเษก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โลตัสรัชดา แยกพระราม9 เลี้ยวขวาเข้า ถ.ดินแดง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชปรารภ ประตูน้ำ วิ่งตรงเข้า ถ.ราชดำริ เซ็นทรัลเวิลด์พลาซา ราชประสงค์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม1 รพ.ตำรวจ สยาม มาบุญครอง สนามกีฬาแห่งชาติ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.บรรทัดทอง สะพานเหลือง เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม4 หัวลำโพง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ไตรมิตร วงเวียนโอเดียน เลี้ยวขวาเข้า ถ.เยาวราช ตลาดเยาวราช เลี้ยวซ้ายเข้า จักรวรรดิ พาหุรัด เลี้ยวขวา ลอดใต้สะพานพระปกเกล้า ใต้สะพานพุทธ

(เที่ยวกลับ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มหาราช ปากคลองตลาด เลี้ยวขวาเข้า ถ.อัษฎางค์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระพิทักษ์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ตรีเพชร ดิโอลด์สยาม เฉลิมกรุง เลี้ยวขวาเข้า ถ.เจริญกรุง ตลาดเยาวราช สามแยก เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มิตรพันธ์ วงเวียน22 เลี้ยวขวาเข้า ถ.ไมตรีจิต เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม4 หัวลำโพง กลับทางเดิม ... ถ.รัชดาภิเษก เลี้ยวซ้ายเข้า ซ.เนียมอุทิศ ซ.36 ห้วยขวาง)

04.00
-
22.00

8

Daewoo

เมล์ + ปอ.

73ก

อู่โพธิ์แก้ว
-
สะพานพุทธ

อู่โพธิ์แก้ว ซ.โพธิ์แก้ว เลี้ยวขวาเข้า ถ.นวมินทร์(สุขาภิบาล1) บางเตย คลองจั่น บางกะปิ เลี้ยวขวาเข้า ถ.ลาดพร้าว แฮปปี้แลนด์ เดอะมอล์บางกะปิ โชคชัย4 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โลตัสรัชดา แยกพระราม9 เลี้ยวขวาเข้า ถ.ดินแดง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชปรารภ ประตูน้ำ วิ่งตรงเข้า ถ.ราชดำริ เซ็นทรัลเวิลด์พลาซา ราชประสงค์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม1 รพ.ตำรวจ สยาม มาบุญครอง สนามกีฬาแห่งชาติ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.บรรทัดทอง สะพานเหลือง เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม4 หัวลำโพง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ไตรมิตร วงเวียนโอเดียน เลี้ยวขวาเข้า ถ.เยาวราช ตลาดเยาวราช เลี้ยวซ้ายเข้า จักรวรรดิ พาหุรัด เลี้ยวขวา ลอดใต้สะพานพระปกเกล้า ใต้สะพานพุทธ

(เที่ยวกลับ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มหาราช ปากคลองตลาด เลี้ยวขวาเข้า ถ.อัษฎางค์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระพิทักษ์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ตรีเพชร ดิโอลด์สยาม เฉลิมกรุง เลี้ยวขวาเข้า ถ.เจริญกรุง ตลาดเยาวราช สามแยก เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มิตรพันธ์ วงเวียน22 เลี้ยวขวาเข้า ถ.ไมตรีจิต เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม4 หัวลำโพง กลับทางเดิม)

ตลอดคืน (เสริม อู่โพธิ์แก้ว - สนามกีฬาแห่งชาติ)

8

Mitsu + Daewoo

เมล์ + ปอ.

73 เสริม

ลาดพร้าว101
-
สะพานพุทธ

อู่โพธิ์แก้ว ซ.ลาดพร้าว101 ถ.ลาดพร้าว โชคชัย4 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โลตัสรัชดา แยกพระราม9 เลี้ยวขวาเข้า ถ.ดินแดง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชปรารภ ประตูน้ำ วิ่งตรงเข้า ถ.ราชดำริ เซ็นทรัลเวิลด์พลาซา ราชประสงค์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม1 รพ.ตำรวจ สยาม มาบุญครอง สนามกีฬาแห่งชาติ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.บรรทัดทอง สะพานเหลือง เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม4 หัวลำโพง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ไตรมิตร วงเวียนโอเดียน เลี้ยวขวาเข้า ถ.เยาวราช ตลาดเยาวราช เลี้ยวซ้ายเข้า จักรวรรดิ พาหุรัด เลี้ยวขวา ลอดใต้สะพานพระปกเกล้า ใต้สะพานพุทธ

(เที่ยวกลับ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มหาราช ปากคลองตลาด เลี้ยวขวาเข้า ถ.อัษฎางค์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระพิทักษ์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ตรีเพชร ดิโอลด์สยาม เฉลิมกรุง เลี้ยวขวาเข้า ถ.เจริญกรุง ตลาดเยาวราช สามแยก เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มิตรพันธ์ วงเวียน22 เลี้ยวขวาเข้า ถ.ไมตรีจิต เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม4 หัวลำโพง กลับทางเดิม)

ช่วงกลับอู่

8

Mitsu + Daewoo

เมล์

74

ห้วยขวาง
-
คลองเตย

ใต้ทางด่วนพระราม9 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม9 แยกอสมท. แยกพระราม9 เลี้ยวขวาเข้า ถ.รัชดาภิเษก โลตัสรัชดา ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ห้วยขวาง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ตลาดห้วยขวาง เลี้ยวขวาเข้า ถ.ประชาสุข เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สุทธิสาร-วินิจฉัย สุทธิสาร สะพานควาย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พหลโยธิน สนามเป้า อนุสาวรีย์ชัยฯ(ฝั่งเซ็นเตอร์วัน) วิ่งเข้า ถ.พญาไท เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ศรีอยุธยา เลี้ยวขวาเข้า ถ.ราชปรารภ ประตูน้ำ วิ่งตรงเข้า ถ.ราชดำริ เวิลด์เทรตเซ็นเตอร์ ราชประสงค์ สวนลุม เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม4 บ่อนไก่ เลี้ยวขวาเข้า ถ.สุนทรโกษา ตลาดคลองเตย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เกษมราษฎร์ อู่คลองเตย

(เที่ยวกลับ ... ถ.ราชปรารภ ประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยฯ(ฝั่งฟูจิ) เลี้ยวเข้า ถ.พหลโยธิน สนามเป้า เลี้ยวขวาเข้า ถ.สาลีรัฎวิภาค เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สุทธิสาร-วินิจฉัย กลับทางเดิม)

ตลอดคืน (รถเล็ก)

เอกชน

-

เมล์+ปอ.

75

วัดพุทธบูชา
-
หัวลำโพง

วัดพุทธบูชา ถ.พุทธบูชา สวนธนบุรีรมย์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาอุทิศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราษฎร์บูรณะ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สุขสวัสดิ์ บางปะแก้ว วิ่งตรงเข้า ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ดาวคะนอง เลี้ยวขวาเข้า ถ.รัชดาภิเษก มไหสวรรค์ วิ่งตรงขึ้น สะพานกรุงเทพ ถนนตก เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เจริญกรุง บางรัก สี่พระยา เลี้ยวขวาเข้า ถ.ข้าวหลาม หัวลำโพง เลี้ยวขวาเข้า ถ.มหาพฤฒาราม

(เที่ยวกลับ ถ.มหาพฤฒาราม เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เจริญกรุง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สี่พระยา เลี้ยวขวาเข้า ถ.นเรศ เลี้ยวขวาเข้า ถ.สุรวงศ์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เจริญกรุง บางรัก กลับทางเดิม)

04.00
-
24.00

5

Hino + Benz

เมล์+ปอ.

75 ทางด่วน

วัดพุทธบูชา
-
หัวลำโพง

วัดพุทธบูชา ถ.พุทธบูชา สวนธนบุรีรมย์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประชาอุทิศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราษฎร์บูรณะ เลี้ยวขวาเข้า ถ.สุขสวัสดิ์ ขึ้นทางด่วนสุขสวัสดิ์กม.9 ลงทางด่วนวัดสาทร เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สาทร เลี้ยวขวาเข้า ถ.เจริญกรุง บางรัก สี่พระยา เลี้ยวขวาเข้า ถ.ข้าวหลาม หัวลำโพง เลี้ยวขวาเข้า ถ.มหาพฤฒาราม

(เที่ยวกลับ ถ.มหาพฤฒาราม เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เจริญกรุง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สี่พระยา เลี้ยวขวาเข้า ถ.นเรศ เลี้ยวขวาเข้า ถ.สุรวงศ์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เจริญกรุง บางรัก เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สีลม เลี้ยวขวาเข้า ถ.สุรศักดิ์ วิ่งตรง ขึ้นทางด่วนวัดสาทร ลงทางด่วนสุขสวัสดิ์กม.9 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สุขสวัสดิ์ กลับทางเดิม)

เช้า + เย็น

5

Hino + Benz

เมล์+ปอ.

75 ทางด่วน

เปลี่ยนเป็น
21ทางด่วน

เปลี่ยนเป็น 21ทางด่วน

เช้า + เย็น

5

Hino + Benz

เมล์+ปอ.

76

อู่แสมดำ
-
เพลินจิต

อู่แสมดำ ถ.พระราม2 บางกระดี่ การเคหะฯธนบุรี3(ปากทาง) โลตัสพระราม2 บางมด โพธิ์ทอง บางปะแก้ว เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สุขสวัสดิ์ วิ่งตรงเข้า ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ดาวคะนอง สำเหร่ เลี้ยวขวาเข้า ถ.กรุงธนบุรี วิ่งตรงขึ้น สะพานตากสิน ถ.สาทร เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สุรศักดิ์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.สีลม สีลม เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม4 สวนลุม เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.วิทยุ เพลินจิต เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เพชรบุรี ประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชดำริ เซ็นทรัลเวิลด์พลาซา ราชประสงค์ สวนลุม

(เที่ยวกลับ ถ.ราชดำริ วิ่งตรงเข้า ถ.สีลม กลับทางเดิม)

ตลอดคืน

5

Isuzu + Daewoo

เมล์+ปอ.

77

เซ็ลทรัลพระราม3
-
หมอชิตใหม่

อู่พระราม3 ถ.รัชดาภิเษก(พระราม3) เซ็นทรัลพระราม3 กลับรถเข้า ถ.รัชดาภิเษก(พระราม3) เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สาทร เลี้ยวขวาเข้า ถ.เจริญกรุง เลี้ยวขวาเข้า ถ.สีลม สีลม วิ่งตรงเข้า ถ.ราชดำริ สวนลุม ราชประสงค์ เซ็นทรัลเวิลด์พลาซา วิ่งตรงเข้า ถ.ราชปรารภ ประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยฯ(ฝั่งฟูจิ) เลี้ยวเข้า ถ.พหลโยธิน สนามเป้า สะพานควาย จตุจักร เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.วิภาวดี-รังสิต ลาดพร้าว หอวัง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รัชดาภิเษก เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.กำแพงเพชร2 นิคมรถไฟ หมอชิตใหม่

(เที่ยวกลับ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.กำแพงเพชร2 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.กำแพงเพชร จตุจักร เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พหลโยธิน ห้าแยกลาดพร้าว กลับรถเข้า ถ.พหลโยธิน จตุจักร สะพานควาย สนามเป้า อนุสาวรีย์ชัยฯ(ฝั่งเซ็นเตอร์วัน) เลี้ยวเข้า ถ.พญาไท เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ศรีอยุธยา เลี้ยวขวาเข้า ถ.ราชปรารภ กลับทางเดิม)

ตลอดคืน

4

Hino

 

78

ยกเลิกแล้ว

สาทร - บางลำพู

-

-

-

ปอ.

79

วัดม่วง
-
ราชประสงค์

วัดม่วง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เพชรเกษม กลับรถเข้า ถ.เพชรเกษม เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พุทธมณฑลสาย2 เลี้ยวขวาเข้า ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร(ตลิ่งชัน) กลับรถเข้า ถ.บรมราชชนนี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ฉิมพลี เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ชักพระ เลี้ยวขวาเข้า ถ.บางกอกน้อย-ตลิ่งชัน บางขุนนนท์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.จรัญสนิทวงศ์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระปิ่นเกล้า พาต้าปิ่นเกล้า วิ่งตรงขึ้น สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถ.ราชดำเนินกลาง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ผ่านฟ้า วิ่งตรงเข้า ถ.หลานหลวง นางเลิ้ง เลี้ยวขวาเข้า ถ.เพชรบุรี กิ่งเพชร ราชเทวี เลี้ยวขวาเข้า ถ.พญาไท โรงแรมเอเชีย เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พระราม1 สยาม ราชประสงค์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชดำริ เซ็นทรัลเวิลด์พลาซา

(เที่ยวกลับ ถ.ราชดำริ ประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เพชรบุรี พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ราชเทวี กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

6

Isuzu

เมล์+ปอ.

80

หนองแขม
-
สนามหลวง

วัดศรีนวลธรรมวิมล ถ.หนองแขม-วัดศรีนวลธรรมวิมล เลี้ยวขวาเข้า ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มาเจริญ(เพชรเกษม81) เลี้ยวขวาเข้า ถ.เพชรเกษม หนองแขม วัดม่วง บางแค บางไผ่ ท่าพระ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางขุนนนท์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระปิ่นเกล้า พาต้าปิ่นเกล้า วิ่งตรงขึ้น สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เจ้าฟ้า เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชินี เลี้ยวขวาเข้า ถ.หน้าพระธาตุ สนามหลวง ม.ธรรมศาสตร์

(เที่ยวกลับ ถ.หน้าพระธาตุ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.หน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชดำเนินใน เลี้ยวซ้ายขึ้น สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า กลับทางเดิม)

ตลอดคืน

6

Isuzu

เมล์

80ก

หมู่บ้าน ปวอ.11
-
เขตบางกอกใหญ่

หมู่บ้านวปอ.11 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มาเจริญ(เพชรเกษม81) เลี้ยวขวาเข้า ถ.เพชรเกษม หนองแขม วัดม่วง บางแค บางไผ่ ท่าพระ เลี้ยวขวาเข้า ถ.รัชดาภิเษก สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

(เที่ยวกลับ กลับทางเดิม)

04.00
-
22.00

6

Isuzu

 

1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | No Number | Metrobus

เส้นทางรถเมล์ในปัจจุบัน | เส้นทางรถเมล์ในปี 1981 | คู่มือการขึ้นรถเมล์ | What's New? | อัตราค่าโดยสาร | รายละเอียดเกี่ยวกับรถเมล์

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com